< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура недержавної системи забезпечення національної безпеки України

Оскільки структура системи обумовлена завданнями та функціями, розглянемо завдання недержавної системи безпеки, її функції і окреслимо організаційну структуру системи забезпечення національної безпеки.

Завдання НСБ

Виділяють наступні основні завдання недержавної системи безпеки.

На макрорівні до них можна включати:

 • • здійснення керівництва діяльністю громадських структур, організація взаємодії між ними і ДСБ з метою ефективного функціонування цілісної системи національної безпеки, як найбільш діючого механізму забезпечення національних інтересів;
 • • проведення моніторингу загроз і небезпек, виявлення безпеко-генних джерел, здійснення превентивного впливу на них з метою недопущення їхньої ескалації;
 • • вироблення механізму управління загрозами і небезпеками;
 • • здійснення цілого комплексу заходів, що забезпечують національну безпеку: інформаційно-аналітичне, правове, матеріально-технічне, психологічне, ідеологічне, організаційне забезпечення;
 • • здійснення цивільного контролю за діяльністю державної і недержавної систем безпеки;
 • • здійснення конкретних заходів реагування на загрози і небезпеки особі, суспільству, державі;
 • • формування суспільної думки громадян, об'єднання суспільства на основі національної ідеї;
 • • формування механізму стримувань та противаг у сфері безпеки, що може знайти своє відображення у функціонуванні узгоджувальних рад;
 • • впровадження ідеології безпеки, розвиток творчого ставлення громадян до процесів безпеко творення;
 • • широке залучення громадян у сферу безпеки;
 • • формування системи недержавної освіти у сфері безпеки. На мікрорівні до них належать:
 • • організація захисту законних інтересів підприємців із державними інституціями, крупними банківськими, фінансово-кредитними та іншими комерційними підприємствами і організаціями, компаніями;
 • • консультування і сприяння підприємцям у протидії правовими заходами перевищенню посадових повноважень посадовими особами;
 • • юридична підтримка і консультування, ведення судових розглядів і господарських справ;
 • • інформування уповноважених державних органів і громадськості про порушення прав суб'єктів господарської діяльності;
 • • надання усіх видів охоронних і детективних послуг відповідно до чинного законодавства;
 • • надання допомоги у підборі та вивченні осіб, які приймаються на роботу;
 • • організація надання послуг по забезпеченню системної безпеки;
 • • консультування підприємців з питань забезпечення безпеки на усіх етапах даного процесу, юридична та інформаційно-аналітична підтримка;
 • • сприяння у вивченні ділової надійності та фінансової самостійності партнерів, у правильному оформленні угод, супроводження контрактів;
 • • сприяння в організації незалежної експертизи якості товарів, продукції, послуг, що надаються;
 • • проведення маркетингових досліджень, фінансового аналізу, підготовка та здійснення інвестиційних проектів, сприяння у пошуку інвесторів і реалізації проектів, забезпечення їх безпеки; встановлення контактів і зв'язків із суб'єктами підприємництва;
 • - формування суспільної думки у ЗМІ, проведення виставочних і рекламних кампаній;
 • • участь у роботі по веденню реєстру надійних партнерів;
 • • організація, проведення навчально-практичної і консультаційної діяльності в галузі безпеки;
 • • організація проведення тендерів в сфері надання послуг з безпеки;
 • • захист законних прав та інтересів, у тому числі матеріальних суб'єкта і його співробітників;
 • • збір, аналіз, оцінка і прогнозування даних, що характеризують стан зсередини та ззовні об'єкта безпеки;
 • - вивчення партнерів, клієнтів і конкурентів;
 • • своєчасне виявлення можливих прагнень до об'єкта безпеки і його співробітників з боку джерел зовнішніх загроз безпеці;
 • • недопущення проникнення на об'єкт безпеки структур промислового шпіонажу" організованої злочинності та окремих громадян з протиправними намірами;
 • • протидія технічному проникненню на об'єкт із наміром вчинити злочин;
 • • виявлення, попередження та припинення можливої протиправної або іншої негативної діяльності співробітників об'єкта безпеки на шкоду його безпеці;
 • • захист співробітників об'єкта безпеки від насильницьких та майнових посягань;
 • • збереження матеріальних цінностей і відомостей, які складають комерційну таємницю об'єкта;
 • • добування необхідної інформації для вироблення стратегічних і тактичних рішень, пов'язаних із управлінням діяльністю об'єкта;
 • • фізична і технічна охорона будівель, споруд, території і транспортних засобів, які належать об'єкту;
 • - ведення активної антиконкурентної діяльності;
 • • контроль над ефективністю функціонування системи безпеки.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >