< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Модель ISLM

Досі наш аналіз не враховував монетарної політики. Тепер ми включаємо в кейнсіанську систему гроші і процентні ставки для того, щоб розвинути складнішу модель, ISLM, для визначення сукупного обсягу виробництва, в якій монетарна політика відіграє важливу роль. Чому ця модель складніша? Модель ISLM гнучкіша і дозволяє нам зрозуміти економічні явища, які не можна проаналізувати за допомогою простішої моделі кейнсіанського хреста, що застосовувалася раніше. За допомогою моделі ISLM ви зрозумієте, яким чином монетарна політика впливає на ділову активність і взаємодіє з фіскальною політикою (зміни в урядових видатках і податках) для визначення певного рівня сукупного обсягу виробництва; як рівень процентних ставок впливає на зміни в інвестиційних видатках, а також зміни у монетарній і фіскальній політиці; як найкраще проводити монетарну політику; і, нарешті, яка з цієї моделі виводиться крива сукупного попиту, що є суттєвим будівельним блоком для інструментарію сукупної пропозиції і сукупного попиту, що використовується у розділі 26 і подальших розділах.

Як наша спрощена модель, так і повна кейнсіанська модель ISLM прогнозує рівновагу, за якої сукупний обсяг виробництва продукції дорівнює сукупному попиту. Оскільки модель припускає незмінний рівень цін, то номінальні і реальні величини однакові. Першим кроком у побудові моделі ISLM є дослідження впливу процентних ставок на планові інвестиційні видатки і, отже, на сукупний попит. Далі ми застосуємо кейнсіанський хрест, що розглянутий раніше, щоб зрозуміти, як процентні ставки впливають на рівноважний рівень сукупного обсягу виробництва. Результуючий взаємозв'язок між рівноважним сукупним обсягом виробництва і процентною ставкою відомий як крива 75.

Проте, як сама крива попиту не може розповісти нам про кількість товарів, що продані на певному ринку, так крива 7.9 сама по собі не може показати, яким буде рівень сукупного обсягу виробництва, бо процентна ставка все ще невідома. Нам потрібний ще інший взаємозв'язок, який називають кривою ЬМ; вона описує комбінацію процентних ставок і сукупного обсягу виробництва, для яких величина попиту на гроші дорівнює величині пропозиції грошей. Коли криві IS та LM поєднуються на одному графіку, то перетин цих двох кривих визначає рівноважний рівень сукупного обсягу виробництва, а також рівноважну процентну ставку. Нарешті, ми проведемо складніший аналіз визначеного сукупного обсягу виробництва. В цьому аналізі монетарна політика відіграє важливу роль.

Рівновага на товарному ринку: крива IS

У кейнсіанському аналізі основним шляхом, через який процентні ставки впливають на рівень сукупного обсягу виробництва, є їхні впливи на планові інвестиційні видатки і чистий експорт. Пояснивши, чому процентні ставки впливають на планові інвестиційні видатки і чистий експорт, ми застосуємо кейнсіанський хрест, щоб дізнатися, як процентні ставки впливають на рівноважний обсяг виробництва.

Процентні ставки і планові інвестиційні видатки

Ділові фірми здійснюють інвестиції у фізичний капітал (машини, будівлі, сировину тощо) доти, доки вони сподіваються заробити від фізичного капіталу більше, ніж вартість отримання позички у вигляді процента для фінансування інвестицій. Коли процентна ставка буде висока, то лише невелика кількість інвестицій у фізичний капітал принесе більше, ніж вартість позичених коштів. Тому планові інвестиційні видатки є низькими Коли ж процентна ставка буде низька, то значна кількість інвестицій у фізичний капітал дасть більшу суму, ніж вартість позичених коштів, у вигляді процента. Отже, коли процентні ставки низькі, то ділові фірми звичайно інвестують у фізичний капітал, і планові інвестиційні видатки будуть більшими.

Якщо навіть певна компанія має надлишкові кошти і не потребує брати позичок для здійснення інвестицій у плановий капітал, то її планові інвестиційні видатки все-таки ще визначатимуться процентною ставкою. Замість інвестування у фізичний капітал, компанія може купити цінний папір, наприклад, облігацію. Якщо процентна ставка по цьому цінному паперу висока, то альтернативна вартість (відмова від доходу у вигляді процента) для інвестицій є високою, і планові інвестиційні видатки будуть низькими, бо фірми скоріше віддадуть перевагу купівлі цінного паперу, ніж інвестуванню у фізичний капітал. Коли процентна ставка і альтернативна вартість для інвестування падає, то планові інвестиційні видатки зростатимуть, бо інвестиції у фізичний капітал очевидно принесуть більший доход для фірми, ніж цей цінний папір.

Взаємозв'язок між сумою плановик інвестиційних видатків і даним рівнем процентної ставки ілюструється кривою інвестицій на частині (а) графіка 24.7. Спадна траєкторія кривої відображає обернену залежність між плановими інвестиційними видатками і процентною ставкою. Для низького рівня процентної ставки, г2, рівень планових інвестиційних видатків, І;, є високим; для високого рівня процентної ставки, і3, планові інвестиційні видатки, І3, низькі

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >