< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обробка числової інформації

Комп'ютерна обробка статистичних даних, результатів експерименту.

Обробка статистичних та дослідних даних полягає у систематизації та встановленні якісних і кількісних залежностей між факторами, що досліджувались, їх оцінка, зведення та інтерпретація проводиться на основі методів математичної статистики. В сучасних умовах на шляху комп'ютеризації та інформатизації всіх інформаційних процесів математичне обробка результатів польових дослідів, обліків і спостережень ведеться на основі комп'ютерних пакетів статистичного аналізу. Збір даних, зазвичай, проходить на основі датчиків, сенсорів та контролерів, які є первинними засобами збору, обробки інформації, регулювання технологічними параметрами, аварійної сигналізації, захисту і блокування. Сигнали з них передаються до комп'ютеризованих систем, які є робочим місцем агронома-технолога.

Комп'ютерні системи для аналізу даних - це наукомісткі програмні продукти, які широко застосовуються у дослідницькій і практичній роботі в найрізноманітніших областях сучасного суспільства [38].

Набір комп'ютерних систем та статистичних програмних продуктів на світовому ринку дуже великий і різноманітний.

Пакети програм статистичного аналізу можна поділяти на такі групи:

 • - інтегровані методо-орієнтовані пакети загального призначення;
 • - спеціалізовані методо-орієнтовані пакети, що зазвичай входять в спеціалізовані інформаційні системи;
 • - предметно/ проблемно-орієнтовані пакети;
 • - Інтернет програмне забезпечення з вільним доступом;
 • - навчальні програми.

Добираючи програмне забезпечення, необхідно звернути увагу на деякі важливі характеристики, такі як - придатність звітних форм та графічна інтерпретація отриманих даних. Прикладом можуть слугувати Statistica; SPSS; SAS; Statgraphics+; Minitab; Systat; Stadia; Excel, тощо (рис.59 - 62).

Використання динамічних (електронних) таблиць для виконання завдань з різних предметних галузей.

Для табличних розрахунків характерні великі обсяги вихідних даних, а також математичні формули, за якими проводяться обчислення. Електронні таблиці (ET) являють собою зручний інструмент для автоматизації обчислень, дозволяючи зберігати в табличній формі велику кількість вихідних даних, результатів, а також зв'язків (алгебраїчних або логічних співвідношень) між ними. При зміні вихідних даних всі результати автоматично перераховуються і заносяться в таблицю. Електронні таблиці не тільки автоматизують розрахунки, але і є ефективним засобом моделювання різних варіантів і ситуацій. Змінюючи значення вихідних даних, можна стежити за зміною отримуваних результатів і з безлічі варіантів вирішення задачі вибрати найбільш прийнятний. Крім того, рішення математичних задач чисельними методами зручно виконувати саме в табличній формі.

Розрахунки, зокрема в галузі сільського господарства, виконуються саме в табличній формі: розрахунок поживних речовин та продуктивності вологи в грунті, зведення експериментальних та дослідних даних, аналіз та прогноз врожаю, кошториси витрат, оптимізаційні задачі структури посівних площ, розподілу мінеральних добрив, тощо. Використання математичних формул в ET дозволяє представити взаємозв'язок між різними параметрами деякої реальної системи.

Основні можливості електронних таблиць:

 • - проведення однотипних складних розрахунків над великими наборами даних;
 • - автоматизація підсумкових обчислень;
 • - рішення задач шляхом підбору значень параметрів;

Пакет Statistica - лідер серед статистичний програмних продуктів

Рис. 59. Пакет Statistica - лідер серед статистичний програмних продуктів

Інтернет ресурс ОреnЕрі є вільним, з відкритим вихідним кодом операційної системи

Рис. 60. Інтернет ресурс ОреnЕрі є вільним, з відкритим вихідним кодом операційної системи

Інструмент статистичного аналізу IBM SPSS Statistics

Рис. 61. Інструмент статистичного аналізу IBM SPSS Statistics

Спеціалізоване програмне забезпечення Agro-net, з модулем статистичного аналізу

Рис. 62. Спеціалізоване програмне забезпечення Agro-net, з модулем статистичного аналізу

 • - обробка (статистичний аналіз) результатів експериментів;
 • - проведення пошуку оптимальних значень параметрів (рішення оптимізаційних задач);
 • - підготовка табличних документів;
 • - побудова діаграм (в тому числі і зведених) за наявними даними;
 • - створення та аналіз баз даних (списків).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >