< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка доцільності запровадження податкової новації (перереєстрація торговельного підприємства в СПД без створення юридичної особи)

За даними таблиці оцінити доцільність перереєстрації торговельного підприємства в СПД без створення юридичної особи. Основний вид діяльності — роздрібна торгівля, місце розташування -м. Київ. Форма розрахунку з покупцями - готівка та кредитні картки. Період планування - рік. Звільнення персоналу не передбачається.

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг планового товарообороту (з ПДВ), тис. грн

467

Оборот із закупівлі товарів (з ПДВ), тис, грн

331,57

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

8

Фонд оплати праці, тис. грн

37,36

Поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів) з ПДВ, тис. грн

21,5

Амортизація основних засобів, тис. грн

7.3

Вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць

320

Витрати зі створення СПД (реєстраційні), тис. грн

10,1

Витрати по ліквідації підприємства, тис. грн

22,22

Єдиний податок з СПД в місяць, грн

200

Оцінити можливість реалізації даної податкової новації з врахуванням існуючих законодавчих обмежень.

Розв'язок

I*

ВВ = ОЗпл - - + Ф 0Я + ПГВпл • - + Пфоп + /07 = 6 6

= 331,57 - -+37^6 + 21,5-+13,71 +0,16=345,46 тис. грн 6 6

- база оподаткування (БО):

БО = ВД-ВВ-Аоз = 389,17 - 345,46-73 = 36,41 тис. грн,

де Аоз - амортизація основних засобів.

- податкове зобов язання по сплаті податку на прибуток (ПЗпп):

т БО • Ставка 36,41 -25

ПЗпп=-=-= 9,1 тис. грн

 • 100 100 * ч*
 • - сума, що підлягатиме сплаті (ППрдостатц)-'

Г7Г7 Г73 771 12 01 320 12 СОХ

ПЇЇРдожати = ЯЗ™ - = 9.1" -jjjjjjj- = 5Д6 тис. грн,

де ТП - вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць. 1.5. Загальна сума податків (Пзаг):

Пзаг = ПДВ + Пфоп + КП+ППРд0 стааи + Ш£± = 320-12

= 18,99+13,71 + 0,16+5,26 + - = 41,96 тис. грн.

 • 1000 F
 • 2. Податки, що підлягатимуть сплаті при перереєстрації підприємства як СПД (Псщ):

&Т7 а і Чнп • ЄПспд • —— ■ 12 Д = ЄЛснд -12 _100

^" юро 1000

200 12 (8-І)*200 0,5 12 1Л 0

=-+------= 10,8 тис. грн,

1000 1000

де ЄПспд - єдиний податок з СПД, грн у місяць;

Чнп - чисельність найманих працівників СПД.

 • 1. Розрахунок податків, що підлягають сплаті при традиційній системі оподаткування:
 • 1.1. Розрахунок податку на додану вартість:
  • - база оподаткування ПДВ (БОпдв)'

БОт = ТОпл-ОЗпл-ПГВпл = 467-331,57 -21,5 = 113,93 тис. грн,

де ТОпл - обсяг планового товарообороту (з ПДВ); ОЗпл - оборот із закупівлі товарів (з ПДВ); ПГВпл -поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів) з ПДВ.

- ПДВ до сплати (ПДВ):

"WO—ш =Ш,93-20 = 18>99 100 + Ставка 100 + 20

1.2. Розрахунок обов'язкового соціального та пенсійного страхування (Пфоп):

ФОП • Ставка 37,36 • 36,7 ,.

Пфоп =-—- = —--= 13,71 тис. грн,

100 100

де ФОП - фонд оплати праці.

1.3. Розрахунок комунального податку (КП):

т ЧсІоНЩГСтавкаІ№Л2міс 18-17-10/100-12 Л1,

КП=-—-=-= 0,16 тис гри,

1000 1000

де Чс/о - середньооблікова чисельність працівників;

НМДГ - неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн).

 • 1.4. Розрахунок податку на прибуток:
  • - валові доходи платника податку скориговані (ВД):

ВДбезпдв = ТОпл-- = 467-- = 389,17 тис. грн 6 6

 • - вадові витрати платника податку (ВВ):
  • 3. Додаткові витрати по реалізації податкової новації (перереєстрація в СПД) ІДВспп):

ДВСПд = Berne end + Вліке nl п = 1,1 + 2,4 = 3,5 тис. грн,

де Berne end - витрати зі створення СПД (реєстраційні);

Вліке піп -витрати по ліквідаціїпідтфиємства-юридичної особи.

4. Ефект від перереєсттзації підприємства в СЦЦ (Есщ):

Еспд = Пзаг - Пспд - ДВспд = 41,96 - (10,8 + 3,5) = 27,64 тис. грн.

5. Висновок щодо доцільності перереєстрації підприємства як

СПД:

Доцільно, оскільки ефект від перереєстрації підприємства в СПД має додатне значення.

6. Максимальний обсяг діяльності, що може здійснювати СПД без реєстрації юридичної особи (ТОмах):

ТОмах=500 тис. грн (згідно з чинним законодавством).

7. Висновок щодо можливості практичної реалізації даної податкової новації:

Можливо, оскільки ТОпл (467 тис. грн) менший за ТОмах (500 тис. грн).

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >