< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правове становище Аграрного фонду

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", постановою "Про Аграрний фонд" від 6 липня 2005 р. № 543 Кабінет Міністрів України створив Аграрний фонд, який є державною спеціалізованою бюджетною установою, уповноваженою реалізувати цінову політику в агропромисловому секторі економіки. Фонд належить до сфери управління Мінагрополітики, є підзвітним і підконтрольним йому. Аграрний фонд є бюджетною організацію, має свій кошторис, рахунки та здійснює неприбуткову діяльність у межах, визначених цим Законом. Аграрний фонд підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики. Аграрний 4>онд не є органом державного управління і не може видавати нормативно-правові акти. Структуру Аграрного фонду складає центральний апарат та 25 регіональних відділень.

Основними завданнями Аграрного фонду є:

 • - проведення цінової політики в АПК у межах, визначеними законом; виконання від імені держави функції кредитора на період дії режиму заставних закупівель окремих об'єктів державного цінового регулювання;
 • - виконання бюджетних програм, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік;
 • - формування державного інтервенційного фонду об'єктів державного цінового регулювання виключно для здійснення товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку.

Аграрний фонд:

 • - виступає" в установленому законодавством порядку, замовником під час закупівлі товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного бюджету; продає або купує на Аграрній біржі (до її створення - на акредитованих товарних біржах) об'єкти державного цінового регулювання з (або до) державного інтервенційного фонду і має право на придбання та продаж об'єктів державного цінового регулювання для потреб державного інтервенційного фонду, а також на продаж об'єктів державного цінового регулювання, які були конфісковані або підлягають продажу відповідно до закону;
 • -здійснює на організованому аграрному ринку товарні інтервенції шляхом продажу (поставки) окремих об'єктів державного цінового регулювання на умовах спот або форварду з метою встановлення ціни рівноваги (фіксингу) в розмірі не більше максимальної інтервенційної ціни;
 • - здійснює на організованому аграрному ринку фінансові інтервенції шляхом купівлі окремих об'єктів державного цінового регулювання на умовах спот або форварду з метою встановлення ціни рівноваги (фіксингу) в розмірі не менше мінімальної Інтервенційної ціни;
 • -здійснює відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням комплексу заходів щодо зберігання, перевезення та переробки об'єктів державного цінового регулювання у межах норм, установлених Кабінетом Міністрів України;
 • - за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює закупівлю або продаж визначених об'єктами державного цінового регулювання товарів, не пов'язаних з державним ціновим регулюванням. При цьому ціни закупівлі або продажу не повинні бути вищими/нижчими більш як на 20 відсотків максимальної/мінімальної інтервенційної ціни, встановленої на поточний маркетинговий період для об'єкта державного цінового регулювання;
 • - за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює закупівлю та продаж матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;
 • - здійснює з використанням сприятливої ринкової кон'юнктури реалізацію об'єктів державного цінового регулювання з метою забезпечення надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету;
 • - за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює експорт об'єктів державного цінового регулювання;
 • - утворює державні підприємства, установи та організації;
 • - готує пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції, і подає їх на розгляд Мінагрополітики;
 • - організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників Фонду;- .
 • - забезпечує поширення інформації про кон'юнктуру аграрного ринку;
 • - подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо запровадження та скасування тимчасового режиму адміністративного регулювання цін для окремих об'єктів державного цінового регулювання на організованому аграрному ринку;
 • - подає пропозиції щодо переліку об'єктів та періодів державного цінового регулювання;
 • - виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Фонд не може придбавати або продавати об'єкти державного цінового регулювання поза організованим аграрним ринком.

Перераховані широкі повноваження Аграрного фонду свідчать про можливості цієї державної структури впливати на ціноутворення на ринку продукції аграрного сектора, але потребують деякого термінологічного пояснення. Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" містить законодавче визначення цих понять.

Так, державна аграрна інтервенція - продаж або придбання сільськогосподарської продукції на організованому аграрному ринку з метою забезпечення цінової стабільності. Вона поділяється на товарну та фінансову.

Товарна інтервенція - це продаж сільськогосподарської продукції при зростанні цін на організованому аграрному ринку понад максимальний рівень, що здійснюється метою досягнення рівня рівноваги, у тому числі шляхом продажу товарних деривативів.

Фінансова інтервенція - придбання сільськогосподарської продукції при падінні спотових цін на організованому аграрному ринку нижче мінімального рівня, яка здійснюється з метою досягнення рівня рівноваги, у тому числі шляхом придбання товарних деривативів.

Державний інтервенційний фонд - фонд, який формується Аграрним фондом за рахунок фінансових інтервенцій, заставних, форвардних і ф'ючерсних закупівель та використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності.

Заставна закупівля - зарахування до державного інтервенційного фонду об'єкта державного цінового регулювання - предмета застави у разі коли бюджетна позика та/або плата за її використання не були погашені у строк, передбачений договором. Докладніше порядок здійснення заставних закупівель буде розглянуто у розділі "Правове регулювання ринку зерна".

Аграрний фонд поступово стає впливовою державною установою, яка, здійснюючи державне цінове регулювання, також сприяє забезпеченню продовольчої безпеки населення. Так, об'єктами державного цінового регулювання є стратегічно важливі, з точки зору продовольчої безпеки, види сільськогосподарської продукції: пшениця тверда та м'яка; зерно суміші пшениці та жита (меслин); кукурудза; ячмінь; жито озиме; жито ярове; горох; гречка; просо; овес; соя; насіння соняшнику; насіння ріпаку; насіння льону; шишки хмелю; цукор-пісок (буряковий); борошно пшеничне та житнє; м'ясо та субпродукти забійних тварин та птиці; молоко сухе; масло вершкове; олія соняшникова.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2005 р. № 1029 затверджено Порядок формування державного продовольчого резерву. Згідно з цим Порядком Аграрний фонд відповідно до переліку об'єктів державного цінового регулювання, виходячи з прогнозу врожаю на поточний маркетинговий рік та балансу попиту і пропозицій, наданих Мінекономіки та Мінагрополітики, формує державний продовольчий резерв у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік.

Державний продовольчий резерв формується з об'єктів державного цінового регулювання відповідно до мінімальних закупівельних цін - товарів або товарних деривативів, базовим активом яких є такі товари, шляхом: здійснення фінансових інтервенцій; зарахування до складу резерву предметів застави, що перейшли у власність держави, та об'єктів державного цінового регулювання, конфіскованих або тих, що підлягають продажу. Аграрний фонд за результатами котирування цін однієї торгової сесії Аграрної біржі приймає рішення про здійснення фінансової інтервенції та визначає обсяги закупівлі об'єктів державного цінового регулювання, про що повідомляє Аграрну біржу.

Крім роботи Аграрного фонду на зерновому ринку, про який буде йтися в наступному розділі, слід також відмітити його активну участь на ринку цукру, діяльність із закупівлі пально-мастильних матеріалів та мінеральних добрив.

Наприклад, постановою Кабінету Міністрів "Про закупівлю Аграрним фондом цукру до державного продовольчого резерву" від 10 листопада 2008 р. № 983, Постановою Кабінету Міністрів від 18 лютого 2009 р. № 152 затверджено Порядок закупівлі та реалізації Аграрним фондом дизельного палива і мінеральних добрив для проведення весняно-польових робіт у 2009 році, постановою Кабінету Міністрів від 29 липня 2009 р. № 778 затверджено Порядок закупівлі та реалізації Аграрним фондом дизельного палива для проведення осінньо-польових робіт у 2009 році.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >