Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Предмет і завдання психологічної науки Предмет психології Завдання психологічної науки Місце психології в системі наук Галузі психологічних знань Мозок і психіка Школи, напрями, концепції у психології До історії психологічної думки Дохристиянські часи - XVIII ст. Розвиток психологічної думки у XIX - XX ст.Методи психології .Загальні питання побудови психологічного дослідження Загальнонаукові методи Конкретні наукові методиМетод об'єктивного спостереженняМетод самоспостереження, або інтроспекціїМетод самозвітуПриродний експериментМетод тестівМетод запитаньСоціометричний і референтметричний методМетод соматичного радикалаПроективний методПорівняльний метод Статистичний метод у психології Упорядкування й рангування психологічних дослідних даних Визначення середніх при опрацюванні дослідних даних Використання міри дисперсії у психологічних дослідженнях Надійність і валідність Психологічні методики Розвиток психіки та свідомості Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин Механізми відображу вальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки"Мова" і спілкування тварин"Мова"запахів"Мова" звуків"Мова" жестів"Мова" фарб і вогників Відмінність психіки людини від психіки тварин Суспільно-історичний характер свідомості Свідомість та її структура. Свідоме й несвідоме в психічній діяльності людини Свідомість та ментальність ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ Відчуття Поняття про відчуття Фізіологічна основа відчуттів Класифікація відчуттів Види відчуттівЗорові відчуттяСлухові відчуттяВібраційне відчуттяНюхові відчуттяСмакові відчуттяШкіряні відчуттяОрганічні відчуттяСтатичні відчуттяКінестетичні відчуття Основні властивості та закономірності відчуттівВластивості відчуттівПороги чутливостіАдаптаціяСенсибілізаціяКонтраст відчуттівСинестезія Індивідуальні особливості відчуттів Сприймання Поняття про сприймання Фізіологічна основа сприймання Роль моторних компонентів у сприйманні Загальні особливості сприйманняПредметністьЦілісність та структурністьКонстантністьАпперцепціяОсмисленість та узагальненістьВибірковістьІлюзій Класифікація та види сприйманняКласифікація сприйманняСприймання просторуСприймання часуСприймання руху Індивідуальні особливості сприймання Мислення Поняття про мислення. Функції мислення Теорії мисленняАсоціаністична теоріяВюрцбурзька школаГештальтпсихологіяБіхевіоризмПсихоаналізТеорія мотиваціїГуманістична психологіяОпераціональна концепція інтелектуТеорія онтогенетичного розвитку мисленняТеорія мислення як системи опрацювання інформаціїДіяльнісна теорія мислення Змістовий бік мислення. Процес розуміння Функціонально-операційний бік мислення. Мислення як процес Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу Мислення як діяльність. Процес розв'язання задач. Цілемотиваційний бік мислення Види мислення Індивідуальні відмінності в мисленні людини та її інтелект Розвиток мислення Поняття про інтелект Пам'ять Поняття про пам'ять Теорії пам'ятіПсихологічні теорії пам'ять Фізіологічні теорії пам'ятіХімічні теорії пам'яті Види пам'яті Процеси і закономірності пам'яті Індивідуальні особливості пам'яті Розвиток пам'яті Уява Поняття про уяву Фізіологічні основи процесів уяви Види уяви. Процеси уявиПроцеси уяви Розвиток уяви у дітей Виховання та індивідуальні особливості уяви Почуття та емоції Поняття про почуття та емоціїПозитивний і негативний характер емоційДійовий характер емоційСитуативний і узагальнювальний характер емоцій Теорії емоцій Фізіологічна основа емоцій Вплив емоцій на людину Види емоцій і почуттів Форми переживання почуттів Вищі почуття Увага .Поняття про увагу Теорія уваги. Фізіологічні основи уваги Властивості уваги Види уваги Увага й особистість Розвиток уваги у школярів Основні критерії вихованості уваги АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ Діяльність як форма активності особистості АктивністьОсновні характеристики активності Діяльність Теорії діяльності Структура активності та діяльностіМотиваційна основа активностіЦільова основа активностіІнструментальна основа активності Засвоєння діяльності Динаміка і саморегуляція активності особистості Основні види діяльності та їхній розвиток в онтогенезі Психологія особистості Поняття про особистість Теорії особистості Структура особистості Спрямованість особистостіМотиви поведінки і діяльностіІнтереси як усвідомлювані мотивиПереконанняПрагнення Самосвідомість та "Я-концепція" особистості Особистісне зростання Темперамент Поняття про темперамент Історія розвитку вчення про темперамент Тип вищої нервової діяльності та темперамент Психологічна характеристика типів темпераменту Роль темпераменту в праці та навчанні Темперамент і проблеми виховання Вимоги діяльності та тип темпераменту Характер Поняття про характер Провідні риси характеру Акцентуйовані риси характеруІнтровертований тип характеруЕкстравертований тип характеру Природа та вияви характеру Вчинок і формування характеру Формування характеру в дитинстві Здібності Поняття про здібності Якісна і кількісна характеристика здібностей Види здібностей Здібності, обдарованість, талант Вольова активність особистості Поняття про волю. Функції воліПроблема воліПоняття про волюФункції волі Історія розвитку уявлень про волюМотиваційний підхідПідхід "вільного вибору"Регуляційний підхідРетроспектива розвитку знань про волю в Україні Воля як вища психічна функція Вольове регулювання поведінкиКритерії воліУмови вольового регулювання поведінкиМимовільні й довільні діїВольові дії Фази складної вольової дії Класифікація вольових якостей особистостіБазальні вольові якостіСистемні вольові якостіСила воліРозлади складної вольової дії Розвиток та виховання вольової активності людини Спілкування Поняття про спілкування Функції та форми спілкуванняФункції спілкуванняКультура спілкуванняФорми спілкування Структура спілкування Види спілкування Засоби спілкування Ефективність спілкування Стилі спілкування Оволодіння навичками спілкування Психологія міжособистісних стосунків Відносини, стосунки та ставлення Класифікація груп у психології Вплив спільності на індивіда Сприймання і розуміння людьми один одного як аспект міжособистісних стосунківАналітичнийЕмоційнийПерцептивно-асоціативнийСоціально-асоціативнийСловник
 
Наст >