< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Перевірка виконання пропозицій за результатами аудиту ефективності діяльності

Важливий складник завершального етапу аудиту ефективності діяльності - моніторинг виконання підконтрольною організацією рекомендацій аудиторів.

Цю діяльність різні автори тлумачать по-різному. Так, А.В. Мамишев говорить про "подальше дослідження" (follow up), В.К. Симоненко, О.І. Барановський та П.С. Петренко називають це перевіркою виконання рекомендацій за результатами перевірки; Стандарт Рахункової палати "Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів" визначає таку форму контролю, як "перевірку в порядку контролю". Однак усі зазначені автори під різними формулюваннями розуміють один процес, а саме: проведення додаткових контрольних дій з боку суб'єкта перевірки з метою моніторингу виконання об'єктом перевірки всіх рекомендацій щодо усунення недоліків і підвищення ефективності його діяльності. Зазначені контрольні дії проводяться з метою:

  • 1) сприяння виконанню пропозицій Рахункової палати, стимулювання усунення виявлених недоліків, підвищення дієвості звітів про результати перевірок;
  • 2) сприяння Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, іншим державним органам у розгляді та вжитті заходів, які забезпечують підвищення ефективності використання державних фінансових ресурсів;
  • 3) визначення ефективності контрольної діяльності Рахункової палати;
  • 4) аналізу повноти та ефективності впливу пропозицій Рахункової палати на роботу об'єкта перевірки.

Діяльність з перевірки виконання рекомендацій має бути спрямована на забезпечення виконання рекомендацій, а не лише на виявлення фактів невжиття відповідних заходів. Під час перевірки основну увагу слід приділяти тому, як і наскільки перевірена організація усунула виявлені раніше недоліки.

Перевірка в порядку контролю проводиться, зокрема, в таких формах:

  • 1) отримання поточної інформації про хід виконання об'єктами перевірки рекомендацій, надісланих їм за результатами перевірки;
  • 2) проведення спеціальної перевірки результатів виконання рекомендацій, яка здійснюється на основі отриманих від об'єкта відповідних документів, а також шляхом перевірки окремих рекомендацій безпосередньо на об'єкті перевірки. Такі контрольні перевірки проводяться не раніше ніж через шість місяців і не пізніше ніж через рік після надсилання рекомендацій;
  • 3) проведення на об'єкті перевірки повторної перевірки за повною програмою, основою якої є перевірка рекомендацій та вивчення усієї діяльності об'єкта в період від дня попередньої перевірки. Такі контрольні перевірки проводяться, як правило, коли об'єктами є суспільно значущі, резонансні сфери використання державних фінансових ресурсів з високим ступенем ризику. їх періодичність повинна становити не більше одного разу на два роки.

Під час проведення повторної перевірки з виконання рекомендацій необхідно скласти програму повторного аудиту й обґрунтувати витрати на його проведення. Слід враховувати, що повторна перевірка доцільна лише тоді, коли очікуваний ефект перевищить витрати на її проведення. Такий ефект може бути як у формі якісних та кількісних результатів виконання первинних рекомендацій (може полягати в підвищенні економічності, продуктивності та результативності використання державних коштів, поліпшенні якості роботи державного органу, вдосконаленні системи управління державними фінансами тощо), так і у формі виявлення нових додаткових можливостей для підвищення ефективності використання державних коштів організацією, що перевіряється.

Результати перевірки застосування рекомендацій мають бути відображені у відповідних документах, де фіксується хід реалізації заходів щодо усунення виявлених недоліків перевіреною організацією, оцінюються результат їх виконання.

Для узагальнення таких перевірок рекомендована певна форма робочого документа (табл. 11.3).

Таблиця 11.3. Форма узагальнення інформації під час подальшого дослідження в аудиті ефективності діяльності

Рекомендації у звіті аудиту ефективності діяльності

Дії організації, яка підлягає аудиту

Коментарі аудиторської установи

1

2

3

Якщо під час перевірки виконання рекомендацій виявлено нові ризики, що впливають на сферу діяльності або роботу перевіреної організації, а також одержано додаткову інформацію про можливість підвищення ефективності використання державних коштів у досліджуваній сфері, то це обов'язково має бути предметом розгляду під час вибору тем і об'єктів аудиту ефективності на наступні роки.

За результатами перевірки виконання рекомендацій готується звіт, який має бути складений відповідно до загальних вимог до звітів про результати аудиту ефективності. Разом з тим зміст таких звітів може бути різним залежно від вибраної форми проведення перевірки.

Організація, що підлягала додатковій перевірці, повинна бути ознайомлена з результатами цієї перевірки та мати нагоду зробити свої зауваження щодо звіту. За наявності таких зауважень керівництво перевіреної організації надає їх у письмовому вигляді. Член Рахункової палати, відповідальний за проведення перевірки, розглянувши ці зауваження, приймає або відхиляє їх, зазначаючи у звіті причини відхилення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >