< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація роботи з обслуговування бюджетів за доходами

Організація казначейського обслуговування бюджетів за доходами передбачає ведення щоденних операцій з обліку надходжень платежів, складання відповідних розрахункових документів та формування й передачі інформації користувачам.

Безпосередньо обслуговуванням державного та місцевих бюджетів за доходами займаються спеціально створені структурні підрозділи центрального апарату та територіальних органів державної казначейської служби - відділи/сектори бюджетних надходжень.

Відділ бюджетних надходжень головного управління казначейства підпорядковується одному із заступників начальника управління. Відділ безпосередньо взаємодіє з іншими управліннями та відділами головного управління (управліннями бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджету, консолідованої звітності, інформаційних технологій та захисту інформації, відділом обслуговування операційного дня), а також зі структурними підрозділами центрального апарату Державної казначейської служби, насамперед із управліннями бюджетних надходжень, методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності, міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів тощо.

Відділи бюджетних надходжень організовують, методично забезпечують і координують роботу підпорядкованих головним управлінням районних та міських управлінь казначейства з питань касового виконання дохідної частини державного та місцевих бюджетів.

У кожному головному управлінні казначейства організація роботи відділу бюджетних надходжень щодо обслуговування дохідної частини бюджетів та взаємодія з іншими структурними підрозділами має свої особливості. Для прикладу наведемо діяльність відділу бюджетних надходжень головного управління державної казначейської служби у Тернопільській області щодо забезпечення функцій обслуговування бюджетів за доходами упродовж операційного дня (додаток 9).

Операції з виконання дохідної частини державного бюджету

Операції з касового виконання державного бюджету за доходами проводяться в програмно-технічному комплексі "Барс-Міленіум" відповідно до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2013 р. № 43.

При обслуговуванні доходів та інших надходжень державного бюджету органи казначейства здійснюють операції з обробки платежів, наведені на рисунку 10.2

Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету

Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу та закону про Державний бюджет України є доходами загального фонду бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях державної казначейської служби за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Інформація щодо надходження та повернення надміру або помилково сплачених платежів до бюджету і відшкодування податку на додану вартість одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6111 "Доходи загального фонду державного бюджету". Кредитовий залишок за рахунком 6111 дає інформацію про надходження до загального фонду бюджету (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість) кожного виду доходів наростаючим підсумком з початку року.

Для щоденного акумулювання надходжень загального фонду державного бюджету в головних управліннях казначейства відкриваються два рахунки за балансовим рахунком 3112 "Загальний фонд державного бюджету", а саме:

  • - перший - для акумулювання доходів, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам;
  • - другий - для акумулювання доходів, за рахунок яких не здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам, у тому числі коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів.

У Державній казначейській службі для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету відкриваються відповідні рахунки за балансовим рахунком 3112, а саме:

- рахунки в розрізі територій для зарахування коштів, що перераховуються з

обласного рівня на центральний; - рахунки для подальшого акумулювання коштів загального фонду державного бюджету.

Операції, які здійснюються органами казначейства при обслуговуванні доходів та інших надходжень державного бюджету

Рис. 10.2. Операції, які здійснюються органами казначейства при обслуговуванні доходів та інших надходжень державного бюджету

Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів та відшкодування податку на додану вартість) на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються за призначенням на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3112, а саме: - на перший зараховуються доходи, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій місцевим бюджетам; - на другий зараховуються доходи, які відносяться до загального фонду державного бюджету і з якого не здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам, у тому числі коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів.

Суми коштів, зараховані на перший рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112, розподіляються за встановленими нормативами. У цей самий день у регламентований час проводиться перерахування дотації вирівнювання на рахунки місцевих бюджетів.

Інформація щодо перерахування суми дотації місцевим бюджетам одночасно відображається на аналітичному рахунку відкритому за рахунком 8311 "Кошти, передані органами Державного казначейства з загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя". Дебетовий залишок за рахунком 8311 дає інформацію про перераховану з початку року суму дотації вирівнювання місцевим бюджетам.

Після перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам залишки коштів з першого рахунка, відкритого за балансовим рахунком 3112, перераховуються на другий рахунок, відкритий за цим самим балансовим рахунком. Залишки коштів з другого рахунка, відкритого за балансовим рахунком 3112, після завершення операцій з відшкодування податку на додану вартість головні управління казначейства України у регламентований час перераховують на відповідні аналітичні рахунки, відкриті у Державній казначейській службі (центральний рівень) за балансовим рахунком 3112.

Інформація щодо перерахування коштів (з урахуванням коштів від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів) Державній казначейській службі одночасно відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком управлінського обліку 8211 "Кошти загального фонду державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства". Сума дебетових залишків на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8211, відображає інформацію про суми коштів, перераховані на рахунки Казначейства України з початку року.

Повернення платежів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку надходжень, які в поточному бюджетному періоді належать до доходів загального фонду державного бюджету, здійснюється з рахунку 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" у межах поточних надходжень за день.

У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку 3111 повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунку 3112 "Загальний фонд державного бюджету" в межах поточних надходжень за день у цілому по області, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунку 3112 обласного рівня на аналітичний рахунок 3111 для здійснення повернення.

За недостатності коштів на рахунках 3112 обласного рівня може здійснюватись його підкріплення на підставі рішення Державної казначейської служби про перерахування коштів з відповідного рахунку 3112, відкритого в Казначействі. Підставою для прийняття рішення щодо підкріплення коштами є звернення головного управління казначейства. За умови прийняття рішення про перерахування коштів головному управлінню кошти з відповідного рахунку 3112 розрахунковим документом Казначейства перераховуються на відповідний рахунок 3112 обласного рівня.

Одночасно інформація щодо надходження коштів відображається на аналітичних рахунках, відкритих за рахунком управлінського обліку 8126 "Кошти загального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень".

Порядок зарахування платежів до загального фонду державного бюджету наведено на рисунку 10.3.

Порядок зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету

Рис. 10.3. Порядок зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >