< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Коефіцієнт доходу від туризму

Крім прямого впливу індустрії туризму на економіку, існує непрямий вплив, відомий як "ефект мультиплікації". Прямий вплив туризму є результатом витрат туриста на купівлю товарів і послуг у певному регіоні. Непрямий вплив здійснюється за рахунок повторних витрат, зроблених туристом у цьому регіоні.

Засоби, які турист витрачає в місці призначення, створюють дохід, що призводить до ланцюгової реакції "витрати — дохід — витрати". Таким чином дохід, одержаний від одного туриста, перевищує суму, витрачену ним у місці призначення. Це зумовлено ефектом мультиплікації. Спрощено модель мультиплікатора можна представити так:

1/1 - В.

Цей вираз в економіці одержав назву простого мультиплікатора Кейнса, де В — гранична схильність до споживання:

В = Зміна витрат / Зміна доходу.

Основними джерелами доходу, одержуваного від туризму, служать:

 • 1) засоби, витрачені туристами на оплату готелів, харчування, транспорту, розваг та ін.;
 • 2) податки, сплачені туристами, і з доходів комерційних підприємств;
 • 3) мито;
 • 4) оренда;
 • 5) засоби від продажу сувенірів — як місцевого виробництва, так і імпортованих;
 • 6) засоби від продажу товарів, необхідних як у подорожі, так і для використання в "домашніх умовах".

Прямий вплив туризму на економіку країни чи регіону — це результат витрат туристів на придбання туристичних товарів і послуг.

Гроші туристів починають повністю "працювати" на економіку регіону, коли туристичне підприємство купує місцеві (регіональні) товари і послуги. Продавці цих товарів і послуг, одержавши гроші від туристів, виплачують заробітну плату своїм працівникам, які, своєю чергою, витрачають її на купівлю товарів і оплату послуг тощо. Цикл повторюється. Гроші, витрачені туристами в місці перебування, створюють ланцюгову реакцію "витрати — доходи — витрати — доходи", тобто туризм генерує вторинний попит на товари і послуги. Цей процес означає непрямий вплив туризму на економіку країни чи регіону. Непрямий внесок туризму в економіку країни чи регіону проявляється в ефекті повторення витрат туристів на купівлю товарів і послуг у визначений час у визначеному місці. Як уже зазначалося, так проявляється ефект мультиплікації.

Визначаючи реальний внесок туризму в економіку будь-якого району чи країни загалом, необхідно враховувати прямий і додатковий дохід, тобто дохід, одержуваний як додаток до початкового вкладення засобів туристами в економіку країни. Джерелами такого вкладення є:

 • — прямий дохід, одержуваний від засобів, витрачених туристами на оплату готелів, харчування, транспорту, занять спортом тощо у країні чи її районі. Дохід — це виторг підприємств від продажу туристам товарів і надання послуг. Дохід регіону — це переважно сплачені з цього виторгу податки, які залишаються в розпорядженні регіону;
 • — непрямий дохід як результат пожвавлення ділової активності, тобто комерційної діяльності, з метою одержання прибутку. Наприклад, частину одержаних від туристів грошей готелі, ресторани потім витрачають на купівлю товарів у місцевих магазинах і оплату послуг, наданих місцевими комерційними підприємствами (складами, банками, страховими компаніями тощо), які, своєю чергою, можуть витратити частину свого доходу в іншій сфері, наприклад, на закупівлю великої партії товарів безпосередньо у виробника;
 • — стимулятивний дохід утворюється з заробітної плати персоналу, зайнятого в туріндустрії, і засобів, одержуваних тими, хто має прибуток від туризму. Велика частина заробітної плати витрачається на купівлю товарів і послуг, які постачаються місцевими підприємцями, які, своєю чергою, виплачують своїм працівникам заробітну плату, частина якої знову витрачається на придбання товарів тощо.

У результаті рециркуляції (тобто обороту) загальний вплив доходів на економіку країни е значно більшим, ніж від поточних прямих витрат туристів. Цей вплив (ефект) вимірюється коефіцієнтом доходу від туризму, чи мультиплікатором.

Однак не весь отриманий прибуток знову надходить в економіку країни (регіону). Існують три види "відпливів":

 • 1) витрати на імпорт (купівля імпортованої продукції);
 • 2) особисті заощадження;
 • 3) податки.

Суми цих "відпливів" вилучаються з процесу рециркуляції: економіці країни (регіону) вони не приносять користі, хоча прибуток від податків використовує уряд. Частина податків може повернутися в країну (регіон), що підсилює вплив туризму на розвиток її економіки.

Коефіцієнт доходу від туризму (чи мультиплікатор) для кожної країни залежить від того, яку частку становлять "відпливи"; наприклад, мультиплікатор буде меншим у тих країнах, де значна частина доходу витрачається на імпорт через те, що там недостатньо налагоджене місцеве промислове виробництво і (чи) встановлені високі податки.

Водночас мультиплікатор буде високим, якщо порівняно мало доходу витрачається на імпорт і (чи) низький рівень податків. З практики відомо, що коефіцієнт доходу від туризму коливається в межах 100—250 % прямих витрат туристів, тобто прямого доходу. Щоб обчислити коефіцієнт доходу від туризму, потрібно, насамперед, визначити прямий дохід (тобто прямі витрати туристів). Відомості для таких обчислень може дати статистика туризму, складовими якої є статистика витрат і статистика прибуттів.

Контрольні запитання і завдання

 • 1. Що таке "економіка туріндустрії"?
 • 2. Назвіть основні принципи економіки туризму.
 • 3. Перелічіть основні проблеми економіки туризму та їх вплив на " глобальне поширення і розвиток.
 • 4. Які фактори туризму є обмежувальними?
 • 5. Назвіть відчутні та невловимі туристичні продукти.
 • 6. Що таке "альтернативні витрати"?
 • 7. Перелічіть ендогенні та екзогенні фактори ухвалення туристом рішення про подорож.
 • 8. Як класифікують споживчі вартості для туриста?
 • 9. Які туристичні потреби е обов'язковими, специфічними і додатковими?
 • 10. Наведіть класифікацію туристичних витрат.
 • 11. Охарактеризуйте туристичні експорт та імпорт.
 • 12. Що таке "прямі" та "непрямі туристичні витрати"?
 • 13. Що таке "туристичні витрати з урахуванням мети подорожі"?
 • 14. Що таке "туристичні витрати з урахуванням місця і часу"?
 • 15. Як здійснюються інвестиції в туризм?
 • 16. Як Ви поясните залежність "туристичний продукт — дохід"?
 • 17. Яким чином проявляється сезонність у туристичному бізнесі?
 • 18. Назвіть принципи розрахунку мультиплікатора.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >