< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційні засади розвитку сільськогосподарського страхування у зарубіжних країнах

Міжнародний досвід організації страхування сільськогосподарських ризиків у розвинутих країнах Європи та північної Америки, засвідчує, що страхові послуги в аграрному секторі можуть бути прибутковими на рівні зі страховими послугами, які надаються іншим секторам економіки, при цьому максимально задовольняти потреби страхувальників у страховому захисті. Досягнення поставленої мети можливо лише за умови сприяння розвитку страхової інфраструктури; стандартизації умов страхування; підвищення якості страхових послуг та зниження вартості страхових продуктів для аграріїв за рахунок виділення цільових державних дотацій. Міжнародна практика управління сільськогосподарськими ризиками пропонує різні підходи щодо розвитку системи страхування в АПК. Разом з тим, переважна більшість систем страхового захисту грунтуються на активній державній підтримці аграріїв (страхувальників) та страхових компаній стосовно створення сприятливих фінансово-економічних умов для безперебійного відтворення всього процесу сільськогосподарського виробництва. Так, зокрема, варіанти розвитку системи страхування для аграріїв передбачають:

  • o надання фінансової допомоги для покриття катастрофічних збитків (Німеччина, Італія, США й Канада);
  • o участь держави у пулах перестрахування (Португалія й Іспанія);
  • o субсидування страхових премій щодо деяких страхових продуктів (град, заморозки тощо в Іспанії, Франції та Австрії);
  • o субсидування програм страхування від багатьох ризиків (Канада, США).

У табл. 9.4 подано інформацію щодо розвитку ринку сільськогосподарського страхування у різних країнах з визначенням базових принципів його розвитку та характеристикою основних страхових послуг, що надаються страхувальникам.

Таблиця 9.4. Порівняльна характеристика розвитку ринків сільськогосподарського страхування у країнах світу

Порівняльна характеристика розвитку ринків сільськогосподарського страхування у країнах світу

Світова індустрія сільськогосподарського страхування пропонує два основних напрямки його розвитку. Перший реалізується шляхом концентрації страхової системи, тобто утвердження на ринку обмеженої кількості страхових компаній, які займаються страхуванням сільськогосподарських ризиків; другий напрямок базується на відмові від страхування, що покриває широкий спектр ризиків на користь страхування від окремих ризиків.

Ці два напрямки загалом не вступають у протиріччя один з одним, тобто цілком можливо створювати концентровану систему страхування від окремих ризиків. Проте, залежно від принципу побудови системи фінансування та страхування в аграрному секторі, один з наведених напрямів є домінуючим.

У зарубіжній літературі часто використовується поняття "актуальної збалансованості", яке означає що кошти, накопичені у страховій системі за рахунок сплачених внесків, мають покривати страхові виплати у разі настання страхового випадку. Така збалансованість базується на прорахунку вірогідності настання страхового випадку. Актуарні розрахунки тим точніші, чим довшим є період спостереження за об'єктом страхування та фіксації фактів настання страхового випадку. Крім того, при страхуванні погодних ризиків, система є більш актуарно надійною, якщо страхування ризиків відбувається на великій території з різноманітними погодно-кліматичними умовами. Адже тоді виплати відшкодування у потерпілих районах більшою мірою покриваються накопиченнями страхових внесків в інших районах, які не постраждали.

Таким чином, стабільність страхової системи при страхуванні сільськогосподарських ризиків вимагає розподілу ризиків у часі та географічно.

Процес забезпечення актуарної збалансованості можна спостерігати на прикладі діяльності фінансових установ у Канаді. У цій країні існують спеціальні державні інституції, "Королівські корпорації" з надання фінансових послуг сільському господарству, які в основному здійснюють кредитування та страхування фермерів. Загалом, необхідно відзначити, що в кожній провінції створено велику кредитно-страхову установу, яка має змогу розподіляти ризики у часі, географічно, а також за рахунок фінансової підтримки з бюджетів обох рівнів (федерального та бюджету провінції). Тому, такі організації мають змогу надавати фермерам страхування від багатьох ризиків.

В інших країнах, де держава не здійснює спеціальних заходів для підтримки страхування фермерів, і страхові компанії працюють на загальних конкурентних засадах, актуарна збалансованість досягається за рахунок зосередження на страхуванні окремих ризиків. Така система, зокрема, існує у Швеції, Франції та інших країнах Європи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >