< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мультиплікатор грошей М2

Виведення грошового мультиплікатора для визначення кількості грошей М2 передбачає тільки невеликі зміни до аналізу, проведеного в цьому розділі Визначення М2 таке:

де С - готівка в обігу; И - чекові депозити; Т - строкові депозити; ММР - головним чином паї (акції) взаємних фондів грошового ринку і депозитні рахунки грошового ринку плюс одноденні угоди про зворотний викуп та одноденні євродолари.

Ми знову припускаємо, що всі наведені змінні зростають пропорційно до чекових депозитів, через що відношення {С/И}, {Т/О} і {ММЕ/И} розглядаються як сталі. Замінюючи С на {С/Г^} X И, Т на {Т/И} X П і ММЕ на {ММЕ/О} X О у визначенні М2, маємо:

Підставляючи значення D з рівняння (15.2) цього розділу, отримуємо1:

Щоб глибше зрозуміти, що означає ця формула мультиплікатора грошей М2, продовжимо розгляд числового прикладу з цього розділу, використовуючи додаткові дані: Т = 2400 млрд. дол. і MMF = 400 млрд. дол., тому {T/D} = 3,00, a {MMF/D} = 0,50. Кінцеве значення мультиплікатора для М2 (т2) дорівнює:

Важливою рисою грошового мультиплікатора М2 є те, що його значення перевищує значення мультиплікатора МІ - 2,50, що було обчислене в цьому розділі Критично важливий пункт для розуміння цієї відмінності полягає в тому, що нижча норма обов'язкових резервів для депозитів чи акцій взаємного фонду грошового ринку означає, що їхнє багаторазове розширення відбувається інтенсивніше, бо потрібні менші резерви, щоб підтримати певну їх суму. Строкові депозити і MMF мають норму обов'язкових резервів нуль - нижчу, ніж чекові депозити, і внаслідок цього їхнє багаторазове розширення буде більшим, ніж для чекових депозитів. Тому загальне багаторазове розширення суми цих депозитів буде більшим, ніж самих чекових депозитів. Тому мультиплікатор грошей М2 буде більшим, ніж мультиплікатор М1.

Реагування мультиплікатора грошей м2 на зміни у відношеннях депозитів та в нормі обов'язкових резервів

Реагування на зміни rD, {С/D} і {ЕR/D}.

Економічний аналіз впливу змін норми обов'язкових резервів і відношення готівки до чекових депозитів на грошовий мультиплікатор М2 є такий самий, що і для мультиплікатора МІ у цьому розділі. Збільшення норми обов'язкових резервів, Ту, зменшить суму багаторазового розширення депозитів, що зменшить мультиплікатор грошей М2. Збільшення відношення {С/О} означає, що вкладники перетворили чекові депозити на готівку, і оскільки готівка не зазнає багаторазового збільшення депозитів, то загальний рівень багаторазового збільшення депозитів для М2 повинен також зменшитися, знижуючи мультиплікатор М2. Збільшення норми надлишкових резервів {ЕК/О} означає, що банки використовують меншу кількість резервів для підтримки депозитів, через що депозити і мультиплікатор грошей М2 зменшуються.

Таким чином, ми одержуємо ті ж висновки, що й для мультиплікатора МІ. Мультиплікатор грошей М2 і пропозиція грошей М2 перебувають в оберненій залежності від норми обов'язкових резервів, Гр, відношення готівки до чекових депозитів {С/И} і норми надлишкових резервів {ЕЯ/О}.

Реагування на зміни {Т/D} і {ММF/D}.

Збільшення {Т/П} або {ММЕ/О} веде до збільшення мультиплікатора М2. Норми обов'язкових резервів для строкових депозитів і акцій взаємних фондів грошового ринку дорівнюють нулеві і, отже, є меншими від норми обов'язкових резервів для чекових депозитів.

ТАБЛИЦЯ 15А.1. Підсумки: реагування мультиплікатора грошей М2 на зміни rD, {C/D {ER/D}, {T/D} та {MMF/D}

Підсумки: реагування мультиплікатора грошей М2 на зміни rD, {C/D {ER/D}, {T/D} та {MMF/D}

І строкові депозити, і акції взаємних фондів грошового ринку зазнають більшого багаторазового розширення, ніж чекові депозити. Отже, переміщення від чекових депозитів до строкових депозитів або взаємних фондів грошового ринку, збільшуючи {T/D} або {MMF/D}, призводять до того, що загальний рівень багаторазового розширення зростає, і це збільшує мультиплікатор грошей М2.

Зменшення {T/D} або {MMF/D} викличе менше загальне багаторазове збільшення, і мультиплікатор грошей М2 зменшиться Тому маємо таке: мультиплікатор грошей М2 і пропозиція грошей М2 перебувають у прямій залежності і від відношення строкових депозитів до чекових депозитів [T/D], і від відношення фондів грошового ринку до чекових депозитів {MMF/D}.

Реагування мультиплікатора М2 на всі відношення депозитів і норми обов'язкових резервів підсумоване в таблиці 15А.1.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >