< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Надання споживчої цінності і забезпечення відповідного рівня задоволення

Споживча цінність і рівень задоволення є важливими складовими маркетингової формули успіху. Розглянемо концепції ланцюжка цінності і системи надання цінності.

Туристична фірма повинна оцінювати витрати і ефективність кожного виду діяльності, що створює цінність, і шукати способи її удосконалення. Крім того, вона повинна враховувати як орієнтир витрати і ефективність діяльності конкурентів. Якщо з'ясовується, що фірма може виконувати певні види діяльності краще, ніж конкуренти, то вона може добитися переваг.

Успіх туристичної фірми залежить не тільки від того, наскільки якісно різні підрозділи виконують свою роботу, але і від того, наскільки злагоджено вони функціонують. Дуже часто трапляється так, що окремі підрозділи ставлять основною задачею свої власні інтереси замість того, щоб піклуватися про загальний добробут туристичної фірми і кінцевого споживача.

Щоб вирішити цю проблему туристичні фірми повинні приділяти більше уваги плавному управлінню основними складовими процесу підприємницької діяльності, які здебільшого зводяться до обробки вхідної інформації і співпраці між різними функціональними підрозділами.

Система надання цінності

Щоб добитися конкурентної переваги, туристична фірма повинна розглядати не тільки свій ланцюжок цінності, але і звертати увагу на ланцюжки цінності своїх споживачів. Сьогодні багато туристичних фірм співробітничають з партнерами ланцюжка постачання, щоб підвищити ефективність системи надання цінності для споживача.

Система надання споживчої цінності - це система, що складається з ланцюжків цінності конкретної туристичної фірми, а також її постачальників, посередників і, зрештою, споживачів, які працюють разом, щоб надати цінність споживачам.

Оскільки туристичні фірми прагнуть виграти в конкурентній боротьбі, вони, змушені працювати в тісній співпраці. Конкуренція, що посилилася на сучасному туристичному ринку, звичайно не має місця між окремо взятими туристичними фірмами. Натомість вона виникає між системами надання цінності, створеними цими конкурентами.

При новому підході маркетинг "бере на себе" розробку і управління системою надання найвищої цінності для обслуговування цільових сегментів споживачів. Сучасні керівники з маркетингу туризму повинні думати не тільки про продаж сьогоднішніх туристичних продуктів, але і про стимулювання розробки кращих туристичних продуктів, про активну взаємодію всіх підрозділів для управління основними елементами процесу підприємницької діяльності, а також про встановлення тісної співпраці із зовнішніми партнерами.

Окрім створення стійких відносин зі своїми партнерами, в ланцюжку постачань сучасні туристичні фірми повинні працювати над зміцненням своїх зв'язків з кінцевими споживачами і посиленням їх приязні до туристичних продуктів.

Туристичні фірми повинні уважно відноситися до рівня витоку споживачів і постійно прагнути до його зниження. По-перше, туристична фірма повинна визначити рівень утримання споживачів. Потім туристична фірма повинна визначити причини "витоку" споживачів і виявити ті з них, на які можна вплинути або усунути. Звичайно, з клієнтами, що покидають даний регіон, або з клієнтами-підприємцями, що виходять з даного бізнесу, зробити нічого не можна. Зате для утримання споживачів, які "залишають" туристичні фірми через низьку якість туристичних продуктів, погане обслуговування або дуже високі ціни, можна зробити цілий ряд заходів. Слід користуватися діаграмою розподілу частот, яка відображає процентне співвідношення між споживачами, що відмовилися від турпродукту з тих або інших причин.

Можна оцінити втрату прибутку в результаті підвищення рівня втрати споживачів. Для кожного окремого споживача вона співпадає з цінністю, яку одержала б туристична фірма за час, протягом якого споживач залишався б її клієнтом.

Також слід оцінювати витрати на зниження рівня витоку. Якщо витрати нижчі, ніж збитки від втрати споживачів, то туристичній фірмі слід йти на додаткові витрати для утримання клієнтів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >