< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПРАКТИКУМ 2. Еволюція менеджменту туризму

Тестові завдання

 • 1. Сферами застосування менеджменту у найдавніші часи не були:
  • а) політика;
  • б) економіка;
  • в) оборона;
  • г) виробництво.
 • 2. Розвитку управлінської діяльності насамперед сприяли:
  • а) запровадження грошей як форми розрахунків;
  • б) поява писемності;
  • в) розвиток торгівлі;
  • г) розвиток транспорту;
  • д) урбанізація;
  • е) розвиток промисловості; є) усі відповіді правильні.
 • 3. Розвитку туристичного бізнесу насамперед сприяли:
  • а) запровадження грошей як форми розрахунків;
  • б) поява писемності;
  • в) розвиток торгівлі;
  • г) розвиток транспорту;
  • д) урбанізація;
  • е) розвиток промисловості;

є) усі відповіді правильні.

 • 4. Поява менеджменту як самостійного виду професійної діяльності належить до:
  • а) кінця XVIII ст.;
  • б) кінця XIX ст.;
  • в) кінця XX ст.
 • 5. Хто вважається першим організатором туристичної подорожі:
  • а) Томас Кук;

ДОДАТКИ

Класифікація туристичних маршрутів

№ з/п

Критерій

Вид

1

За тинами

 • — Тематичний;
 • — похідний;
 • — фізкультурно-оздоровчий;
 • — комбінований

2

За сезонністю

 • — Цілорічний;
 • — сезонний

3

За конфігурацією траси (дод. 2)

 • — Лінійний;
 • — радіальний;
 • — кільцевий;
 • — комбінований

4

За тривалістю

 • — Вихідного дня;
 • — багатоденний (довготривалий)

5

За видом транспорту

 • — Власність фірми;
 • — орендований;
 • — громадський;
 • — приватний

6

За способом пересування

 • — Теплохідний;
 • — авіаційний;
 • — автобусний;
 • — залізничний;
 • — комбінований

Маршрути вихідного дня — невеликі за протяжністю (5— 25 км) та незначні за складністю туристичні походи й екскурсії протягом вихідних днів, кінця робочого тижня (свят), які покликані

дати туристу або екскурсанту уявлення про туризм і екскурсії, навики, необхідні кожному для успішного просування й орієнтування на місцевості, знання про організацію відпочинку і харчування в умовах походу.

Маршрут похідний — тур з обов'язковою участю в багатодобових туристичних походах із різними активними способами пересування, тривалість яких становить не менше 25 % від тривалості туру.

Маршрут тематичний — тур з переважанням у програмі екскурсійного обслуговування, занять пізнавальної спрямованості (оглядові і тематичні екскурсії, відвідування музеїв, фольклорних свят, вивчення мови і т. ін.).

Маршрут туристичний самодіяльний — шлях пересування групи туристів, мандрівників, який розробляється й організовується туристами самостійно. Туристи самі забезпечують його матеріальну базу, добровільно і самостійно здійснюють господарсько-побутове і ' туристичне обслуговування. Методичну допомогу при цьому надають туристичні клуби і секції при різних товариствах. Туристичні самодіяльні маршрути узгоджуються з клубом туристів, туристичною секцією або маршрутно-кваліфікаційною комісією.

Маршрут замкнений — шлях пересування з транспортуванням туристів до місця призначення і назад тим самим видом транспорту.

Маршрут річковий — рейси з використанням суден річкових пароплавств, які поділяються на підвиди:

 • — туристично-екскурсійні рейси (подорожі на орендованих річкових суднах тривалістю більше 1 доби);
 • — екскурсійно-прогулянкові рейси (подорожі екскурсантів з метою ознайомлення з пам'ятками і пам'ятними місцями тривалістю не більше 24 годин).

Маршрут теплохідний — тури, організовані на теплоходах річкового і/або морського пароплавств, що поділяються на морські і прогулянкові.

Морські маршрути — круїзні подорожі тривалістю більше 1 доби на орендованих морських суднах. Можуть бути як з відвідуванням портів, так і без.

Прогулянкові маршрути — екскурсії в межах акваторії порту тривалістю не більше 24 годин.

Маршрут кільцевий — шлях подорожі, який починається і закінчується в тому самому географічному пункті перебування.

Маршрут лінійний — шлях пересування, початок і закінчення якого припадають на різні географічні пункти перебування.

Маршрут радіальний — шлях пересування, під час якого турист перебуває на туристичній базі (у готелі), реалізуючи програму походів та екскурсій з одного туристичного центру (бази). Радіальний маршрут зазвичай визначається туристичною путівкою і передбачає комплексне обслуговування туристів. Також це шлях пересування, який починається і закінчується в тому самому географічному пункті перебування. Розташовуючись у ньому, турист подорожує в інші пункти перебування, відвідування, повертаючись в одне й те саме місце.

Маршрут комбінований — тур, який поєднує в програмі обслуговування елементи тематичного, похідного і фізкультурно-оздоровчого маршрутів. Також це траса туристичної подорожі, яка передбачає поєднання елементів лінійного, кільцевого і радіального маршрутів у тій чи іншій комбінації або різних транспортних засобів, надання транспортних послуг на окремих ділянках категорій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >