Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретичні підходи у визначенні сутності та різновидів економічної діагностики підприємстваХарактеристика джерел та способів формування інформаційної бази економічного діагностуванняДосвід здійснення економічної діагностики підприємстваМЕТОДОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВАХарактеристика методичних підходів в діагностиці стану підприємстваВибір прийомів та способів аналізу і оцінки стану підприємстваСтратегічні підходи щодо діагностування стану підприємстваДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ, ПІДПРИЄМСТВ, ПРОДУКЦІЇТеоретичні підходи у визначені змісту конкурентоспроможностіМетодичні підходи щодо діагностики конкурентоспроможностіПроблеми формування організаційно-економічного механізму системи управління конкурентоспроможністю підприємствДІАГНОСТИКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВАТеоретичні підходи до визначення змісту і складових виробничого потенціалу підприємстваСистемні характеристики виробничого потенціалу підприємстваСтруктурні характеристики виробничого потенціалу підприємстваЯкісні характеристики виробничого потенціалуМетодичні підходи до аналізу і оцінки виробничого потенціалу підприємстваФактори впливу на виробничий потенціал підприємстваФактори внутрішнього середовища підприємстваГнучкість виробничої системи та її діагностикаОцінка техніко-організаційного рівня стабільного виробництваДіагностика комплексної підготовки виробництва до зміни продукту (технології)Шляхи нарощування виробничого потенціалу підприємстваОЦІНКА ВАРТОСТІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВТехнологія оцінки об'єктів нерухомості (підприємств).Оцінка майна та майнових правВиди вартості об'єктів нерухомостіПринципи оцінки об'єктів нерухомостіЕтапи оцінки та звітністьЗвіт про оцінку майнаНормативні підходи щодо оцінки майна підприємств в УкраїніПорядок погодження та затвердження оцінки майнаОсобливості оцінки об'єктів нерухомого майнаОсобливості оцінки об'єктів у матеріальній форміОсобливості оцінки цілісних майнових комплексівОсобливості оцінки пакетів акцій ВАТ, створених у процесі приватизації, що належать державіПочаткова вартість пакета акцій ВАТ, що пропонується на конкурсі для першого продажуОсобливості оцінки часток (паїв, акцій)Особливості оцінки об'єктів незавершеного будівництва Методологія діагностичної оцінки вартості підприємствВитратний підхід до оцінки вартості ЦМК Дохідний підхід до оцінки вартості ЦМКПорівняльний (ринковий) підхід в оцінці ЦМКГудвіл і методичні підходи до його оцінкиУПРАВЛІНСЬКА ДІАГНОСТИКАУправлінська діагностика як особлива дослідницька діяльністьРоль інформаційних систем управління підприємством в управлінській діагностиціОцінка відповідності організації виробництва та структури підприємства його стратегіїОцінка параметрів прийняття рішеньФактори середовища непрямої дії (макросередовище)Критерії і показники, що використовуються для загальної діагностики системи менеджменту підприємстваФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКАСутність та необхідність використання фінансової діагностикиДескриптивні, предикативні і нормативні моделі фінансової діагностики, їх сутність, особливості і сфера використанняДіагностика за ліквідністю, фінансовою стійкістю, рентабельністюЖиттєвий цикл підприємства і тенденції у значеннях певних груп показників фінансового стануПроцедури синтезування одиничних та групових показників, способи їх оцінкиШляхи подолання фінансової кризи (покращення фінансового стану) на підприємствіДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВАПоняття, цілі та функціональні складові економічної безпеки підприємстваФункціональні складові економічної безпекиФінансова складоваІнтелектуальна та кадрова складоваТехніко-технологічна складоваПолітико-правова складоваІнформаційна складоваЕкологічна складоваСилова складоваРизик і небезпеки в системі прийняття управлінських рішеньІдентифікація точної зони функціонування підприємстваЯкісні характеристики стану безпеки (небезпеки), їх бальна оцінкаОсобливості методичних підходів українського Агентства з питань неплатоспроможності, банкрутства підприємствОцінка корпоративних правАнтикризовий менеджмент і економічна безпека підприємстваДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВАПоняття економічної культури, її складовіНерозвиненість економічної культури на рівні індивідуальної та суспільної свідомості: причини та способи подоланняВиявлення проблем формальних і неформальних відносин, конфліктівОцінка рівня професіоналізму та кваліфікації провідних спеціалістів економічних служб підприємства, їх здатності до прийняття та застосування нових знаньОцінка системи управлінського обліку та її місця у прийнятті управлінських рішеньОцінка контролю дій та контролю результатівПрийоми поліпшення організаційної культури
 
Наст >