< Попер   ЗМІСТ   Наст >

БЕЗПЕКА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

СТВОРЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Загальні відомості

Заходи безпеки при технічному обслуговуванні й ремонті ПС регламентуються: державними і галузевими стандартами Системи стандартів безпеки праці; настановами з виконання польотів, технічної експлуатації й ремонту авіаційної техніки; регламентами технічного обслуговування; технологією ремонту; посібником та інструкціями з безпеки праці і т. ін.

Особливістю експлуатації і ремонту авіаційної техніки є те, що ряд технологічних процесів - це загальні процеси для вказаних технологій (промивання і фарбування деталей, вантажні роботи, експлуатація посудин, які працюють під тиском, зварювальні роботи, експлуатація електроустановок і т. ін.). Через те класифікація небезпечних і шкідливих виробничих чинників при експлуатації ПС придатна для ремонтних процесів ПС. Такими чинниками є:

 • — літаки, спецавтотранспорт і самохідні механізми, які рухаються;
 • — вироби, заготовки і матеріали, які пересуваються; незахищені рухомі елементи літаків (елерони, щитки, інтерцептори, тримери, шасі, гвинти, які обертаються, турбіни, трапи, що опускаються та ін.), спецавтотранспорту (кабіни, які піднімаються і опускаються, люльки, кузови, сходи, поворотні платформи), механізмів (вантажнорозвантажувальні лебідки літаків, крани) і виробничого устаткування;
 • - осколки, елементи, деталі виробничого устаткування, які розлітаються;
 • - вироби авіаційної техніки, інструмент і матеріали, які падать під час робіт з технічного обслуговування літаків на площинах, стабілізатори, фюзеляжі під час роботи на висоті із застосуванням механічних підйомників;
 • — ударна хвиля (вибух посудин, які працюють під тиском, пари горючої рідини);
 • — струмені відпрацьованих газів авіадвигунів і предмети, що потрапили в них;
 • — витікаючі струмені газів і рідин з посудин і трубопроводів, які працюють під тиском;
 • — повітряні всмоктувальні потоки, що рухаються з великою швидкістю (зона сопел авіадвигунів);
 • — літак, який завалюється (з підйомників або при помилковому прибиранні шасі);
 • — конструкції, які руйнуються (бортові сходини, стрем'янки та інше виробниче устаткування);
 • — високо розміщені частини літака;
 • — підвищене ковзання внаслідок намерзання, зволоження І замаслення поверхонь літака, трапів, стрем'янок, приставних сходин і покриттів місць стоянок, по яких переміщаються працівники;
 • — підвищені запиленість і загазованість повітря в зоні технічного обслуговування літаків;
 • — підвищена або понижена температура поверхонь авіаційної техніки, устаткування і матеріалів;
 • — підвищені або понижені температура, вологість і рухливість повітря в зоні технічного обслуговування літаків;
 • — підвищений рівень шуму, вібрації, ультра- та інфразвуку;
 • — підвищене значення напруги в електричному колі, замикання якого може статися крізь тіло людини;
 • — підвищений рівень статичної електрики;
 • — підвищений рівень лазерного випромінювання в робочій зоні;
 • — розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги);
 • — гострі краї, задирки і шорсткості на поверхні літаків, устаткування та інструменту;
 • — відсутність або нестача природного освітлення;
 • — недостатня штучна освітленість робочої зони;
 • — знижена контрастність об'єктів розрізнення з фоном;
 • — підвищена яскравість світла;
 • — пряма блискучість (прожекторне освітлення місць стоянок, світло фар літаків і спецавтотранспорту) і віддзеркалена блискучість (від розлитої води та інших рідин на поверхні місць стоянок і перону);
 • - підвищена пульсація світлового потоку;
 • - підвищений рівень ультрафіолетової та інфрачервоної радіації;
 • - хімічні речовини (токсичні, подразнювальні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, ті, що впливають на репродуктивну функцію), які входять до складу застосовуваних матеріалів;
 • - пально-мастильні матеріали, спецрідини і отрутохімікати, які потрапляють в організм людини через органи дихання, шлунково-кишковий тракт, шкіру і слизові оболонки;
 • - патогенні мікроорганізми і продукти їхньої життєдіяльності;
 • - фізичні (статичні й динамічні) та нервово-психічні перевантаження (емоційні, перенапруження аналізаторів).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >