< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОКРЕМІ МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Основні поняття: сфери пізнання в соціальній психології: афіліація, формування вражень, атрибуція, зміна ставлення, формування атракції, агресія, альтруїзм, когнітивний дисонанс, соціальний вплив, соціальна фасилітація, джерела артефактів в експериментальній соціальній психології; способи вимірювання залежної змінної: самозвіти, міжособистісне оцінювання, відповіді на запитання; семантичний диференціал, соціометричні шкали, заміри поведінки.

Наведемо ідеографічні описи деяких психологічних феноменів, які вивчаються в експериментальній соціальній психології.

Афіліація

Афіліація — це тенденція індивіда перебувати разом з іншими людьми.

Незалежні змінні концептуальні: страх, тривога.

Незалежні змінні операційні: очікування неприємного (травмуючого) випробування, очікування відповідального випробування (іспит тощо).

Залежна змінна концептуальна: афіліація.

Залежна змінна операційна: прагнення до очікування неприємного (відповідального) випробування наодинці чи разом з іншими людьми.

Формування вражень про риси особистості інших людей

Незалежні змінні концептуальні:

фізична привабливість людини;

інтеграція різних особистісних властивостей (рис);

"зоровий контакт".

Незалежні змінні операційні:

фотографії індивідів, спеціально підібрані (і попередньо перевірені) з точки зору привабливості;

перелік рис особистості (з попередньо підібраними позитивними рисами);

уважне розглядання людей у легкових автомобілях, на переходах вулиць.

Залежні змінні концептуальні:

оцінювання особистості;

відносна привабливість тих чи інших рис особистості;

уникнення контакту.

Залежні змінні операційні:

ранжування фотографій щодо того, чи справляють зображені на них індивіди враження щасливих, успішних, таких, що мають добрі стосунки в шлюбі, тощо;

ранжування запропонованих рис з точки зору їх привабливості;

швидкість зникнення з місця контакту.

Атрибуція

Атрибуція — це процес формування висновків індивідів щодо чинників поведінки інших людей, їх поведінки та ставлення один до одного.

Незалежні змінні концептуальні: статус, інформація про попередню поведінку індивідів.

Незалежні змінні операційні:

маніпулювання зовнішнім виглядом (одягом) помічника експериментатора для надання йому певних статусних ознак;

інформація про попередню поведінку індивідів.

Залежна змінна концептуальна: висновок про зумовленість поведінки людини певними чинниками.

Залежні змінні операційні:

питання (з "відкритими" відповідями), призначені для з'ясування тієї чи іншої форми зумовленості поведінки людини (помічника експериментатора);

питання "множинного вибору" (із запропонованими чотирма варіантами відповідей про зумовленість поведінки людини).

Зміна ставлення

Феномен зміни ставлення звичайно потребує визначення комунікативних і конструктивних змінних, які призводять до зміни ставлення.

Незалежна змінна концептуальна: ступінь довіри до співрозмовника.

Незалежна змінна операційна: маніпулювання джерелом, яке приписується письмовій комунікації.

Залежна змінна концептуальна, зміна ставлення.

Залежна змінна операційна: зміни в передтестових і посттестових оцінках.

Формування позитивних стосунків та атракції

Атракція — це процес, завдяки якому в індивідів формуються позитивні і дружні або негативні і ворожі стосунки з іншими людьми.

Незалежні змінні концептуальні: фізична привабливість, частота спілкування.

Незалежні змінні операційні:

маніпулювання одягом, косметикою, загальним виглядом жінки — помічниці експериментатора;

фотографія підзахисного на судовому процесі (має привабливий чи непривабливий вигляд);

різні обличчя, які демонструються досліджуваному з різною частотою (0-25 разів) — експеримент Р. Зайонца [120].

Залежні змінні концептуальні: романтична поведінка, позитивність ставлення, привабливість.

Залежні змінні операційні:

призначення побачення, прохання повідомити номер телефону або спробувати запропонувати жувальну гумку, напій тощо;

ранжування за ступенем привабливості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >