< Попер   ЗМІСТ   Наст >

РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ ТА ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Ключові поняття

Заробітна плата; номінальна та реальна заробітна плата; бюджет родини; потреби родини; джерела формування бюджету родини; факторні доходи; бюджетне обмеження; нерівність доходів; причини нерівності доходів; крива Лоренца; перерозподіл національного доходу; трансфертні платежі.

Бюджет родини та джерела його формування

Заробітна плата

Заробітна плата є одним з основних видів доходу в економіці. Для більшості населення країни зарплата є основним джерелом формування родинного бюджету. Кожна працездатна людина, яка виконує певний масив робіт, може отримувати зарплату за використання своїх фізичних чи інтелектуальних здібностей. Отже, заробітна плата - це певна сума грошей, яку виплачують робітнику за використання його здібностей.

Номінальна та реальна заробітна плата

Вирізняють номінальну та реальну зарплату. Під номінальної заробітною платою розуміють суму грошей, яку одержує найманий робітник. А під реальною - сукупність товарів та послуг, які робітник може придбати за номінальну зарплату. Якщо номінальна зарплата може кілька місяців залишатися на одному рівні, то реальна може змінюватися внаслідок збільшення цін на товари та послуги, які купує робітник. Наприклад, якщо середня зарплата становить 1000 гривень, то за ці гроші можна придбати певний споживчий кошик товарів та послуг. Якщо у наступному місяці буде інфляція і ціни на ці товари та послуги збільшаться, то споживач уже не зможе на ці 1000 гривень придбати таку саму кількість товарів, а тільки меншу.

За даними Державного комітету статистики України, за дев'ять місяців 2010 р. середньомісячна номінальна заробітна плата одного працівника становила 2176 грн. Доходи населення за 2009 р. - 897 669 млн грн, а витрати та заощадження - 897, 6 млн грн.

Бюджет родини

Заробітна платня є основним джерелом формування родинного бюджету. Отже, бюджет родини показує, який набір товарів та послуг родина може придбати за певну суму грошей. У родини існують потреби, які необхідно задовольнити, використовуючи наявні гроші. До таких потреб можна віднести, наприклад, фізіологічні (потреба в харчуванні, сні, одягу тощо), потреба у впевненості в майбутньому, потреба родини мати певний соціальний статус і т. д.

Однак окреслені потреби не дають змоги виявити, яка ж з них найбільш важлива та вигідна для родини (окрім фізіологічних). Цю інформацію дає бюджетне обмеження. Воно показує, яку комбінацію товарів та послуг родина бажає придбати з метою задоволення своїх потреб. Припустимо, що бюджет родини становить 1000 грн. А в економіці можна придбати тільки два товари - товар "Ікс" та товар "Ігрек". Ціна товару "Ікс" становить 25, а товара "Ігрек" - 20 грн за одиницю. Родина може придбати за всі гроші тільки товар "Ікс" (точка А - 40 од.), а може придбати тільки товар "Ігрек" (точка Е - 50 од.) (табл. 15.1. та рис. 15.1).

Таблиця 15.1

КОМБІНАЦІЇ ТОВАРІВ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ РОДИНИ

Комбінація

Товар "Ікс" (од.)

Товар "Ігрек" (од.)

А

40

0

Б

24

20

В

20

25

Г

16

30

Д

8

40

Е

0

50

Згідно з цим прикладом, бюджет родини можна описати формулою:

Бюджетне обмеження

Рис. 15.1. Бюджетне обмеження

Згідно з рис. 15.1, родина може витратити всі свої гроші на купівлю товарів та послуг (точки від А до Е), а може деяку частину бюджету заощадити (усі точки всередині графіка бюджетного обмеження). За графік бюджетного обмеження родина не вийде невзмозі, оскільки не можна витратити більше грошей, ніж заробити.

Джерела формування бюджету родини

Окрім заробітної плати (як плати за використання фактора виробництва - праці) до основних джерел формування родинного бюджету можна віднести платежі з використання факторів виробництва:

  • o орендна плата як плата за користування землею;
  • o прибуток;
  • o відсоток з використання капіталу.

Окрім факторних доходів, родина може поповнювати свій бюджет отримуючи студентські стипендії, пенсії, різноманітні платежі по безробіттю, дивіденди (плата за акції, що купуються) тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >