< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Модель управління запасами

Основне призначення функції управління запасами - забезпечення збалансованості між обслуговуванням споживачів та інвестиціями в товарно-матеріальні запаси. Там, де система управління запасами перебуває на низькому рівні, підприємство починає зазнавати збитків від поганого обслуговування через незадовільне накопичення важливих запасів і підвищені інвестиції, що зумовлене затриманням строку виконання замовлень. Відповідний рівень обслуговування може бути забезпечений за допомогою буферних запасів.

Індивідуальне управління товарно-матеріальними запасами. Аналіз товарно-матеріальних запасів показує, що неможливо управляти всіма предметами матеріально-технічного забезпечення з використанням однієї і тієї ж політики управління. З другого боку, практично неможливо відпрацювати і реалізувати політику управління запасами для кожного виду матеріалу. Тому створені методи групування матеріалів, які називають "аналізом ABC". Ці методи забезпечують різні напрямки політики залежно від рівня запланованих коштів. Приклад розподілу матеріалів на групи ABC по підприємству наведений в таблиці 5.1 [5].

Таблиця 5.1. Розподіл матеріалів на групи ABC (цифри умовні)

Група

Річне споживання коштів, грн.

Обсяг матеріалів, у процентах від загального фінансування

Рівень споживання матеріалів, %

А

20000

1

90

В

550-20000

4

8

С

1-550

95

2

Особливості динаміки товарно-матеріальних запасів показані на рисунку 5.1. Спрощений графік добре демонструє залежність розміру замовлення і рівня запасів, а також циклів і точки замовлення від часу.

На рисунку 5.2 показана залежність витрат на збереження і вартості виконання замовлення від його розміру (модель управління запасами). Оптимальний розмір замовлення визначається як розмір за мінімальної загальної вартості.

Графік залежності розміру замовлення (Q) і рівня запасів, а також циклів замовлення (tц) і точки замовлення (а) від часу (T)

Рисунок 5.1. Графік залежності розміру замовлення (Q) і рівня запасів, а також циклів замовлення (tц) і точки замовлення (а) від часу (T)

Модель управління запасами

Рисунок 5.2. Модель управління запасами

Загальна річна вартість замовлення дорівнює вартості виконання замовлення плюс витрати на збереження або:

Мінімальна загальна річна вартість замовлення можлива за оптимального розміру замовлення:

На рисунку 5.2 оптимальному розміру замовлення відповідає заштрихована зона.

Моделі економічного аналізу

Загальні положення

Моделі економічного аналізу включають у себе моделі для визначення умов беззбитковості, забезпечення заданого прибутку або рентабельності, моделі граничного аналізу тощо. Такі моделі можуть бути розв'язані графічним або аналітичним методом. Вони дозволяють виявити вплив структури собівартості, пін, інфляції, обсягів виробництва та інших факторів на результати господарської діяльності.

Графічний метод полягає в зображенні залежності витрат (виручки) від обсягу випуску продукції (надання послуг). Розглянемо його на такому простому прикладі. Нехай підприємство виробляє і продає 200 тис. виробів за місяць, за ціною одиниці 1,6 грн. Виробничі можливості дозволяють підприємству виробляти щомісячно 250 тис. виробів. За місячного обсягу виробництва 200 тис. виробів сумарні витрати становлять 298 тис. грн., у тому числі, фіксовані (постійні) витрати - 176 тис. грн., а змінні - 122 тис. грн. Використовуючи ці дані, побудуємо графік "витрати-результати" (рисунок 5.3 а).

5.3. Графік результатів господарчої діяльності підприємства

Рисунок 5.3. Графік результатів господарчої діяльності підприємства

Далі розглянемо приклади використання графіка "витрати-результати" (моделі економічного аналізу).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >