< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Циркове мистецтво.

Нині у цирковій галузі функціонує 15 юридичних осіб, які за організаційно-правовою формою, згідно зі статутними документами, є державними підприємствами і діють на основі Закону України "Про підприємства в Україні". Особливістю циркової галузі є те, що артистичний персонал та необхідні для його роботи циркове обладнання, реквізит, дресировані тварини були зосереджені, в основному, в трьох державних циркових підприємствах — "Державна циркова компанія України", "Дирекція пересувних циркових колективів", Національний цирк України. 12 державних циркових підприємств мають власні будівлі та приміщення, транспортні засоби, але не мають у своєму складі творчих циркових колективів. Основний штат в усіх 12 закладах — це адміністративно-управлінські працівники, оркестр, балетна група, обслуговуючий персонал.

Важливою проблемою циркової галузі є забезпечення кадрового оновлення, в тому числі управлінської ланки, встановлення таких умов, де на першому плані буде створення самодостатнього й конкурентоспроможного вітчизняного мистецького продукту нових програм та номерів. З цією метою найближчим часом планується розробити та затвердити Програми розвитку циркового мистецтва до 2011 р.; затвердити оновлену нормативно-законодавчу базу циркової галузі; створити єдину державну структуру циркової галузі на принципах централізованого управління її діяльністю; покращити стан матеріально-технічної бази циркових підприємств; визначити порядок та обсяг державного фінансування для створення нових програм та атракціонів, проведення фестивалів циркового мистецтва в Україні. Щорічно на базі Луганського державного цирку проходить Всеукраїнський фестиваль дитячих та молодіжних циркових колективів і виконавців "Циркове майбутнє".

Загалом основними проблемами розвитку усіх виконавських мистецтв є:

 • • недостатня правова врегульованість;
 • • низька заробітна плата та слабка соціальна захищеність працівників мистецької сфери;
 • • незадовільний стан матеріально-технічного забезпечення мистецьких закладів, що перебувають у державній власності, зокрема зношеність парку музичних інструментів у мистецьких закладах, згортання вітчизняного виробництва музичних інструментів;
 • • нерозвиненість індустрії аудіозапису творів національної академічної та народної музики;
 • • брак чітких критеріїв та прозорих механізмів визначення необхідності державної підтримки мистецьких фестивалів та конкурсів;
 • • занепад системи розповсюдження нотно-музичної літератури;
 • • низька ефективність роботи циркової галузі, розвитку української школи циркового мистецтва.

Монументальне, образотворче, декоративне та ужиткове мистецтво.

У часи кардинальних змін у суспільстві помітну роль завжди відігравало монументальне мистецтво. Його засобами в Україні було розпочато втілення нових тем, увічнення постатей, пов'язаних зі становленням української державності та розвитком національної культури, вшанування пам'яті жертв політичних репресій.

Підтримка професійної творчості вітчизняних митців в галузі скульптури, живопису, графіки, декоративного мистецтва, а також творчості майстрів народного мистецтва є пріоритетами державної культурної політики в галузі образотворчого мистецтва. її суттю є постійна підтримка професійної творчості в царині образотворчого мистецтва; підтримка та актуалізація традиційного народного мистецтва; поповнення Музейного фонду України кращими творами сучасного образотворчого, декоративного та ужиткового мистецтва шляхом державних закупівель; налагодження зв'язків між Міністерством культури і туризму України та органами місцевого самоврядування у питаннях створення пам'ятників і монументів державного значення (як в Україні, так і за кордоном); виявлення молодих талантів, підтримка творчої молоді.

До повноважень Міністерства культури і туризму України належить проведення конкурсів на кращі проекти пам 'ятників і монументів державного значення та їх проектування. Саме на цьому етапі моделюється художній рівень майбутніх творів монументального мистецтва. Дорадчим органом при Міністерстві, який забезпечує діяльність у цьому напрямі, є Експертна рада з монументальної скульптури, до складу якої входять провідні фахівці у цьому виді мистецтва, представники галузевих міністерств і відомств, які забезпечують подальшу роботу з виготовлення та встановлення пам'ятників і монументів (як в Україні, так і за кордоном).

Нині оголошено всеукраїнській конкурс на кращий ескізний проект пам'ятника гетьманові Пилипу Орлику, спорудження якого передбачене у м. Батурині Чернігівської обл., а також конкурс на кращий ескізний проект пам'ятника гетьману Пилипу Орлику у Києві. Експертна рада з питань монументальної скульптури Міністерства культури і туризму України розглянула та затвердила ескізний проект монумента Соборності України, спорудження якого передбачене у м. Києві. Матеріали щодо встановлення зазначеного пам'ятника передані до Київської міської державної адміністрації (авторський колектив у складі скульпторів Л. Синькевича, Ю. Синькевича та архітекторів Д. Єжова, В. Базиріна, О. Конюшевського).

Проблемним залишається питання спорудження пам'ятників і монументів за кордоном у зв'язку з відсутністю нормативних актів, що регулюють це питання.

У здійсненні політики в галузі образотворчого, декоративного та ужиткового мистецтва держава співпрацює з Національною спілкою художників України, Національною спілкою майстрів народного мистецтва України, Національною спілкою фотохудожників України, іншими культурно-мистецькими громадськими організаціями, пропагуючи досягнення зазначених видів мистецтв шляхом організації всеукраїнських художніх, фотохудожніх виставок, творчих симпозіумів, пленерів.

Національними спілками художників та фотохудожників України лише у 2006 р. проведено понад 20 художніх виставок, а саме:

 • • всеукраїнську виставку історичного живопису "Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників";
 • • серію виставкових заходів до 20-річчя Чорнобильської трагедії (всеукраїнську художню виставку, всеукраїнську фотовиставку "Біль Чорнобиля");
 • • виставку творів народного художника України І. Марчука "Струни печалі і надії";
 • • фотовиставку "Кременець — ворота раю";
 • • у рамках Міжнародного літературно-мистецького свята "В сім'ї вольній, новій...", що проходило в Одесі, проведено Всеукраїнську художню виставку "Мальовнича Україна".

З метою підтримки майстрів народного мистецтва, відродження його осередків в Україні проводяться всеукраїнські виставки та симпозіуми з різних видів народного мистецтва: "Українська народна іграшка" (Київ), симпозіуми з художнього різьблення по дереву (м. Чернігів), кам'янотесно-го мистецтва (смт Буша Вінницької обл.), гончарського мистецтва (Чигирин Черкаської обл.), народного малярства та декоративного розпису (смт Ба-турин Чернігівської обл.).

Також проведено фотовиставку "Україно, за тебе моя молитва", присвячену черговій річниці візиту Святішого Отця Іоанна Павла П в Україну, виставку М. Бабака "Діти твої, Україно", яка експонувалась на Венеціанському бієнале, у містах Рівному та Дніпропетровську; виставку творів грузинського художника Таріела Чекурішвілі (в рамках закриття року Грузії в Україні).

Найближчими роками слід звернути увагу на скорочення мережі творчих майстерень, підвищення цін за їх оренду, недосконалість системи державних замовлень на твори образотворчого, декоративного та народного мистецтва, недостатню ефективність співпраці між Міністерством культури і туризму України, центральними та місцевими органами виконавчої влади у питаннях створення пам'ятників і монументів державного значення. Слід удосконалити механізм державної закупівлі творів сучасного образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, запровадити чіткий і прозорий механізм взяття їх на державний облік, розширити систему грантів для реалізації проектів у галузі монументального, образотворчого, декоративного, ужиткового мистецтва, удосконалити нормативно-правову базу щодо створення пам'ятників і монументів державного значення за кордоном.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >