< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відображення операцій з обліку медикаментів у бухгалтерії бюджетних установ

Обов'язки бухгалтерії медичного закладу охоплюють:

 • o забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку лікарських засобів у аптеках і відділеннях;
 • o здійснення контролю за своєчасним і правильним оформленням документів, а також законністю операцій;
 • o постійний контроль за правильністю ведення предметно-кількісного обліку;
 • o інструктаж матеріально відповідальних осіб;
 • o участь в інвентаризації лікарських засобів.

Розрахунки з постачальниками з приводу закупівлі медикаментів і перев'язувальних засобів здійснюються за схемою планових платежів.

Синтетичних та аналітичних облік медикаментів

Для обліку лікувальних засобів призначено активний субрахунок № 233 "Медикаменти і перев'язувальні засоби".

За дебетом субрахунку 233 обліковують медикаменти та перев'язувальні матеріали, що придбані установою. Кредитується відповідний субрахунок рахунку класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" або 6 "Поточні зобов'язання".

За кредитом субрахунку 233 списують медикаменти та перев'язувальні матеріали. Кредитується відповідний субрахунок рахунку класу "Витрати".

Кореспонденцію рахунків з обліку медикаментів відображено в табл. 28.1.

Таблиця 28.1. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ МЕДИКАМЕНТІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Оприбутковано медикаменти (вартість без ПДВ)

 • o що сплачені в порядку планових платежів
 • o придбані підзвітною особою
 • o що сплачені шляхом попередньої оплати
 • o що сплачені після їх отримання

233

 • 361 362
 • 364 675

Сума ПДВ з медикаментів придбаних

за рахунок коштів загального фонду

801, 802

 • 361, 362
 • 364, 675

за рахунок коштів спеціального фонду:

 • o якщо ПДВ не включеного до податкового кредиту
 • o якщо ПДВ включеного до податкового кредиту

811 641

Отримання медикаментів як гуманітарної допомоги

233

364

Отримані установою - замовником від установи - закупника за операціями з внутрівідомчої передачі

o за загальним фондом

233

___________

o за спеціальним фондом

684

5

Списання медикаментів, придбаних за рахунок:

 • o загального фонду
 • o спеціального фонду

801,802 81

233

6

Передані закуплені за операціями з внутрівідомчої передачі з балансу установи - закупника на баланс установи - замовника

o за загальним фондом

683

"233"

o за спеціальним фондом

684

7

Списуються установою - замовником, придбані за операціями з внутрівідомчої передачі використані запаси

o за загальним фондом

683

"233"

o за спеціальним фондом

684

8

Згідно з отриманими актами від установи - замовника на фактичні видатки зараховують суми використаних медикаментів установою - закупником, придбаних за операціями з внутрівідомчої передачі

 • o за загальним фондом
 • o за спеціальним фондом

801,802 813

 • 683
 • 684

9

Списання недостач запасів у межах встановлених норм, а також недостач і втрат від псування медикаментів, віднесених на рахунок установи (винних осіб не встановлено), придбаних у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з внутрівідомчої передачі

 • 80, 81
 • 431, 432
 • 683, 684

233

10

Списання недостач і втрат запасів, придбаних у поточному році, у минулих роках;

за розрахунками з внутрівідомчої передачі

 • 80, 81 431, 432
 • 683, 684

233

Водночас робиться другий запис:

на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб

коли винних осіб не встановлено, справи знаходяться в слідчих органах

 • 363
 • 05

711

Синтетичний облік надходження медикаментів, перев'язувальних предметів і виробів медичного призначення бюджетними установами здійснюється в меморіальних ордерах 4 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами" (т. ф. 408 (бюджет)), 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами" (т. ф. 409 (бюджет)), 7 "Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів" (т. ф. 410 (бюджет)), 8 "Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами" (т. ф. 386(бюджет)), меморіальний ордер форми 274.

Синтетичний облік медикаментів, перев'язувальних предметів і виробів медичного призначення бюджетними установами здійснюється в меморіальному ордері 13 "Накопичувальна відомість витрачання матеріалів" (т. ф. 396 (бюджет)).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >