< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Професії, пов'язані з побудовою математичних і комп'ютерних моделей, програмуванням, забезпеченням інформаційної діяльності індивідуумів і організацій.

Наприкінці XX століття відбулися значні зміни в економічних, технічних та соціальних умовах АПК. У зв'язку з розвитком ІТ с.-г. підприємства висувають нові вимоги до фахівців. Нині будь-який фахівець повинен оволодіти інформаційною та комп'ютерною грамотністю, інформаційно-комунікаційна компетенція входить до ключових. Але діяльність фахівця в інформаційній сфері не обмежується загальним рівнем володіння ПК та не задовольняє інформаційну потребу організації. Тому на ринку праці з'являються нові професії, що пов'язані з побудовою математичних і комп'ютерних моделей, програмуванням на підприємстві.

Обчислювальна техніка та засоби комунікації займають особливе місце в сільському господарстві. Автоматизована обробка інформації в інформаційних системах із застосуванням засобів зв'язку та оргтехніки вичерпує потребу агронома-технолога в якісній, точній, об'єктивній інформації щодо визначення раціональної структури посівних площ, розробки сівозмін, систем добрив. Для агронома-менеджера сучасні технології в сфері управління мають значення під час прийняття своєчасних та об'єктивних рішень на основі оперативної інформації, організації виробництва сільськогосподарських культур, контролі якості сільськогосподарських робіт. Основна діяльність агронома-дослідника, передбачає використання досягнень науки, техніки і передової практики, перевірку нових технологій, проведення експериментів, виробництво нових знань.

Підкреслимо, що під час організації будь-якої інформаційної діяльності на підприємстві, - розробки та управління інфраструктурою мережі, організації інформаційної безпеки, розробки та інсталяції програмного забезпечення для ПК та мобільних пристроїв, реалізації інтеграції 1С з апаратно-програмними комплексами, технічного супроводу 1С в процесі експлуатації, - необхідно мати відповідну освіту. З іншого боку, постійне оновлення програмного забезпечення, поява нових програм та обладнання потребує постійного підвищення кваліфікації в сфері IT, тому організація співробітництва з фахівцями IT сфери є одним із рішень щодо питань налагодження, консультування, вибору програмного забезпечення.

Перелік професій, в сфері IT, та їх характеристику можна знайти в державних та міжнародних стандартах. Вибірково наведемо опис професій найбільш затребуваних в сфері АПК, склад списку визначений з обліком діючих у США й країнах ЄС класифікаторів професій (Standard Occupational Classification, SOC)8:

  • 1. Дослідник у сфері IT - Computer and Information Scientist, Research.
  • 2. Програміст - Computer Programmer.
  • 3. Системний архітектор - Computer Software Engineer.
  • 4. Системний адміністратор / Фахівець із технічної підтримки - Computer Support Specialist.
  • 5. Системний аналітик - Computer Systems Analyst.
  • 6. Адміністратор баз даних - Database Administrator.
  • 7. Фахівець із цифрової техніки - Computer and Communications Hardware Engineer (об'єднання із професією Electrical and Electronic Engineering Technician - установлюються кваліфікаційні рівні).
  • 8. Фахівець із ремонту цифрової техніки - Data Processing Equipment Repairer.
  • 9. Фахівець із налаштування цифрової техніки - Electrical and Electronic Equipment Assemblers.
  • 10. Фахівець із інформаційних ресурсів - Content Engineer.

На сучасному ринку праці присутні фахівці з ГІС-технологій: ГІС-спеціаліст, ГІС-аналітик, ГІС-програміст, ГІС-фахівець з програмування та моделювання об'єктів і процесів, ГІС-технік [45].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >