< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Страхування фінансово-кредитних ризиків

Економічний зміст страхування фінансово-кредитних ризиків

Посилення глобалізаційних тенденцій у світовій фінансовій системі посилює необхідність створення сприятливого інвестиційного середовища в Україні. Одним з основних умов творення такого середовища є надання певних гарантій безпеки потенційним інвесторам щодо можливості мінімізації інвестиційних ризиків. Використовуючи досвід країни з розгалуженими фінансово-економічними інституціями основним інструментом протидії існуючим ризикам виступає страхування.

Розвиток страхування фінансово-кредитних ризиків має досить давню історію. Так, ще у 70-х роках XIX століття професор Львівського університету Леон Білінський визначав його зміст як захист кредитора від негативних для нього наслідків кредитування. Німецький вчений Г. Генріх акцентував увагу на тому, що страхування кредитів переважно пов'язано з обслуговуванням торгових операцій, і тому окремими авторами називалося "страхуванням проти торгових збитків". Лише починаючи з XX століття, страхування кредитів визнане окремим видом страхування проти збитків від невиконання вимог.

В Україні послуги зі страхування фінансово-кредитних ризиків почали активно надаватися у зв'язку з лібералізацією національної економіки. Але у зв'язку з низькою платоспроможністю більшості страхових компаній, які спеціалізувалися на цьому виді страхування та неспроможністю їх відшкодувати банкам завданні збитки, страхування фінансово-кредитних ризиків було зведено до мінімуму.

За останні роки капіталізація вітчизняних страхових компаній значно зросла, що забезпечило можливість розвитку системи страхування фінансово-економічних ризиків. Під ризиком розуміють ймовірність настання збитків у суб'єктів господарювання у результаті: проведення будь-яких операцій у фінансово-кредитній та біржових сферах, здійснення операцій з фондовими цінностями; інвестування грошових та інших ресурсів у будь-яке виробництво, робіт чи надання послуг; повного або часткового невиконання дебіторами договірних зобов'язань, їх банкрутства та пов'язанні з цим втрат підприємств тощо; завдання страхувальнику збитків (як прямих, так і непрямих) у наслідок порушення учасником угоди (контрагентом) прав та законних інтересів страхувальника невиконанням (неналежним виконанням) фінансових зобов'язань перед останнім.

За своєю природою впливу на суб'єкти господарювання фінансові ризики розглядаються більш широко, ніж кредитні. Фінансові ризики визначаються як сукупність непередбачених подій, що виникають майже в усіх сферах бізнесу, але страхове покриття, як правило, розповсюджується у фінансово-кредитній та біржовій сферах; виробничій, інвестиційній та торговельній діяльності. Кредитний ризик пов'язаний з можливістю невиконання кредитором своїх боргових зобов'язань перед фінансовими інституціями.

Фінансові ризики у своїй сукупності поділяються на такі види: ризик зниження фінансової стійкості, ризик неплатоспроможності, кредитний інвестиційний, податковий, інфляційний, відсотковий, валютний ризики, а також ризик вкладання коштів у цінні папери.

До основних видів страхування фінансово-кредитних ризиків належать:

  • o страхування фінансових ризиків;
  • o страхування кредитів (товарних, грошових, під інвестиції та експортних);
  • o страхування депозитів;
  • o страхування фінансових гарантій;
  • o титульне страхування.

У подальших параграфах посібника розглянемо основні види страхування фінансово-кредитних ризиків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >