< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості проведення експертизи імпортної кави

Для проведення експертизи, в залежності від розміру партії, призначається один експерт або бригада, якою керує старший експерт. Старший експерт зобов'язаний: при необхідності скласти графік роботи експертів на кожну зміну на час проведення експертизи; ознайомитись з технічними умовами контракту (або зразками закупленого товару) і з супровідними документами: коносаментами (накладними), вантажним планом, специфікаціями, сертифікатами про якість та іншими; вимагати від замовника зручного для проведення експертизи приміщення, ваги з комплектами гир, необхідну кількість підсобних робочих, спеціальні щити, які запобігають впливу вітру.

При визначенні кількості пред'явленого товару експерт веде облік кількості розвантажених місць.

При визначенні якості пред'явленого товару експерт на основі товарно-супровідних документів проводить розрахунок кількості місць, з яких необхідно взяти виїмки, веде фактичний облік взятих у процесі експертизи і об'єднаних у вихідний зразок виїмок, виділяє з вихідного зразка середній зразок і проводить його аналіз. При закінченні роботи експерт складає акт (рис. 2.3).

Проведення експертизи кави

Рис. 2.3. Проведення експертизи кави

При визначенні кількості пред'явленої кави проводиться підрахунок місць та їх зважування на відповідних справних вагах. Ваги і гирі повинні мати клеймо з терміном клеймування, який встановлений для них. Перед зважуванням експерт перевіряє вагу універсальних площадок, сіток або іншого такелажу. Результати визначення кількості розвантаженого товару — кількість місць, вага брутто разом з такелажем, вага такелажу, вага брутто за мінусом ваги такелажу — записуються в специфікаціях; у них вказується також дата розвантаження, зміна, найменування пароплаву (номер ешелону), номер трюму (вагону), марка товару (або коносамент), прізвище експерта. Переважування і підрахунок аварійних місць проводиться окремо.

Для визначення середньої ваги одиниці товару за згодою із замовником експертизи з різних місць партії відбирають від 1 до 5 % місць з повноцінним упакуванням, потім тару звільняють від продукту, зважують і проводять розрахунки. Середній зразок виділяють з вихідного зразка, який складається з виїмок.

Відбір виїмок проводиться на складі замовника експертизи або під час вивантаження товару з судна (вагону) не менше, ніж від 10 % однорідної партії, взятих з різних місць з непорушеною упаковкою інофірми, з трьох шарів кожного мішка (зверху, зсередини і знизу). Виїмки кави відбирають мішечним щупом, який не повинен порушувати цілісність тари. Виїмки відбираються у відповідності з попередньо складеними розрахунками. Усі відібрані виїмки об'єднують в вихідний зразок, який складається з кожної однорідної партії окремо. Вага його повинна бути не менше 20 кг. Середній зразок виділяється з вихідного зразка до 2 кг. Отриманий вихідний зразок ділиться на дві рівні частини, кожна розміщується в чисту суху тару, герметизується, етикетується (з відповідними даними) і пломбується. Одна частина піддається товарознавчому аналізу експертом і лабораторією відділення ТПП, друга частина передається представнику замовника експертизи на зберігання. Вага середнього зразка та їх кількість можуть бути збільшені на вимогу замовника експертизи. Експерт складає акт відбору зразків, який додається до акта експертизи. Середні зразки кожної партії досліджуються окремо за показниками, передбаченими технічними умовами контракту.

Аналіз кави проводиться за такими показниками: зовнішній вигляд і колір зерен, запах, кількість дефектів в середньому зразку і розмір зерен (для пароплавних партій), якість обжарювання, смак і аромат при опробуванні "в чашці", вологість, наявність хлоридів. Показники якості кави визначаються методами, вказаними в нормативних документах, рекомендованих замовником експертизи.

Метою експертизи аварійних місць кави є визначення ступеня втрати якості. Аварійні місця пред'являються згідно з актом-сповіщенням або комерційним актом. Експертиза проводиться в складах порту або отримувача вантажу. При цьому перевіряються умови зберігання аварійного вантажу. Експертиза проводиться за окремою заявкою. Місця пред'являються окремо за видами дефектів. До початку експертизи експерт знайомиться з документами: актом-сповіщенням, який складений в порту (для пароплавних партій), або комерційним актом (для вагонних партій). Пред'явлені аварійні місця піддають ретельному зовнішньому огляду, відмічають на тарі наявність слідів, які є наслідком відпотівання, забруднення, підмокання водою, рідкими нафтопродуктами, визначають ступінь підмокання і в зв'язку з цим всю партію піддають розсортуванню. Визначення якості аварійних місць проводиться шляхом суцільної або вибіркової перевірки, для чого відбирають середній зразок кави — не менше 1 кг. Аналіз середнього зразка проводять за показниками: вміст вологи, прілих, пліснявих і зіпсованих бобів внаслідок підмокання (забруднення), наявність хлоридів (за наявністю хлоридів експерт визначає, якою водою підмочений товар — забрудненою або конденсованою), смак і аромат при опробуванні "в чашці" після відділення прілих, пліснявих і зіпсованих зерен кави.

Процент знижки (ціни) кави аварійних місць встановлюється тільки на прохання зовнішньоторгового об'єднання і дефектні місця оформляються окремим актом експертизи. В інших випадках слід вказувати в акті тільки відповідність або невідповідність якості умовам контракту з поясненням причин псування товару. Кава, що має пліснявий затхлий запах і запах нафтопродуктів, які не можуть бути усунуті при сортуванні місць, підлягають зниженню на 100 %, так як такий товар не знаходить використання.

Особливості проведення експертизи імпортного коньячного спирту і рому кубинського

Експертиза показників якості та кількості проводиться в такій послідовності: ознайомлення з товарно-транспортною і супровідною документацією; зовнішній огляд транспортної тари, наявність і стан пломб; проведення замірів на місці; відбір і оформлення проб; перевірка кількості; проведення органолептичних і хімічних досліджень; оформлення результатів експертизи.

Середня проба спирту повинна складати 10 пляшок, призначених для лабораторних досліджень і відповідального зберігання, в тому числі на аналіз: до лабораторії ТПП — 3 пляшки, до лабораторії отримувача товару — 2 пляшки; на зберігання: отримувачу товара — 3 пляшки, адміністрації судна — 2 пляшки. Проби, призначені для зберігання, повинні зберігатись отримувачем товару і адміністрацією судна до повного розрахунку з інопостачальником, але не менше 6 місяців.

Перевірка хімічних і органолептичних показників якості спирту проводиться за всіма параметрами, передбаченим технічними умовами контракту. За отриманими результатами експерт дає заключения про відповідність (невідповідність) якості спирту ТУ. У випадку невідповідності якості вимогам ТУ, а також за міцністю між даними сертифікатів постачальника і результатами аналізу проб ТПП (більше 0,1 % об.), необхідно провести аналіз проб інофірми, про що вказується в акті експертизи.

Методи перевірки кількості спирту залежать від способу його постачання і повинні бути чітко сформульовані замовником експертизи в межах прийнятих методів даної методики. Процес проведення і кінцеві результати експертиз оформляють такими документами: акт перевірки збереження пломб і замірів вантажу, акт відбору проб, специфікації, акт огляду танкерів після вивантаження, довідка про кількість, акт експертизи тощо.

Відбір точкових проб рому проводиться спеціальним пробовідбірником з різних шарів, їх об'єднують, розливають в чисті скляні пляшки: 4 пляшки по 0,7 л або 8 пляшок по 0,5 л. Пляшки закривають пробками, опечатують, етикетують. Одна проба досліджується в лабораторії заводу за участю експерта, друга — в ПАЛ ТПП, решта — залишається на зберігання у замовника експертизи. Пляшки повинні зберігатись в темному приміщенні при температурі від +5 °С до +25 °С. На відібрану пробу експертом повинний бути оформлений акт відбору проб у трьох примірниках, один з яких додається до рукописного примірника акта експертизи, другий — до екземпляра проби, яка направляється в ПАЛ ТПП, а третій передається замовнику експертизи.

Водночас з відбором проб експерт проводить органолептичну оцінку рому у відповідності з вимогами ТУ контракту.

Визначення кількості рому здійснюється об'ємним методом з використанням мірників 1 класу. Експерту повинно бути пред'явлено свідоцтво про повірку мірника органами Держстандарту, про що робиться відмітка в Робочому зошиті.

При визначенні якості рому перевіряють ті показники, які вказані в ТУ контракту або ж тільки вміст спирту (міцність) в процентах (у відповідності з завданнями експертизи). Протокол лабораторного дослідження оформляється в двох примірниках, один з яких передається замовнику, другий додається до акта експертизи. [6, 13, 21, 30, 41, 50, 59, 65].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >