< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка доцільності укладання кредитної угоди з банком

Оцінити доцільність укладання кредитної угоди з банком А (табл.).

Таблиця

Показники

Комерційний банк А

Вимога до застави майна, % до суми кредиту

101

Оплата аудиторських та нотаріальних послуг, тис. грн

27,3

Рівень комісійних банку за кожен платіж, %

0,1

Ставка страхування ризику неповернення кредиту, %

1,5

Ставка страхування майна, що передається у заставу, %

0,5

Ефективна середньоринкова ставка кредитування, %

10,2

Сума кредитування, тис. грн

1050

Період кредитування, міс.

6

Розв'язок

  • 1. Розрахунок суми відсотків за кредит (%К):
  • 0/„ ПК Ст% ЗО-ПК 1050 8,1-30-6 АЛЛА

%К = —-=---= 41,94 тис. грн,

365-100 365 100

де ЦК - сума кредиту;

Ст% — ставка відсотків за кредит, % річних; ПК — період кредитування, місяців.

2. Розрахунок витрат зі страхування майна (ВСМ):

ЦКУоВЗМССМ 1050 101 0,5

ВСМ = —-=-= 5,3 тис. грн,

100100 100100

де %ВЗМ- вимога до застави майна, % до суми кредиту;

ССМ - ставка страхування майна, що передається у заставу, %.

3. Розрахунок витрат зі страхування ризику непогашення кредиту (ВСРНК):

всрт = <ХК + %К)ССРНК ш (10504-41,94)1,5 = 1 8 ^

100 100

де ССРНК -ставка страхування ризику неповернення кредиту, %.

4. Розрахунок суми комісійної винагороди банку (КВ):

п (ЇК + %К)Ркв (1050 + 41,94) 0,1

КВ =----=---—--= 1,09 тис. грн.

100 100 г

де Ркв - рівень комісійних виплат банку за кожен платіж, %.

5. Розрахунок загальної суми витрат по обслуговуванню кредиту (ЗСВОК):

ЗСВОК = 41,94+5,3+1638 + 1,09+273 = 92,02 тис.грн.

При обчисленні загальної суми витрат по обслуговуванню кредиту, крім розрахованих вище, було враховано суму оплати аудиторських та нотаріальних послуг (дано в умові задачі - 27,3 тис. грн).

6. Розрахунок ефективної ставки кредитування в банку А (ЕСКа):

ГВДООІ №.100]

ЕСКа= —^- -365= --.365 = 17,77%.

  • 30-ЛЛГ 30-6
  • 7. Висновок щодо доцільності кредитування в банку А. Враховуючи, що ефективна ставка кредитування в банку
  • (17,77%) перевищує ефективну середньоринкову ставку (10,2%), кредитування в банку А є недоцільним.

Оцінка доцільності укладання кредитної угоди з банком, якщо альтернативним джерелом фінансування с товарний кредит

За даними таблиці оцінити доцільність укладання кредитної угоди з банком А, якщо альтернативним джерелом фінансування є кредиторська заборгованість постачальників товарних ресурсів.

Таблиця

Показники

Значення

Ставка відсотків за кредит, % річних

15,1

Вимога до застави майна, % до суми кредиту

101

Оплата аудиторських та нотаріальних послуг , тис. грн

27,3

Рівень комісійних виплат банку за кожен платіж, %

0,1

Закінчення табл.

Показники

Значення

Ставка страхування ризику неповернення кредиту, %

1,5

Ставка страхування майна, що передається у заставу, %

0,5

Сума кредитування, тис. грн

1050

Період кредитування, міс.

3

Підвищення вартості закупівлі товарних ресурсів у разі надання відстрочки платні на 30 днів, % (порівняно з оплатою по факту поставки)

3,1

Розв'язок

1. Розрахунок суми відсотків за кредит (%к):

ЪКСтУьЪиПК 1050 15,1 30 3 1Qno

%К =-=-= 39,09 тис. грн,

365100 365-100

де £ К - сума кредиту;

Ст% - ставка відсотків за кредит, % річних; ПК - період кредитування, місяців.

2. Розрахунок витрат зі страхування майна (ВСМ):

Л„„ І К • %ВЗМ • ССМ 1050 • 101 0,5 '„

ВСМ =-=-— = 5,3 тис. грн,

100100 100100

де %ВЗМ - вимога до застави майна, % до суми кредиту;

ССМ - ставка страхування майна, що передається у заставу, %.

3. Розрахунок витрат зі страхування ризику непогашення кредиту (ВСРНК):

пгримг &К + %К)ССРНК (1050+39,09) 1,5

ВСРНК -1---=----= 16,34 тис. грн,

100 100

де ССРНК - ставка страхування ризику неповернення кредиту, %.

4. Розрахунок суми комісійної винагороди банку (КВ):

т (Е.К + %К)Ркв (1050 +39,09)-ОД

КВ =----=----= 1,09 тис. грн.

100 100 г

де Ркв - рівень комісійних виплат банку за кожен платіж, %.

5. Розрахунок загальної суми витрат по обслуговуванню кредиту (ЗСВОК):

ЗСВОК = 39,09 + 5,3 + 16,34 +1,09 + 27,3 = 89,12 тис. грн.

При обчисленні загальної суми витрат по обслуговуванню кредиту, крім розрахованих вище, було враховано суму оплати аудиторських та нотаріальних послуг (дано в умові задачі -27,3 тис. грн).

6. Розрахунок суми додаткових витрат у разі закупівлі товарів на умовах відстрочки оплати (ДВ):

Якщо підприємство не братиме кредит для придбання товарів, то за наявності дефіциту коштів їх можна купити з відстрочкою платежу (товарний кредит). При цьому слід врахувати, що в разі закупівлі товарів на умовах відстрочки оплати підприємство втрачає можливість використати цінові знижки і, таким чином, зростає собівартість. Проте збільшення витрат на придбання товарів дозволяє збільшити суму податкового кредиту по податку на додану вартість і зменшити суму податку на прибуток, адже скорочується розмір оподатковуваного прибутку.

  • 1050-3,1-3 5
  • -----п 75 = 61,03 тис. грн.
  • 100 6 У

де %ПВЗ -підвищення вартості закупівлі товарних ресурсів у разі надання відстрочки оплати на ЗО днів, % (порівняно з оплатою по факту поставки).

7. Висновок щодо доцільності банківського кредитування порівняно з кредиторською заборгованістю.

У цьому випадку банківське кредитування є недоцільним, адже загальна сума витрат по обслуговуванню кредиту (89,12 тис.грн) перевищує суму додаткових витрат, які матимуть місце при придбанні товарів на умовах відстрочки платежу (61,03 тис. грн).

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >