Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретичні підходи у визначенні сутності та різновидів економічної діагностики підприємства Характеристика джерел та способів формування інформаційної бази економічного діагностування Досвід здійснення економічної діагностики підприємства МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика методичних підходів в діагностиці стану підприємства Вибір прийомів та способів аналізу і оцінки стану підприємства Стратегічні підходи щодо діагностування стану підприємства ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ, ПІДПРИЄМСТВ, ПРОДУКЦІЇ Теоретичні підходи у визначені змісту конкурентоспроможності Методичні підходи щодо діагностики конкурентоспроможності Проблеми формування організаційно-економічного механізму системи управління конкурентоспроможністю підприємств ДІАГНОСТИКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Теоретичні підходи до визначення змісту і складових виробничого потенціалу підприємстваСистемні характеристики виробничого потенціалу підприємстваСтруктурні характеристики виробничого потенціалу підприємстваЯкісні характеристики виробничого потенціалу Методичні підходи до аналізу і оцінки виробничого потенціалу підприємства Фактори впливу на виробничий потенціал підприємстваФактори внутрішнього середовища підприємства Гнучкість виробничої системи та її діагностика Оцінка техніко-організаційного рівня стабільного виробництва Діагностика комплексної підготовки виробництва до зміни продукту (технології) Шляхи нарощування виробничого потенціалу підприємства ОЦІНКА ВАРТОСТІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ Технологія оцінки об'єктів нерухомості (підприємств).Оцінка майна та майнових правВиди вартості об'єктів нерухомостіПринципи оцінки об'єктів нерухомостіЕтапи оцінки та звітністьЗвіт про оцінку майна Нормативні підходи щодо оцінки майна підприємств в УкраїніПорядок погодження та затвердження оцінки майнаОсобливості оцінки об'єктів нерухомого майнаОсобливості оцінки об'єктів у матеріальній форміОсобливості оцінки цілісних майнових комплексівОсобливості оцінки пакетів акцій ВАТ, створених у процесі приватизації, що належать державіПочаткова вартість пакета акцій ВАТ, що пропонується на конкурсі для першого продажуОсобливості оцінки часток (паїв, акцій)Особливості оцінки об'єктів незавершеного будівництва Методологія діагностичної оцінки вартості підприємствВитратний підхід до оцінки вартості ЦМК Дохідний підхід до оцінки вартості ЦМКПорівняльний (ринковий) підхід в оцінці ЦМК Гудвіл і методичні підходи до його оцінки УПРАВЛІНСЬКА ДІАГНОСТИКА Управлінська діагностика як особлива дослідницька діяльність Роль інформаційних систем управління підприємством в управлінській діагностиці Оцінка відповідності організації виробництва та структури підприємства його стратегії Оцінка параметрів прийняття рішень Фактори середовища непрямої дії (макросередовище) Критерії і показники, що використовуються для загальної діагностики системи менеджменту підприємства ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА Сутність та необхідність використання фінансової діагностики Дескриптивні, предикативні і нормативні моделі фінансової діагностики, їх сутність, особливості і сфера використання Діагностика за ліквідністю, фінансовою стійкістю, рентабельністю Життєвий цикл підприємства і тенденції у значеннях певних груп показників фінансового стану Процедури синтезування одиничних та групових показників, способи їх оцінки Шляхи подолання фінансової кризи (покращення фінансового стану) на підприємстві ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Поняття, цілі та функціональні складові економічної безпеки підприємстваФункціональні складові економічної безпекиФінансова складоваІнтелектуальна та кадрова складоваТехніко-технологічна складоваПолітико-правова складоваІнформаційна складоваЕкологічна складоваСилова складова Ризик і небезпеки в системі прийняття управлінських рішень Ідентифікація точної зони функціонування підприємства Якісні характеристики стану безпеки (небезпеки), їх бальна оцінка Особливості методичних підходів українського Агентства з питань неплатоспроможності, банкрутства підприємств Оцінка корпоративних прав Антикризовий менеджмент і економічна безпека підприємства ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА Поняття економічної культури, її складові Нерозвиненість економічної культури на рівні індивідуальної та суспільної свідомості: причини та способи подолання Виявлення проблем формальних і неформальних відносин, конфліктів Оцінка рівня професіоналізму та кваліфікації провідних спеціалістів економічних служб підприємства, їх здатності до прийняття та застосування нових знань Оцінка системи управлінського обліку та її місця у прийнятті управлінських рішень Оцінка контролю дій та контролю результатів Прийоми поліпшення організаційної культури
 
Наст >