< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

Заощадження та інвестиції, їхній взаємозв'язок

Важливу роль у збалансуванні попиту та пропозиції на грошовому ринку, грошового обороту відіграють заощадження та інвестиції. Заощадження - це частина доходів, яка не використана на споживання та виплату податків. Інвестиції - вкладення грошей у розвиток виробництва, цінні папери для отримання додаткових доходів.

Єдиним джерелом надходження коштів на грошовий ринок у закритій економіці є заощадження сімейних господарств. Тільки за рахунок цього джерела фірми можуть збільшити свої чисті інвестиції. Чисті інвестиції - це обсяг інвестицій за винятком сум амортизації. Внаслідок заощаджень уряд теж має можливість збільшити свої закупівлі понад доходи від податків, тобто профінансувати бюджетний дефіцит. Уповільнення чи зупинення формування заощаджень веде до скорочення інвестицій.

Обсяг заощаджень визначає верхню межу нарощування інвестицій фірмами. Проте цієї верхньої межі заощаджень, як правило, фірми для інвестування досягти не можуть. Річ у тому, які частину коштів, що надійшли на грошовий ринок як заощадження, використовує уряд для державних закупівель та інших витрат. При цьому в конкурентній боротьбі за ресурси на грошовому ринку уряд має переваги перед фірмами, бо в змозі надати вищі гарантії за своїми зобов'язаннями (цінними паперами), ніж це здатні зробити фірми чи фінансові посередники. Ситуацію для фірм може поліпшити тільки скорочення бюджетного дефіциту, що дасть фірмам змогу максимально наблизитись до використання для інвестування наявного обсягу заощаджень на рівні їхньої верхньої межі або навіть перевищити цей рівень інвестування з інших джерел.

Трансформація заощаджень в інвестиції

Заощадження населення, які надійшли на грошовий ринок і не використані урядом для своїх потреб, мають бути позичені фірмами для інвестування. Якщо цього не відбудеться, то на грошовому ринку виникне надлишок коштів. Заощадження, що не були використані фірмами для інвестування, неминуче призведуть до скорочення виробництва, зниження доходів та заощаджень сімейних господарств.

Для ефективного функціонування грошового ринку важливе значення має не тільки нагромадження домашніми господарствами достатнього обсягу заощаджень, але важливо також, чи існує дієвий механізм трансформації цих заощаджень в інвестиції.

У процесі розроблення і здійснення державою всіх напрямів економічної політики слід враховувати взаємозв'язок потоків заощаджень та інвестицій. Це стосується насамперед грошово-кредитної політики. Банківська система у своїй грошово-кредитній діяльності має виходити з того, що межа її кредитно-інвестиційної діяльності не повинна виходити за межі національних заощаджень, бо це загрожує порушеннями економічної рівноваги та інфляцією.

Здійснюючи економічну та соціальну політику, держава має виходити з того, що таке важливе завдання, як нарощування інвестицій для розвитку економіки і вирішення соціальних проблем, має досягатися в нерозривній єдності з нарощуванням заощаджень. Адже успішне здійснення інвестування не може бути досягнуте без успішного формування заощаджень. Тому економічна політика держави повинна бути спрямована на зростання доходів населення, а отже, і на зростання заощаджень.

Ще один важливий напрям економічної політики держави - бюджетно-фіскальна політика. На формування заощаджень, а отже, інвестицій істотно впливає механізм оподаткування. Вилучення податків передує формуванню заощаджень. Тому зменшення податкового пресу сприяє збільшенню заощаджень, а отже, й інвестицій.

Запитання для самоконтролю

 • 1. У чому полягає економічна сутність грошового ринку?
 • 2. Яку специфіку має грошовий ринок?
 • 3. Чим відрізняються операції з купівлі-продажу на грошовому і на товарному ринках?
 • 4. Що таке боргові і неборгові інструменти грошового ринку?
 • 5. Чим ціна на грошовому ринку відрізняється від ціни на товарному ринку?
 • 6. Що являють собою сектори прямого та непрямого опосередкованого фінансування як структурні частини грошового ринку?
 • 7. Між ким забезпечують зв'язки на грошовому ринку фінансові посередники та які їх основні групи?
 • 8. У чому різниця між ринком грошей та ринком капіталів?
 • 9. Як треба розуміти попит на гроші?
 • 10. З яких частин складається сукупний попит на гроші?
 • 11. Як саме попит на гроші залежить від середнього рівня цін, фізичного обсягу валового продукту та ставки відсотка?
 • 12. Що таке пропозиція грошей?
 • 13. Як впливає на пропозицію грошей емісія грошей Національним банком України?
 • 14. Що являє собою рівновага на грошовому ринку?
 • 15. Що являють собою заощадження та інвестиції, як вони взаємопов'язані між собою?
 • 16. У чому суть трансформації заощаджень в інвестиції?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >