< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аудит комплексу маркетингу

Товари

 • o Які тенденції зміни продажу товарів, їхньої прибутковості?
 • o На якому етапі життєвого циклу перебуває товар?
 • o Як переваги споживачів можуть вплинути на нас?
 • o Чи є наша фірма лідером у розробці нових товарів?
 • o Які характеристики відрізняють наші товари від товарів конкурентів?
 • o Наскільки сильним є імідж марки у товарів фірми?
 • o Наскільки широкою є товарна номенклатура фірми?
 • o Які вдосконалення слід внести в товари?
 • o Чи використовуються недорогі методи оцінювання потенціалу нових товарів перед прийняттям рішень про інвестування науково-дослідних розробок і розробку нових товарів?
 • o Чи пропонуємо ми різним ринкам товари різного рівня якості?
 • o Чи ефективно упаковка презентує товари?
 • o Чи є колір, розміри, інші характеристики товарів (послуг) найбільш привабливими для ринків, на яких працює наша фірма?
 • o Чи відповідає вимогам ринку рівень сервісу?
 • o Як сприймаються споживачами якість, надійність наших товарів?

Аудит мікросередовища

Ринок як такий

 • o Які тенденції продажу в натуральному та грошовому виразі (з розбивкою за продуктами, сегментами, каналами збуту, регіонами)?
 • o Яка місткість ринку в натуральному та грошовому вираженні?
 • o Яке середнє споживання на душу населення, сім'ю, клієнта?
 • o Наскільки велика концентрація ринку за обсягами продажу?
 • o Який рівень насиченості ринку?
 • o Який ступінь забезпеченості сім'ї або фірми товарами?
 • o Який середній термін служби товару?
 • o Яка частка продажу обумовлена попитом на заміну?
 • o Чи має продаж сезонну структуру?
 • o Які товари-замінники виконують ту саму функцію?
 • o Які головні нововведення в цьому секторі?

Споживачі

ф Хто є покупцем, споживачем товару (соціально-демографічний профіль)? Хто приймає рішення про купівлю? Хто впливає на прийняття рішення про купівлю?

 • o Який процес прийняття рішення про купівлю?
 • o Які основні варіанти використання товару покупцями?
 • o Яка частота та періодичність купівель?
 • o Чи визначенні та виміряні нами основні сегменти?
 • o Чи не прогледіли ми потенційних ринкових сегментів, зорієнтувавшись на задоволення потреб більших за розмірами сегментів?
 • o Чи слід орієнтуватися на інші сегменти; чи є ринкова ніша, в яку варто проникнути?
 • o До яких факторів маркетингу (ціна, реклама, сервіс, імідж) ставляться позитивно споживачі?

Конкуренти

 • o Хто є основними конкурентами, як вони позиційовані, в чому їхні головні переваги?
 • o Які їхні ринкові частки; яка відносна частка ринку?
 • o Чи в у конкурента переваги за витратами?
 • o Яка стратегія, тактика поведінки головного конкурента?
 • o Наскільки сильним є імідж марки конкурента?
 • o Які елементи диференціації товару конкурента?
 • o Наскільки значні його фінансові ресурси?
 • o Наскільки він здатен до опору в разі фронтальної атаки?
 • o Які вразливі точки головного конкурента?
 • o До яких заходів нам слід вдатися в разі фронтальної атаки?
 • o Які події можуть суттєво вплинути на співвідношення сил між нами та нашими конкурентами?
 • o До яких заходів слід вдатися в цьому разі?
 • o Якою мірою конкуренти здатні ліквідувати нашу конкурентну перевагу?
 • o Чи легко проникнути на ринок новим конкурентам; чи значними є бар'єри входу на ринок?

І o Які товари-замінники можуть з'явитися в майбутньому?

Ціни

 • o Якими є цілі цінової політики (захист позиції, розширення, виживання)?
 • o Які тенденції зміни середніх цін?
 • o Якими є орієнтири цінової політики (прибуток, обсяг продажу)?
 • o Як співвідносяться наші ціни з цінами товарів-конкурентів?
 • o Чи проводиться аналіз прибутковості кожного товару?
 • o Яка існує практика уторговування цін, знижок і цінових пільг?

Розподіл

 • o Скільки оптових і роздрібних фірм торгують нашим товаром у кожному каналі збуту?
 • o Які обсяги продажу в натуральному та грошовому вираженні?
 • o Який потенціал зростання збуту для нашої марки в кожному каналі з урахуванням її частки ринку?
 • o Як розподіляється продаж за різними типами посередників?
 • o Яка якість каналів збуту нашого товару?
 • o Як мотивована торгівля на просування нашої марки?
 • o Які події можуть суттєво вплинути на нашу співпрацю з головними посередниками?
 • o Яких заходів слід вжити, якщо один з наших головних посередників відмовиться від нашого товару?

Просування

 • o Якими є цілі реклами?
 • o Як змінюється інтенсивність реклами?
 • o Якою є структура витрат на рекламу?
 • o Чи оцінюється періодично ефективність діяльності рекламних агентств?
 • o Як оцінюється і якою є ефективність реклами (впізнавання, знання)?
 • o Як реклама вплинула на обсяги продажу, частку ринку?
 • o Якою є чисельність торгового персоналу фірми?
 • o Як оцінюється ефективність його діяльності?
 • o Чи ефективно використовуються слогани, логотип торгової марки?
 • o Чи ефективно використовують засоби стимулювання збуту (купони, залікові талони, конкурси, роздача зразків)?
 • o Чи плануються та контролюються витрати, пов'язані з продажем?
 • o Чи пропорційні торгові витрати результатам діяльності на конкретних ринках, територіях?
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >