< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОРГАНІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Вимоги щодо забезпечення безпеки постояльців готелю

Під час надання туристичних послуг слід створювати безпечні умови для життя і здоров'я постояльців та співробітників готельної установи (ступінь ризику як за звичайних умов, так і за надзвичайних ситуацій (стихійних лихах і т.п.) повинен бути мінімальним).

Ризик для життя і здоров'я людини в готелі виникає в умовах:

 • - існування джерел ризику;
 • - прояву даного джерела на небезпечному для людини рівні;
 • - схильності людини до впливу джерел небезпеки.

Шкідливі фактори (фактори ризику) в готелях можуть бути класифіковані таким чином: травмонебезпека; вплив навколишнього середовища; пожежонебезпека; біологічний вплив; психофізіологічні навантаження; небезпека випромінювань; хімічний вплив; підвищена запиленість і загазованість та інші.

Травмонебезпека може виникнути в результаті переміщення механізмів і предметів, тіл, несприятливих ергономічних характеристик використовуваного готельного обладнання, що викликають травми, небезпечних атмосферних явищ (атмосферна електрика, блискавки і т.п.). Зниження травмонебезпеки забезпечується:

 • - захисними пристроями і огорожами при використанні рухомих механізмів, предметів, небезпечних ділянок території;
 • - використання засобів індивідуального захисту;
 • - дотриманням ергономічних вимог до готельного обладнання;
 • - дотриманням вимог БНіП 2.08.02 до житлових і громадських будівель;
 • - дотриманням правил експлуатації використовуваного інвентарю і устаткування (ліфтів, підйомників, візків та ін.), забезпечуючи його безпечну роботу;
 • - попереджувальним інформуванням гостей про фактори ризику і заходи щодо попередження травм. Гості повинні бути інформовані про те, як уникнути можливих травм і які екстрені заходи слід застосувати у разі отримання травми.

Вплив навколишнього середовища обумовлений підвищеною або зниженою температурою навколишнього середовища, вологістю і рухливістю повітря в зоні обслуговування гостей, різкими перепадами барометричного тиску. Показники мікроклімату в приміщеннях обслуговування туристів (спальнях, закладах харчування, клубах та інших) повинні відповідати встановленим санітарно-гігієнічним вимогам. Попередження шкідливого впливу даного фактора ризику забезпечується:

 • - вибором сприятливої пори року, доби для здійснення подорожі;
 • - оснащенням приміщень готелю пристроями кондиціювання, дезодорації повітря, опалювання, автоматичного контролю і сигналізації тощо.

Номенклатура вимог і показників щодо забезпечення пожежобезпеки туристів і методи їх перевірки повинні відповідати ГОСТ 12.1.004. Експлуатацію приміщень готелю необхідно здійснювати в суворій відповідності з вимогами затверджених нормативних документів (Правил пожежної безпеки).

Біологічні фактори (патогенні мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності, мікроорганізми, комахи і тварини, що є переносниками інфекційних захворювань, або викликають опіки, алергічні та інші токсичні реакції). Вплив даних факторів ризику на постояльців та обслуговуючий персонал можна запобігти шляхом:

 • - дотриманням встановлених санітарних норм і правил обслуговування;
 • - застосуванням устаткування і препаратів для дезінфекції, дезінсекції, стерилізації, дератизації;
 • - використанням знаків безпеки і необхідного маркування на предметах оснащення і спорудах, використовуваних при обслуговуванні постояльців (посуду, кухонного та столового інвентарю тощо);
 • - проведенням попередніх і періодичних медичних оглядів обслуговуючого персоналу;
 • - попереджувальним інформуванням туристів про небезпечних місцевих комах, про те, як уникнути небажаних контактів і які екстрені заходи слід вжити у разі отримання травми (контакту).

Виключення або зниження впливу психофізіологічних факторів ризику (фізичні і нервово-психічні перевантаження) досягаються в основному раціональною побудовою програми обслуговування клієнтів.

Небезпечними випромінюваннями є: підвищений рівень ультрафіолетового випромінювання, радіологічного випромінювання. Попередження клієнтів про небезпеку ультрафіолетової радіації забезпечується:

 • - інформуванням про вплив ультрафіолетового випромінювання на людину;
 • - використанням засобів індивідуального захисту (захисних масок, кремів, одягу, що закриває тіло, руки і ноги, сонцезахисних окулярів).

Для запобігання впливу хімічних факторів ризику при обслуговуванні клієнтів необхідно:

 • - здійснювати регулярний контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин в повітрі, воді, грунті, продуктах харчування та інших біологічних середовищах;
 • - здійснювати будівництво і розміщення готелів у сприятливому, з точки зору впливу хімічних факторів ризику, середовищі;
 • - застосовувати препарати для дезінфекції і дезінсекції в суворій відповідності з інструкцією із використання, виключаючи можливість контактів постояльцю з цими засобами.

Вимоги до допустимого рівня шкідливих речовин в повітрі зон обслуговування постояльців, приміщень, транспортних засобів повинні бути не нижче санітарно-гігієнічних норм, встановлених ГОСТ 12.1.005 та санітарними нормами і правилами. Безпека забезпечується дотриманням вимог до оснащення приміщень, транспортних засобів вентиляцією з очищенням повітря.

До інших факторів ризику належать небезпеки, пов'язані з відсутністю необхідної інформації про послугу та її номінальні (запроектовані) характеристики. Необхідно передбачати:

 • - надання клієнтам достатньої інформації про готельні послуги, що надаються - відповідно до вимог, встановлених діючою нормативною документацією;
 • - проведення для постояльців необхідних інструктажів з безпеки.
 • - рівнем професійної підготовки обслуговуючого персоналу. Безпека проживання в готелі забезпечується дотриманням:
 • - вимог будівельних норм і правил при проектуванні і будівництві готельних споруд;
 • - вимог безпеки технічної експлуатації будівель, споруд і устаткування, що встановлені нормативними документами;
 • - технічним оснащенням, що відповідає діючим нормативам;
 • - заходами, що гарантують особисту безпеку постояльців і збереження їхнього майна.

З метою забезпечення безпеки життя і здоров'я постояльців повинні дотримуватися встановлені в нормативних документах вимоги щодо зберігання, транспортування і приготування харчових продуктів відповідно до СанПіН.

Санітарно-гігієнічні і протиепідемічні правила й норми

У готелях повинні дотримуватися санітарно-гігієнічні і протиепідемічні правила і норми зокрема:

 • - утримання санітарно-технічного устаткування та інвентарю, видалення відходів і захисту від комах і гризунів;
 • - стану території, місць загального користування, приміщень будівлі;
 • - обробки (прання, прасування, зберігання) білизни тощо.

Готелі мають розташовуватися в сприятливих екологічних умовах. Питна вода повинна бути безпечна в епідеміологічному відношенні, нешкідлива за хімічним складом. За відсутності гарантії хорошої якості питної води повинні бути обладнані спеціальні установки для обробки води.

Використовувані препарати для дезінфекції, дезінсекції, дезодорації, миючі засоби, що увійшли до переліку товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, повинні мати сертифікат відповідності і застосовуватися відповідно до нормативних вимог.

При експлуатації електричного, газового устаткування слід дотримуватися вимог ППБ 01, ГОСТ 12.1.004 і правил експлуатації, встановлених заводом-виробником в нормативній документації на конкретне устаткування.

Допустимий рівень звукового тиску і рівень звуку в приміщеннях повинні відповідати вимогам державних стандартів.

Організації та окремі підприємці, що надають в засобах розміщення послуги харчування, хімічного чищення, перукарень та інші види робіт і послуг, uto підлягають обов'язковій сертифікації, повинні мати сертифікати відповідності Державній системи сертифікації.

У кожному готелі мають бути розроблені і затверджені плани дій персоналу в надзвичайних ситуаціях (стихійних лихах, пожежах і ін.), що включають взаємодію з місцевими органами управління, що беруть участь у рятувальних роботах. Керівник готелю несе відповідальність за підготовку персоналу до дій в надзвичайних ситуаціях.

Вимоги до безпеки обслуговування для конкретних видів готельних послуг встановлюються нормативною документацією на відповідні види послуг: державними стандартами, правилами, статутами, кодексами та іншими.

Готельні комплекси зобов'язані ознайомити туристів з елементами ризику кожної конкретної готельної послуги і заходами щодо їх запобігання.

Інформація, що забезпечує безпеку життя і здоров'я постояльців в процесі обслуговування, надається в порядку, встановленому діючою нормативною документацією.

Контроль за виконанням вимог безпеки

Контроль за виконанням вимог безпеки в готелях здійснюють органи державного управління відповідно до їх компетенції.

Контроль здійснюється на початку сезону - при перевірці готовності готелю до експлуатації, а також в ході поточних перевірок. Поточні перевірки забезпечення безпеки постояльців проводяться відповідно до планів і графіків технічних оглядів (випробувань) готельних будівель і споруд, готельного устаткування, перевірок приготування їжі, термінів і умов зберігання і транспортування продуктів харчування тощо.

Контроль безпеки обслуговування клієнтів здійснюється на основі використання таких методів:

 • - візуального;
 • - з використанням засобів вимірювання;
 • - соціологічних досліджень;
 • - аналітичного.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >