< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мета діяльності та організаційна структура ЛАД

Мета створення і функції ЛАД

Уперше мету Ліги офіційно закріплено в преамбулі Александрійського протоколу і сформульовано таким чином: "укріплення і консолідація тісних зв'язків між всіма арабськими країнами, спрямування їх в напрямку об'єднання арабського світу, покращення умов в майбутньому і реалізація надій і побажань народів арабських країн".

Метою створення Ліги було "сприяння тіснішим відносинам і розвитку широких зв'язків між арабськими країнами; спрямування всіх зусиль в напрямку забезпечення добробуту і процвітання всіх арабських країн; вираження їх спільної волі; реалізація їх цілей і бажань; представлення інтересів арабських країн на міжнародній арені; координація дій держав-членів для захисту національної безпеки, забезпечення їхньої незалежності і суверенітету". Так записано в преамбулі Статуту ЛАД.

В Александрійському протоколі і в Статуті Ліги визначено також її завдання і функції:

 • • Контроль за дотриманням договорів, укладених державами-членами ЛАД.
 • • Проведення періодичних зібрань, які б укріпили стосунки між країнами-члена ми.
 • • Координація їхніх політичних планів з метою забезпечення їх співпраці.
 • • Захист інтересів країн-членів.
 • • Координація відносин держав-членів з регіональних та міжнародних питань.
 • • Посередництво в диспутах і конфліктах між країнами-членами.
 • • Вирішення спірних питань мирним шляхом.
 • • Сприяння забезпеченню тісних політичних, культурних, економічних та інших зв'язків між державами-членами.
 • • Представництво інтересів арабських країн в інших міжнародних організаціях.

Організаційна структура ЛАД

Для забезпечення ефективного виконання і реалізації визначених завдань і функцій у ЛАД були створені три головні органи, якими є Рада Ліги, Постійні комітети і Генеральний секретаріат. Усі вони забезпечують виконання "Угоди про колективну безпеку", що була ратифікована в 1950 році. Крім головних органів, Ліга створила спеціалізовані установи з метою об'єднання економічної і соціальної політики, щоб таким чином відокремити себе від політичного впливу країн-членів. У системі Ліги існують урядові ради з питань охорони здоров'я, туризму тощо.

Рада Ліги

Згідно із статутом Рада є найвищим органом в структурі Ліги. Установчим договором визначається її склад, компетенція, процес прийняття рішень і процес голосування. При роботі Ради Ліги можуть бути присутні представники інших органів ЛАД.

У статті III Статуту ЛАД зазначено, що "Ліга матиме Раду, яка складатиметься з представників усіх країн-членів". Представниками можуть бути міністри закордонних справ або їхні представники. Кожна країна-член може самостійно визначати рівень свого представництва, що ніяк не може змінити саму природу організації.

Рада засідає двічі на рік — у березні і в жовтні. її штаб-квартира в Каїрі (Єгипет), але зустрічі Ради можуть проводиться і в інших визначених напередодні місцях (ст. II). Надзвичайні сесії Ради скликаються за необхідністю або за вимогою двох країн-членів (ст. XI). На кожній звичайній сесії делегати повинні обирати за ротацією голову Ради (ст. XV). У випадку агресії однієї країни проти іншої країни-члена, країна, якій загрожує небезпека, може вимагати негайного проведення позачергової зустрічі Ради. Якщо агресія вчинена країною-членом ЛАД, ЇЇ голос при голосуванні не буде врахований (ст. VI).

Кожна країна-член має лише один голос незалежно від кількості представників. Рішення Ради, прийняті одноголосно, є обов'язковими для всіх країн-членів Ліги, а ті, які були прийняті більшістю, є обов'язковими лише для тих країн-членів, які проголосували за них. Посередницькі чи арбітражні рішення повинні прийматися більшістю.

Якщо будь-яка з країн-членів захоче вийти з Ліги, вона мусить попередити Раду про своє рішення за рік (ст. XVIII).

Якщо Рада вважатиме, що якась країна-член не виконує зобов'язань, вказаних в установчому договорі, Рада може припинити її членство в Лізі шляхом одноголосного голосування, не враховуючи цю країну.

Згідно з пунктом III статуту ЛАД, Рада Ліги повинна реалізовувати свої мету і завдання, слідкувати за виконанням укладених домовленостей і угод. Вона повинна визначати шляхи співпраці з іншими міжнародними організаціями в сфері забезпечення миру і безпеки, а також в економічній і соціальній галузях.

Отже, основними функціями Ради Ліги можна назвати:

 • • Слідкування за виконанням договорів, підписаних країна-ми-членами в різних галузях.
 • • Мирне врегулювання конфліктів шляхом посередництва та арбітражу.
 • • Необхідні заходи для запобігання агресії з боку країни-члена.
 • • Прийняття країни в організацію і припинення її членства.
 • • Визначення шляхів співробітництва з іншими міжнародними організаціями для забезпечення миру та безпеки.
 • • Визначення внутрішньої організації Ради, Комітетів і Генерального секретаріату.
 • • Затвердження на посаду Генерального секретаря Ліги.
 • • Визначення і затвердження внесків кожної країни-члена в бюджет ЛАД (ст. XIII).
 • • Схвалення бюджету ЛАД (ст. XVI).
 • • Оголошення закінчення сесій.

Рада Ліги повинна втручатися в конфлікт, який може призвести до війни між країнами-членами чи між країною-членом і третьою державою з метою його запобігання

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >