< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Права страхувальника щодо змін у договорі страхування ануїтетів

  • o Страхувальник має право змінити умови нагромадження страхових внесків. Так, якщо у страхувальника змінився обсяг доходу, він може змінити обсяг внесків та ануїтетів у бік зростання в разі зростання доходу та в бік зменшення у разі зменшення доходу. Якщо дохід страхувальника зменшився настільки, що він не має можливості в подальшому сплачувати внески, договір може бути змінено з метою припинення сплати страхових внесків та перегляду розміру ануїтету в бік зменшення згідно з фактичним обсягом нагромаджених резервів.
  • o У договорах страхування ануїтетів можна змінити періодичність сплати внесків - сплатити їх достроково чи розстрочити.
  • o Страхувальник чи страховик має право достроково припинити дію договору. Тоді страхувальник має право отримати викупну суну, розмір якої залежить від величини сплачених страхових внесків, строку дії договору та норми дохідності. Здебільшого право страхувальника на отримання викупної суми реалізується через певний час після набуття сили страховим договором, за винятком договорів, згідно з якими страховий внесок сплачується одноразово.
  • o Договори страхування ануїтетів містять порядок розрахунку суми, на яку можуть претендувати спадкоємці та вигодонабувачі у разі смерті застрахованого в період, коли страхові виплати вже почали здійснюватись.
  • o Страхувальник може мати право на отримання позики в обсязі нагромадженої суми страхових резервів.

Види ануїтетів

Негайний ануїтет - це договір, що передбачає одноразово сплачену страхувальником премію та негайні щорічні (чи з іншою періодичністю) виплати страховиком упродовж усього життя застрахованої особи. Строк цього договору не може бути завчасно визначений, оскільки застрахований може як дожити до досить похилого віку, так і вмерти на початку періоду отримання страхових виплат.

Гарантовані ануїтети - це різновид договору негайного ануїтету, в якому визначається мінімальний період страхових виплат страховиком, незалежно від дати смерті застрахованого. Наприклад, якщо договір гарантує виплату ануїтету страхувальнику протягом 16 років, то за умови, що страхувальник проживе 20 років, він (страхувальник) буде отримувати страхові виплати протягом усіх 20 років, тобто впродовж усього свого життя. Якщо ж він помре через 5 років після сплати премії в повному обсязі, то страховик 5 років буде здійснювати страхові виплати йому (страхувальнику), а наступні 10 років - його спадкоємцям чи вигодонабувачам.

Відстрочений ануїтет - це договір, в якому визначається дата, з якої страховик зобов'язується розпочати здійснення страхових виплат застрахованій особі. Цей вид договорів обов'язково передбачає наявність відстроченого періоду. У разі смерті застрахованого у відстрочений період страховик, як правило, повертає премії з відсотковим доходом.

Особливості цього виду договорів:

  • o внески сплачуються одноразово чи в розстрочку;
  • o виплати здійснюються не відразу після повної сплати страхових премій, а тільки згодом.

Строкові ануїтети - це договори, за якими зобов'язання страховика зі страхових виплат встановлюється на обмежений період часу, наприклад, 5, 10, 15, 20 років. Після закінчення зазначеного в договорі терміну страховик звільняється від подальших страхових виплат, незважаючи на те, що застрахований продовжує жити.

Ануїтет зі зростаючою сумою - це вид договору, який враховує вплив на страхові виплати інфляції. За цими договорами виплати страхувальнику коригуються на рівень інфляції.

Ануїтети із захистом капіталу - це договори, за якими недоотримані страхувальником (застрахованим) виплати в обсягу різниці між сплаченими преміями та отриманими виплатами отримують спадкоємці (вигодонабувачі). Ці ануїтети, звісно, дорожчі від договорів, що не захищають від інфляційного знецінення страхових виплат.

Ануїтет для того, хто пережив смерть одного з членів подружжя, - вид договорів сумісного страхування життя та ануїтетів подружжя, за яким той, хто пережив свого партнера

(чоловік чи дружина), продовжує отримувати страхові виплати його (її) пари в повному або зменшеному обсязі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >