< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бюджетне фінансування

Розрахункова вправа "Складання кошторису витрат на навчання академічної групи студентів"

Завдання

Скласти кошторис витрат на навчання однієї академічної групи студентів спеціальності "Менеджмент організацій" за наступними даними та визначити витрати на навчання одного студента на рік.

Вихідні дані

Строк навчання групи студентів — 1 рік. Кількість студентів у групі — 20 осіб.

Оплата праці викладацького складу, що забезпечують навчання цієї групи студентів (табл. 1):

  • — доктор наук, професор — 45 грн за 1 академічну годину;
  • — кандидат наук, доцент — 30 грн за 1 академічну годину;
  • — старший викладач — 25 грн за 1 академічну годину. Оплата праці адміністративного персоналу — 15 % фонду

оплати праці викладацького складу.

Господарські витрати — 1500 грн на всю групу студентів. Навчальні витрати — 200 грн на всю групу студентів. Накладні витрати (Вн) визначаються за формулою

Вн -(Всього витрати-Господарські витрати) 10%. (2.1)

Таблиця 1. Розподіл годин по викладачах, що забезпечують спеціальність

№з/п

Назва дисципліни

Науковий ступінь,

вчене звання і посада викладача

Кількість годин, год

1

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Канд. екол. наук, доцент

28,6

2

Організаційна культура

Канд. екон. наук, доцент

28,6

3

Українська мова

Ст. викладач

18,6

4

Макроекономіка

Канд.екон. наук, доцент

57,8

5

Мікроекономіка

Канд. екон. наук, доцент

57,8

6

Теорія економічного аналізу

Канд. екон. наук, доцент

33,2

7

Вища математика

Д-р фіз.-мат. наук, професор

57,8

8

Теорія ймовірностей

Канд. фіз.-мат. наук, доцент

35,8

9

Економетрія

Канд.екон. наук, доцент

32,6

10

Статистика

Канд.екон. наук, доцент

39,2

11

Інформатика

Ст. викладач

46,6

12

Комп'ютерні мережі

Ст. викладач

28,6

13

Економіка підприємства

Ст. викладач

75,8

14

Гроші і кредит

Д-р екон. наук, професор

45,8

15

Фінанси

Ст. викладач

45,8

16

Фінанси підприємств

Канд.екон. наук, доцент

45,8

17

Бухгалтерський облік

Канд.екон. наук, доцент

93,8

Продовження табл. 1

№з/п

Назва дисципліни

Науковий ступінь,

вчене звання і посада викладача

Кількість годин, год

18

Аудит

Канд.екон. наук, доцент

37,4

19

Страхування

Канд. екон. наук, доцент

39,2

20

Міжнародні економічні відносини

Канд. екон. наук, доцент

51,2

21

Трудове право

Ст. викладач

26,6

22

Підприємницьке право

Ст. викладач

57,8

23

Маркенг

Канд. екон. наук, доцент

57,8

24

Контролінг

Канд. екон. наук, доцент

51,2

25

Логістика

Канд. екон. наук, доцент

51,2

26

Основи менеджменту

Д-р екон. наук., професор

75,8

27

Управління персоналом

Ст. викладач

32,6

28

Операційний менеджмент

Ст. викладач

26,6

29

Інформаційні системи в менеджменті

Канд. екон. наук, доцент

32,6

ЗО

Організація праці менеджера

Ст. викладач

26,6

31

Стратегічний менеджмент

Канд. екон. наук, доцент

29,2

32

Основи ЗЕД

Канд. екон. наук, доцент

57,8

33

Теорія інвестування

Канд. екон. наук, доцент

57,8

34

Інноваційний менеджмент

Канд. екон. наук, доцент

33,2

Продовження табл, 1

№з/п

Назва дисципліни

Науковий ступінь,

вчене зваппя і посада викладача

Кількість годин, год

35

Фінансовий менеджмент

Канд. екон. наук, доцент

39,8

36

Управління проектами

Канд. екон. наук, доцент

33,2

37

Планування діяльності підприємства

Канд. екон. наук, доцент

35,2

38

Фінансове право

Ст. викладач

57,8

39

Стратегічний маркетинг

Канд. екон. наук, доцент

33,2

40

Управління ризиками

Канд. екон. наук, доцент

26,6

41

Екноміка і організація діяльності фірми

Ст. викладач

28,6

42

Податкова система

Канд. екон. наук, доцент

28,6

43

Корпоративні фінанси і корпоративне управління

Канд.екон. наук, доцент

35,2

44

Ринок цінних паперів

Д-р екон. наук, професор

28,6

45

Ціноутворення та цінова політика

Канд. екон. наук, доцент

32,6

46

Біржова діяльність

Канд.екон. наук, доцент

35,2

47

Організаційна поведінка

Канд. екон. наук, доцент

24,6

48

Керівництво курсовими роботами

Д-р екон. наук, професор

60

49

Стажування

Д-р екон. наук, професор

50

Канд. екон. наук, доцент

50

Закінчення табл. 1

№ з/п

Назва дисципліни

Науковий ступінь,

вчене звання і посада викладача

Кількість годин, год

Канд.екон.наук, доцент

50

Ст. викладач

50

50

Керівництво

переддипломною

практикою

Ст. викладач

20

51

Керівництво дипломними роботами

Д-р екон. наук, професор

122,5

Канд. екон. наук, доцент

122,5

Канд. екон. наук, доцент

122,5

Ст. викладач

122,5

52

Проведення ДЕК

Д-р екон. наук, професор

10

Д-р екон. наук, професор

10

Д-р екон. наук, професор

10

Канд. екон. наук, доцент

10

Ст. викладач

10

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >