< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТ-БАНК

До сучасних технологій PC-banking, що дозволяє клієнтові за допомогою персонального комп'ютера і модема підключатися до серверів банку і здійснювати банківські операції, належить класичний Клієнт - Банк. Ці системи є класичним прикладом дистанційного банківського сервісу для обслуговування юридичних осіб.

До складу системи входять три підсистеми: підсистема Клієнт, підсистема Банк і підсистема Комунікацій. Підсистема Клієнт - автоматизоване робоче місце клієнта - розташоване безпосередньо у клієнта, який каналами зв'язку обмінюється інформацією з банком. Підсистема Клієнт розроблена таким чином, щоб максимально спростити роботу користувача, і забезпечує введення, редагування і облік платіжних документів, їх друк, шифрування, перегляд результатів обробки платіжних та інших документів клієнта, а також текстової інформації (угод, інструкцій Національного банку, листів, курсів валют тощо), що надходять із банку на адресу клієнта. Програмне забезпечення підсистеми Клієнт забезпечує формування витягів із рахунків за період, формування реєстру початкових платежів за період для звірки з банком, ведення адресної книги контрагентів, ведення довідника банків, видів оплати і кодів для бюджетних платежів. Крім того, підсистема Клієнт забезпечує користувача точною інформацією про поточний стан платежу, а після виконання - про час проведення платежу в банку.

Друга підсистема - Банк розташовується в банку, що обслуговує електронних клієнтів. Підсистема Банк забезпечує прийом і обробку платіжних документів клієнта, передачу витягів про стан рахунків і текстової інформації, якою банк забезпечує клієнта. Інформація про проведені або непроведені документи повертається до клієнта. При цьому в разі невиконання її супроводжують зазначенням причини відмови банку виконати замовлені дії.

Сьогодні систему Клієнт - Банк практично може запропонувати кожен банк. Така система не підмінює, а лише доповнює традиційну систему платежів електронною безпаперовою технологією обміну платіжними документами та інформацією між клієнтом і банком. За допомогою зазначеної системи клієнт банку заповнює платіжний документ у середовищі системи у своєму офісі, а програмне забезпечення системи надсилає його до банку, де цей документ далі обробляють відповідні системи в банку. Отже, Клієнт -Банк - це система, яка заміняє такі традиційні засоби зв'язку, як кур'єрський, пошта, телеграф, телекс, даючи клієнтові змогу скористатися потрібною послугою, не відвідуючи операційного залу банку. При цьому зв'язок здійснюється, як правило, некомутованими телефонними каналами. Робота в системі Клієнт - Банк дає чимало переваг порівняно з традиційною технологією платежів.

Упровадження електронних схем обслуговування вигідно як банкам, так і клієнтам. Перші отримують скорочення операційних витрат (зменшується кількість операціоністів і площа банку, офіс банку не обов'язково розташовувати в центрі), ризик помилки повністю лягає на клієнта; банк набуває іміджу сучасного; клієнт отримує прискорення проведення коштів і отримання витягів із рахунків, отримання повідомлень електронною поштою, можливість одному фахівцеві працювати з кількома рахунками (субрахунками) у різних кінцях країни.

Для наочного супроводження теоретичного матеріалу представимо елементи технології роботи системи Клієнт - Банк як у межах клієнтської частини, так і банківської на прикладі системи автоматизації банківських операцій Scrooge.

Клієнтська частина

Після запуску система вимагає від користувача (електронного клієнта) введення ідентифікаційних даних для реєстрації в системі (імені і пароля), які користувач отримав у банку. Виконавши реєстрацію, користувач попадає у вікно клієнтської частини системи Клієнт - Банк, де йому пропонується три напрями роботи: Дозвон в банк, Работа с данными; Окно ошибок [рис. 7.2).

Початкове вікно системи Клієнт - Банк

Рис. 7.2. Початкове вікно системи Клієнт - Банк

Дозвон в банк - відображає вікно, в якому фіксується процес додзвону в банк за модемом. Работа с данными - дає можливість користувачеві переглядати стан рахунків, документи в банку, формувати свої документи тощо. Окно ошибок - відображає інформацію про помилкову операцію.

Напрям Работа с данными дозволяє формувати документи для відправлення в банк за допомогою функціональних кнопок: Счета, Документы в банке, Мои документы, Сервис, Почта, Внешние модули (рис. 7.3).

Вікно системи Клієнт - Банк з активною вкладкою Работа с данными

Рис. 7.3. Вікно системи Клієнт - Банк з активною вкладкою Работа с данными

Робота з формування документів відбувається у відповідному вікні шляхом заповнення шаблону платіжного документа (рис 7.4).

Вікно формування документа в системі Клієнт - Банк

Підписаний документ відправляється в банк шляхом активування вкладок Дозвон в банк, Загрузки транспортного ключа (вставити в комп'ютер дискету з ключем і ввести пароль уповноваженого на право додзвону до банку). Після таких дій система розпочне додзвін до банку. Після встановлення зв'язку з банком здійснюється синхронізація (рис. 7.5).

Вікно системи Клієнт - Банк із протоколом зв'язку з банком

Клієнтська частина системи також дає можливість клієнтам переглядати стан своїх рахунків і список документів, що містяться в банку. Список доступних рахунків дозволяє отримати детальну інформацію за рахунком (рис. 7.6).

Вікно системи Клієнт - Банк з інформацією про стан рахунку

Рис. 7.6. Вікно системи Клієнт - Банк з інформацією про стан рахунку

Система дозволяє переглянути і список документів, що зберігаються в банку (кнопка Документы в банке) (рис. 7.7).

Вікно системи зі списком платіжних документів у банку

Рис. 7.7. Вікно системи зі списком платіжних документів у банку

Банківська частина

Цю частину системи встановлюють у банку, і вона призначена для опрацювання клієнтських документів та обслуговування клієнтських запитів. Запуск банківської частини здійснюється з оболонки САБО, у нашому прикладі - з оболонки Scrooge у вікні Платежи системы Клиент - Банк (рис. 7.8).

Вікно Платежи системы Клиент - Банк

Рис. 7.8. Вікно Платежи системы Клиент - Банк

Робота в банківській частині передбачає перегляд клієнтських документів і їх візування. Виконання операції візування завершується введенням пароля для ключа. Завізованому документові надається статус - Проведен (оплачений). Подальша обробка документа здійснюється за традиційною технологією відповідно до його типу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >