< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку

Законодавством передбачено окремий порядок нарахування та сплати ФСП. Так, сільськогосподарські підприємства для набуття і підтвердження статусу платників податку самостійно обчислюють суму такого податку за формою, встановленою Державною податковою адміністрацією, та до 1 лютого поточного року подають: загальний розрахунок ФСП на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з якої справляється податок до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням; звітний розрахунок ФСП окремо за кожною земельною ділянкою до органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки; розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок за формою, встановленою Мінагрополітики разом з Державною податковою адміністрацією; витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх грошову оцінку до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок (п. 5 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку). Причому в разі використання сільськогосподарськими підприємствами земельних ділянок, правовстановлюючі документи яких проходять процедуру оформлення і ще не зареєстровані в базі даних структурних підрозділів Центру державного земельного кадастру, для розрахунку ФСП необхідно брати облікові дані про їх площі, надані відділами Держкомзему, у районах. Після їх реєстрації користуватися даними структурних підрозділів Центру державного земельного кадастру (лист Державного комітету України із земельних ресурсів від 20 березня 2009 р. № 14-22-6/2725).

Згідно зі ст. З Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" у випадку, коли у звітному періоді відбувається зміна площ сільськогосподарських угідь, у зв'язку з набуттям права землевласника або землекористувача відповідно землевласник чи землекористувач зобов'язаний здійснити уточнення сум податкових платежів на період до закінчення податкового року і протягом місяця надати розрахунки до органів державної податкової служби за місцем розташування земельної ділянки та до органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку.

Сплата податку проводиться щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах: у І кварталі - 10%; у II кварталі -10%; у III кварталі - 50%; у IV кварталі - 30% (ст. 5 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок").

У разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, дія обставин непереборної сили) по кожному конкретному платнику податку за його клопотанням Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з Мінфіном України та Мінагрополітики України (за винятком безнадійного податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"), приймається рішення про реструктуризацію (відстрочку) сплати ФСП (ст. 9 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок").

Під реструктуризацією (відстрочкою) у даному випадку розуміють перенесення сплати суми фіксованого сільськогосподарського податку, нарахованої з дати виникнення форс-мажорних обставин до кінця року, в якому виникли дані обставини, на більш пізній термін (за винятком безнадійного податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (п. 1.3 Порядку проведення органами державної податкової служби реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення форс-мажорних обставин, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 28 вересня 2004 р. № 562).

Реструктуризацію (відстрочку) можуть надавати в межах своїх повноважень по кожному окремому випадку: Державна податкова адміністрація України - без обмежень суми; державні податкові адміністрації в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - на суму не більше 3 млн грн; державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекціях - на суму до 30 тис. грн (п. 2 Порядку проведення органами державної податкової служби реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення форс-мажорних обставин). Реструктуризації (відстрочці) підлягає сума ФСП нарахована за період з дати виникнення форс-мажорних обставин до кінця року, в якому ці обставини виникли (п. 3.2 вищезазначеного Порядку).

Платники податку перераховують у визначений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки (ст. 6 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок"). Єдині правила обчислення ФСП і складання податкового розрахунку встановлені наказом Державної податкової адміністрації України "Про заходи щодо забезпечення виконання Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 27 квітня 1999 р. № 230. Контроль за своєчасним і повним надходженням сум ФСП здійснюють органи Державної податкової служби (ст. 7 вищезазначеного Закону).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >