< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Групування витрат за статтями та елементами

Згідно з Рекомендаціями № 65, Міністерство транспорту та зв'язку рекомендує витрати транспортного підприємства групувати за статтями та елементами витрат (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Групування витрат за статтями та елементами

Статті витрат

Елементи витрат

1. Прямі матеріальні витрати

1. Матеріальні витрати

2. Прямі витрати на оплату праці

2. Витрати на оплату праці

3. Інші прямі витрати

3. Відрахування на соціальні заходи

4.Загальновиробничі витрати

4. Амортизація основних фондів та нематеріальних активів

5. Інші операційні витрати

Групування за статтями збігається зі складом виробничої собівартості, яка наведена в п.11 П(С)БО 16. Тільки в цьому стандарті до складу загальновиробничих витрат включено змінні та постійні розподілені витрати. У Рекомендаціях № 65 такої диференціації немає. Це може бути пояснено відсутністю на транспорті незавершеного виробництва та готової продукції як об'єктів розподілу зазначених витрат.

З іншого боку, щоб визначити тарифи, Мінтрансзв'язку запропонував для автотранспортних підприємств у Методичних рекомендаціях визначення рівня тарифів на послуги пасажирського автотранспорту загального користування (наказ Мінтрансу України від 25.06.2003 р. № 461) (далі - Рекомендації № 461) групування статей та елементів (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Групування витрат за статтями та елементами

Статті витрат

Елементи витрат

1. Заробітна плата

1. Матеріальні витрати

2. Відрахування на соціальні заходи

2. Витрати на оплату праці

3. Паливо

3. Відрахування на соціальні заходи

4. Мастильні матеріали

4. Амортизація основних фондів та нематеріальних активів

5.Автомобільні шини

5. Інші операційні витрати

6. Ремонт і технічне обслуговування автомобілів

7. Амортизація автотранспорту

8. Загальновиробничі витрати

Згідно з пунктом 12 Рекомендацій № 65, під елементом витрат розуміють економічно однорідні види витрат.

Групування витрат за економічними елементами здійснюється для організації контролю за рівнем витрат у цілому по підприємству, визначення загального обсягу використаних підприємством матеріальних, трудових і грошових коштів, прийняття управлінських рішень щодо рівня витрат.

З іншого боку, стаття витрат характеризує вид витрат, які групуються з метою калькуляції собівартості послуг. Отже, групування за статтями витрат потрібне для організації аналітичного обліку витрат і калькулювання собівартості окремих видів перевезень, обчислення витрат у розрізі структурних підрозділів підприємства та розрахунку тарифів на перевезення.

Групування витрат за елементами забезпечується за допомогою 8-го класу рахунків. Втім основним для АТП є варіант обліку із застосуванням 9-го класу рахунків. Відповідно, групування витрат в бухобліку проводиться за статтями калькуляції. Під час комп'ютерного оброблення інформації подвійне групування витрат забезпечується відповідною програмою і не потребує в бухгалтера додаткового часу. Проте в такому варіанті теж є недолік. Оскільки всі витрати з кредиту рахунків зарплати (661), палива (203) та інших витрат "йдуть" на клас 8 рахунків (Дт 80 Кт 661, 203), а з нього - вже на дебет рахунків 23, 91, 92, 93, 94 з кредита рахунка 80, то за такою кореспонденцією важко ідентифікувати конкретний зміст статей витрат. Тому доцільно витрати облікувати в два етапи. На першому етапі застосовується рахунок 23 і рахунки класу 9. При цьому витрати групуються за статтями калькуляції (паливо, зарплата тощо).

Приклад групування наведено в табл. 7.3. На другому етапі в разі необхідності по закінченні місяця (кварталу) статті диференціюються на елементи витрат у довідковому порядку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >