< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Продуктовий ряд банків для підприємств середнього та малого бізнесу

Для успішного позиціювання на високо конкурентному ринку та збільшення обсягів реалізації продукції, середнім та малим підприємствам необхідна допомога фінансового партнера, який зможе запропонувати вигідні умови обслуговування, які дозволять максимально ефективно розвивати та планувати бізнес.

У зв'язку з цим, продуктовою політикою банків повинні бути передбачені інструменти взаємовигідної співпраці з представниками середнього та малого бізнесу, удосконалення продуктового портфеля та оптимізації тарифної політики.

Серед продуктів і послуг підприємствам середнього та малого бізнесу слід виокремити:

 • - мікрокредитування;
 • - цільові кредити на придбання та будівництво комерційної нерухомості та придбання комерційного автотранспорту;
 • - кредити на придбання обладнання;
 • - овердрафт;
 • - спеціальні тарифні плани для малих та середніх підприємств за послугами, що користуються найбільшим попитом; пільгові пропозиції при комплексному обслуговуванні;
 • - депозити;
 • - корпоративні пластикові картки.

У межах програм мікрокредитування реалізуються цільові кредити на придбання і будівництво комерційної нерухомості, комерційного автотранспорту, обладнання, поповнення обігових коштів. Заставою за кредитами може виступати майно, що купується.

Поповнити оборотні кошти середні і малі підприємства можуть за допомогою овердрафтів.

Овердрафт - це особлива форма короткострокового кредиту, при якому банк здійснює оплату платіжних документів клієнта понад коштів, що маються на його розрахунковому рахунку.

Для підприємств та приватних підприємців, обсяг річної виручки яких від реалізації продукції, товарів, послуг складає не більше 40 млн грн., комерційні банки пропонують інвестиційне фінансування, перевагами якого є:

 • - можливість розширити діючий бізнес або започаткувати новий напрямок, вклавши власні кошти у проект у розмірі 30 % від суми проекту, 70 % витрат фінансується банком. При цьому вкладення власних коштів може здійснюватися на пропорційній основі залежно від ліміту кредитування;
 • - можливість поступового прийняття під заставу майна за кредитом залежно від фінансування проекту;
 • - індивідуальний підхід до розгляду проектів спеціальними представниками банку в будь-якому регіоні країни;
 • - індивідуальний графік фінансування та погашення кредиту залежно від особливостей проекту;
 • - відстрочка у погашенні основного боргу за кредитом строком до 24 місяців.

Основні типи проектів, які фінансуються:

 • - придбання компаній або цілісних майнових комплексів;
 • - будівництво торгових, офісних та розважальних центрів;
 • - створення нових підприємств, виробничих ліній, відновлення та реконструкція існуючих промислових об'єктів;
 • - будівництво логістичних центрів, складів і житлової нерухомості.

Умови отримання кредиту:

 • - надання усіх необхідних документів та, зокрема, тих, що підтверджують власний внесок у проект;
 • - об'єктом кредитування повинні виступати активи, що безпосередньо беруть участь у проекті;
 • - при фінансуванні будівельних проектів наявність всієї необхідної проектно-кошторисної та дозвільної документації на будівництво.

Типові умови кредитування такі: вид кредиту - кредит або кредитна лінія; мінімальна сума кредиту - еквівалент $ 500000; термін кредитування - 10 років; перший внесок - 30 % від загальної суми проекту; цільове використання - фінансування та рефінансування витрат за проектом; оплата відсотків упродовж усього терміну кредитування; надходження від поточної діяльності мають забезпечувати погашення відсотків і комісій з кредиту, що отримується; страхування нерухомості на весь строк кредитування + 3 місяці.

Забезпеченням може бути: нерухомість, не пов'язана з проектом; незакінчене будівництво за проектом із можливістю прийняття в заставу; обладнання за проектом; земельна ділянка; корпоративні права компанії, що здійснює проект (за будівельними проектами, де земля перебуває в оренді); інші активи, що безпосередньо беруть учать у проекті; майнові права, вимоги до підрядника/виконавця до завершення будівництва/монтажу. Умови інвестиційного фінансування розробляються банками на кожен проект окремо.

Кредит на покупку комерційної нерухомості є принципово новим продуктом для комерційних банків України. Продавцем комерційної нерухомості може виступати як юридична, так і фізична особа. Об'єктом кредитування повинна виступати повноцінна нежила нерухомість, що не є об'єктом незавершеного будівництва і невід'ємною частиною об'єкта нерухомості. Об'єкт нерухомості повинен знаходитися в тому ж населеному пункті, що і територіальне відділення банку, в яке звернувся клієнт (тобто бути в межах територіальної компетенції нотаріуса, що співпрацює з територіальним відділенням банку на постійній основі). Страхування нерухомості здійснюється на весь термін кредитування + 3 місяці.

Типові умови кредитування покупки комерційної нерухомості такі: вид кредиту - строковий зі щомісячним графіком погашення; термін кредитування - 16 років; перший внесок - 15 %; забезпечення - нерухомість, що купується; цільове використання - покупка комерційної нерухомості.

Схожі умови кредитування (окрім термінів) за кредитами на покупку автотранспорту та кредитами на купівлю нового обладнання (промислового обладнання, офісних меблів, поліграфічного, друкарського обладнання, обладнання для торгівлі, для харчової промисловості, для сфери послуг, медичного обладнання тощо).

Таким чином, програми кредитування розвитку малого та середнього бізнесу спрямовані на сприяння та надання максимально вигідних умов для його розвитку.

Для підприємств середнього та малого бізнесу банки мають широкий спектр пропозицій по розміщенню тимчасово вільних коштів підприємств на депозити для одержання додаткового доходу. Кожен клієнт банку може обрати умови депозиту - вид, термін, ставку, суму, періодичність і режим виплати відсотків.

Строковий депозит передбачає регламентування умовами договору фіксованої процентної ставки, суми депозиту і терміну розміщення. Зміна зазначених параметрів (тобто докладання коштів, часткові зняття, дострокове вилучення депозиту, зміна процентної ставки) може здійснюватися тільки за згодою сторін, що оформлюється додатковою угодою.

Оформлення депозитного договору на відкриття депозитної лінії передбачає опис лише загальних умов роботи депозиту. Сума, терміни і процентна ставка при розміщенні конкретних тран-шів10 зазначаються у додаткових угодах. Сума внеску, у межах одного договору та одного депозитного рахунка, може складатися з будь-якої кількості траншів на різні терміни і з відповідними

10 Транш (від фр. la tranche - черга, серія) - частка кредиту, надана на різних умовах через визначений проміжок часу протягом терміну дії кредитної угоди. Наприклад, кредит Міжнародного валютного фонду, зазвичай, поділяється на чотири транші, по 25% кожний. Використання першого траншу здійснюється у формі надання валютного кредиту негайно після укладання кредитної угоди. Кожен наступний транш видається, якщо виконані умови надання попереднього. У практиці міжнародного кредитування (проектного фінансування) механізм кредитних траншів застосовується кредитором для контролю за допомогою спеціальних цільових орієнтирів за використанням кредитів позичальником.

ставками. Вкладник, після визначеного часу з дня зняття суми депозиту може відновити роботу з банком шляхом укладання додаткової угоди в межах термінів дії основного договору (без відкриття рахунка та надання відповідних документів і без необхідності повідомлення податкових органів про відкриття рахунка).

Ощадний (депозитний) сертифікат передбачає оформлення цінних паперів, письмового свідчення банку про депонування коштів, що засвідчують право власника на одержання, після закінчення встановленого терміну, суми внеску і відсотків за ним. Процентна ставка в період терміну дії депозитного сертифікату перегляду не підлягає. Комерційні банки випускають сертифікати в національній та іноземній валютах на пред'явника (із правом передавання третій особі).

Юридичним особам пропонується реалізація зарплатних проектів з використанням міжнародних платіжних карток й оформлення корпоративних карток. Активно впроваджуються зарплатні проекти як для невеликих компаній, бюджетних організацій, так і для великих виробничих підприємств.

Реалізація зарплатного проекту банку вигідна для будь-якої організації завдяки скороченню витрат, пов'язаних із процесом виплати заробітної плати через банкомати банку. Крім того, це забезпечує працівникам підприємства конфіденційність інформації про заробітну плату і не створює порушень робочого ритму підприємства в дні видачі заробітної плати. Співробітники підприємства отримують можливість одержувати заробітну плату в будь-який зручний для них час, заробляти додаткові доходи у вигляді відсотків, що нараховуються на залишок по картковому рахунку, одержувати, за необхідності, кредит (без оформлення застави) до 300 % від заробітної плати, захистити себе від утрати (крадіжки) коштів, оскільки втрата картки не означає втрату грошей.

Додатковою перевагою є гнучка тарифна політика банків за зарплатними проектами та можливість оперативної установки ба-нкоматів на території середнього або великого підприємства. Деякі банки пропонують підприємствам найвигідніші індивідуальні умови реалізації зарплатних проектів. Для топ-менеджерів і керівників середньої ланки пропонуються картки високого класу (Visa Gold, MasterCard Gold і Visa Classk, MasterCard Mass) за спеціальними тарифами.

Керівникам підприємств і співробітникам, що здійснюють представницькі витрати, витрати пов'язані з відрядженнями (у тому числі закордонними), дрібні закупівлі для виробничих і господарських потреб зручно користуватися корпоративною карткою з відкриттям карткового рахунка юридичній особі.

Корпоративні картки поєднують швидкість розрахунків за товари і послуги, доступ до коштів у будь-якій точці світу, в будь-який час доби, в будь-якій валюті та безпеку безготівкових розрахунків великими сумами. Існує можливість контролювати стан корпоративного карткового рахунка за допомогою послуги 08М-банкінг, а саме: одержувати інформацію на мобільний телефон про проведені операції по картковому рахунку автоматично після здійснення покупки або одержання готівки; одержувати інформацію про доступний залишок на картковому рахунку; заблокувати картку у випадку втрати або крадіжки.

Для підприємств середнього та малого бізнесу також розробляються спеціальні пропозиції, які передбачають пільги за кредитами, овердрафтами, внесками (депозитами) тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >