< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сучасні економічні (промислові) цикли

Сучасна економічна теорія визначає дві фази економічного (промислового) циклу (див. рис):

  • - рецесія - включає кризу та депресію; рецесія - фаза економічного циклу між найвищою (бум) та найнижчою його точками, якій властивий спад виробництва; рецесія - це період зниження рівня сукупного випуску, доходу, зайнятості, торгівлі, який триває від шести місяців до одного року і характеризується значним спадом у багатьох секторах економіки;
  • - піднесення - включає пожвавлення і бум; розширення (піднесення) виробництва - фаза між найнижчою і найвищою точками циклу. Американські вчені Артур Берне та Уеслі Клер Мітчелл, досліджуючи циклічні коливання сучасної економіки, дійшли висновку, що динаміка рядів випуску й зайнятості зумовлює економічне зростання, яке називається зростаючим трендом, а коливання ділової активності навколо тренда утворюють економічні цикли.

Схема сучасного ділового циклу

Рис. Схема сучасного ділового циклу

Таким чином, тренд можна розглядати як результат дії факторів, що зумовлюють довгострокове економічне зростання (рівень заощаджень, приріст трудових ресурсів, технічні зрушення тощо), а цикл - як тимчасове відхилення від цієї тенденції. Отже, економічний цикл (цикл ділової активності, або бізнес-цикл) - це регулярні коливання рівня ділової активності (як правило, представленого коливаннями національного доходу), коли за зростанням активності настає її зниження, яке знову змінюється зростанням.

Сучасні економічні цикли істотно відрізняються від циклів кінця XIX - першої половини XX століття: 1) у них відсутня фаза депресії як обов'язкова, хоча, якщо спад дуже глибокий і тривалий, то фазу рецесії називають депресією; 2 фази пожвавлення та піднесення об'єднуються в одну, яку називають розширенням виробництва; виділяються верхня (бум), та нижня (спад) точки ділового циклу; 3) визначається рівнодіюча тривалого економічного зростання - тренд, коливання навколо якого утворюють цикл; 4) змінилися й економічні показники у фазах циклу.

Механізм дії автоматичних стабілізаторів економіки

Автоматичні (вмонтовані) стабілізатори - це механізми ринкової економіки, що не залежать від держави і згладжують спади і підйоми в економіці, або це механізм, який дозволяє зменшити циклічні коливання в економіці без проведення спеціальної економічної політики. Такими стабілізаторами є прогресивна податкова система і трансфертні платежі, насамперед система страхування по безробіттю. Зміна вказаних величин внаслідок циклічних коливань сукупного доходу призводить до збільшення чистих податкових надходжень у періоди зростання ВВП і до їхнього зменшення у фазі економічного спаду.

На рис. представлено механізм дії автоматичних стабілізаторів економіки.

Механізм дії автоматичних стабілізаторів економіки

Рис. Механізм дії автоматичних стабілізаторів економіки

У фазі циклічного підйому доход зростає, У2>У0, і тому податкові відрахування автоматично зростають, податковий мультиплікатор зменшується, а трансфертні платежі з бюджету автоматично знижуються. Це зменшує особисті доходи, скорочує видатки на споживання і сукупний попит в цілому. У підсумку бюджетний надлишок зростає, а надмірне розширення економіки й інфляція стримуються.

У фазі циклічного спаду сукупний доход, навпаки, знижується Ух<У0. Через це податкові надходження автоматично скорочуються, податковий мультиплікатор збільшується, а трансферти приватному секторові зростають. Наслідком цього є збільшення бюджетного дефіциту, але одночасно зростають сукупний попит і обсяг виробництва, що обмежує глибину спаду. Отже, контрциклічні зміни в податках і державних витратах хоча й мають стабілізуючий вплив, але не можуть повністю усунути економічну нестабільність, адже автоматичні стабілізатори лише зменшують, а не зовсім усувають мультиплікативний вплив податків та державних видатків на економіку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >