Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Інформаційні процеси агрономії Інформаційні технології в сільському господарствіРоль інформації в сільському господарстві. Інформаційні ресурси аграрного сектора України. Інформаційні технології в аграрному секторі. Інформатизація агропромислового комплексу. Розвиток і впровадження інформаційних технологій у сільському господарстві. Теоретичні відомостіІнформаційні системи. Інформаційні технології та агросервіс Роль та завдання інформаційних систем на сільськогосподарських підприємствах. Автоматизація агротехнічних процесів. Інформаційно-дорадчі системи. Техніка та технології збору інформаційного врожаю. Інтелектуальні системи агромоніторингу. Система прогнозування врожайності MARSЕкспертні системи в сільському господарстві. Теоретичні відомостіІнформаційна діяльність людини Види професійної інформаційної діяльності людини в аграрному секторіВиди професійної інформаційної діяльності людини в аграрному секторі. Професії, пов'язані з побудовою математичних і комп'ютерних моделей, програмуванням, забезпеченням інформаційної діяльності індивідуумів і організацій. Інформаційний ринок. Інформаційні технології та агросервіс. Агроосвіта та наука. Економіка інформаційної сфериВартісні характеристики інформаційної діяльності. Інформаційна етика та право, інформаційна безпека. Правові норми для інформації, правопорушення в інформаційній сфері, міри їх запобігання. Центри обробки інформації в аграрному секторі. Спеціалізовані послуги, які надаються на вітчизняному ринку для інформаційного забезпечення аграрного сектора. Технології організації інформаціїТехнології створення та обробки текстової, графічної та мультимедійної інформації. Геоінформаційні системиКонцепція електронного документа. Електронний офіс. Інформаційні технології автоматизації офісу.Технології автоматизації офісуПоняття про настільні видавничі системи. Створення комп'ютерних публікаційГіпертекстові технології. Використання інструментів спеціального програмного забезпечення і цифрового устаткування. Автоматичні метеостанціїСистеми фітомоніторингуТипи датчиків урожайностіЗагальні відомості про системи автоматизованого проектування. Обробка просторових даних. Геоінформаційні системи. Теоретичні відомостіТеоретичні відомостіОбробка числової інформаціїКомп'ютерна обробка статистичних даних, результатів експерименту. Використання динамічних (електронних) таблиць для виконання завдань з різних предметних галузей. Геометрична інтерпретація і графічний засіб розв'язування задач лінійного програмування. Побудова та реалізація математичних моделей. Оцінка стану і прогнозування агрономічних систем на основі методів кореляційно-регресійного аналізу. Економіко-математичний аналіз у агро-виробничих системах. Теоретичні відомостіТелекомунікаційні технології. технології управління, планування та організації діяльностіТелекомунікаційні технології. Технології пошуку та зберігання інформаціїОгляд телекомунікаційних технологій. Спеціальне програмне забезпечення засобів телекомунікаційних технологій. Технології супутникового моніторингу. Супутниковий моніторинг посівівВикористання засобів телекомунікації в колективній діяльності. Організація баз даних. Системи управління базами даних. Системи реального часу. Теоретичні відомостіТеоретичні відомостіТехнології управління, планування й організації діяльності. Управління проектамиМодель у діяльності агронома. Моделювання. Підхід до прогнозного моделювання погодних умов. перший - вибір вхідних даних для прогнозуваннядругий - аналіз вихідних данихІнформаційна модель реального об'єкта та процесу. Технології управління, планування та організації діяльності агронома.
 
Наст >