< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

До цієї групи документів належать: особовий листок з обліку кадрів, особова справа, резюме, заява, автобіографія, характеристика, контракт з найму працівників, скарга, пропозиція, накази щодо особового складу, трудова книжка.

Стаття 43 Конституції України Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Під час влаштування на роботу особа оформляє власноручно деякі з цих документів.

ОСОБОВИЙ ЛИСТОК З ОБЛІКУ КАДРІВ

Особовий листок з обліку кадрів - це обов'язковий документ особової справи працівників установ, організацій, в якому фіксуються автобіографічні відомості. Його заповнюють під час оформлювання на роботу, для участі в певному конкурсі. Реквізити особового листка такі:

 • 1. Назва виду документа.
 • 2. Прізвище, ім'я, по батькові.
 • 3. Дата й місце народження.
 • 4. Відомості про освіту.
 • 5. Відомості про наукові ступені, вчені звання.
 • 6. Якими мовами володіє.
 • 7. Трудова діяльність.
 • 8. Державні нагороди.
 • 9. Зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки.
 • 10. Відомості про родину.
 • 11. Паспортні дані.
 • 12. Домашня адреса.
 • 13. Особистий підпис.
 • 14. Дата заповнення документа.

Той, хто заповнює особовий листок, обов'язково мусить наклеїти свою фотокартку (місце для фотокартки визначено на бланку документа).

Нині в особовий листок з обліку кадрів не вносять відомостей про партійну, національну належність та про походження.

Особовий листок з обліку кадрів заповнюється особисто працівником чорнилом або кульковою ручкою, розбірливо, без виправлень.

Правильність заповнення особового листка з обліку кадрів (дати, найменування підприємств, установ, організацій, посад, робіт, кваліфікації, населених пунктів) обов'язково звіряється із записом у паспорті, трудовій книжці, документі про освіту, військовому квитку та ін.

Послідовність заповнення особового листка з обліку кадрів

Рядок 1 - зазначається прізвище, ім'я, по батькові (в називному відмінку):

Мойсієнко Сергій Петрович Рядок 2 - заповнюється: чол. чи жін.

Рядок З - вказується число (арабськими), місяць (словами), рік народження: 13 січня 1949року

Рядок 4 - вказується повне найменування населеного пункту (в називному відмінку), району, області (в родовому) відповідно до записів у свідоцтві про народження:

селище Рубанка Бахмацького району Чернігівської області Рядок 5 - зазначається освіта: вища (для осіб, які закінчили виші навчальні заклади 3-4-го рівнів акредитації); незакінчена вища (для осіб, які закінчили три повні курси вищого навчального закладу 3-4-го рівня акредитації); середня спеціальна (для осіб, які закінчили педагогічні, медичні, музичні, культурно-освітні та прирівняні до них навчальні заклади 1-2-го рівнів акредитації); середня (для осіб, які отримали атестат про повну загальну середню освіту); незакінчена середня (для осіб, які закінчили 9 класів загальноосвітньої школи).

Найменування навчального закладу та його місцезнаходження, найменування факультету чи відділення, спеціальності записується відповідно до запису у документі про освіту:

Київський університет Імені Тараса Шевченка; філологічний факультет; 1992/1997; філолог, викладач українськоїмови та літератури; диплом АК1 №97008170.

Рядок 6 - указується мова (в орудному відмінку) та рівень володіння нею: українською, російською - вільно, німецькою - читаю Ь словникам.

Рядок 7 - указується вчений ступінь (кандидат наук, доктор наук) з розшифруванням галузі науки та вчене звання (професор, доцент) або робиться запис "немає": доктор юридичних наук, професор; кандидат економічних наук, доцент.

Рядок 8 - перелічуються назви опублікованих праць, зареєстрованих в установленому порядку винаходів із зазначенням року їх видання та реєстрації. Якщо таких немає, то робиться запис "не маю".

Рядок 9 - заносяться такі відомості (за записами у трудовій книжці): місяць і рік (арабськими цифрами), посада (в називному відмінку), повне найменування підприємства, установи, організації (в родовому відмінку):

 • 01.1982/03.1993 спеціаліст І категорії відділу перепідготовки кадрів Сумського обласного центру соціальних служб для молоді;
 • 09.1993/07.1998 студент Криворізького інженерно-будівельного інституту.

У графі "Місцезнаходження підприємства, установи, організації" вказується повне найменування населеного пункту (в називному відмінку), району, області (у родовому відмінку):

м. Харків;

село Комісарівка Перевальського району Луганської області. Військова служба записується із зазначенням посади та номера військової частини:

рядовий військової частини № 137$; командир роти військової частини № 617.

У графі "Місцезнаходження підприємства, установи, організації" вказується населений пункт, район, область або військовий округ (флот): Кіровоград, Одеський військовий округ.

Рядок 10 - країни вказуються відповідно до назви, яку вони мали під час перебування в них працівника.

У графі "Мета перебування" слід робити запис: туристична поїздка, службове відрядження тощо:

10.1999/12J999 - CUIВ - службове відрядження.

Рядок 11 - записується дата нагородження, назва державної нагороди:

16.05.1998 - заслужений діяч мистецтв України. Рядок 12 - запис повинен відповідати запису у військовому квитку: військовозобов язаний, молодший лейтенант, технічні війська ПЛО. Рядок 13 - вказується: одружений (неодружений), заміжня (незаміжня), а також прізвища, імена, по батькові, рік народження членів сім'ї, які проживають разом з працівником: Дружина - Радченко Оксана Петрівна, 1954 р. Дочка - Радченко Ольга Іванівна, ¡978 р. Рядок 14- найменування вулиці, № будинку, № квартири, міста, населеного пункту (в називному відмінку), району, області, № домашнього телефону:

вул. Прорізна, 15, кв. 12, м. Київ, 04020, тел. 229-16-03; селище Самгородок Сквирського району Київської області, ¡3678.

Потім записується серія та № паспорта, дата видачі, найменування органу, який його видав:

Ш-Ш Л& 568152727.11.1986Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві.

Особовий листок підписує працівник, вказуючи дату його заповнення.

Зразок особового листка з обліку кадрів:

ОСОБОВИЙ ЛИСТОК З ОБЛІКУ КАДРІВ

1. Прізвище_

ім'я_по батькові_

 • 2. Стать_
 • 3. Рік, число і місяць народження_
 • 4. Місце народження_____
 • (село, місто, район, область)
 • 5. Освіта

Найменування навчального закладу

Факультет або відділення

РІК

вступу

Рік закінчення або вибуття

Якщо не закінчив, то з якого курсу вибув

Яку спеціальність здобув у результаті закінчення навчального закладу, номер диплома або свідоцтва

 • 6. Якими мовами володієте і якою мірою
 • (читаєте і перекладаєте із словником, читаєте І можете розмовляти, володієте вільно)
 • 7. Учений ступінь, учене звання_
 • 8. Які маєте наукові праці та винаходи_
 • 9. Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу, участь у партизанських загонах і роботу за сумісництвом)

При заповненні цього пункту установи, організації та підприємства необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час, дані про військову службу записувати із зазначенням посади.

Місяць і рік

Посада із зазначен- Місцезнаходження

вступу

звільнення

ням підприємства, установи, організації

підприємства, установи, організації

10. Перебування за кордоном (робота, службове відрядження тощо)

Місяць і рік

У якій країні

Мета перебування за кордоном

з якого часу

по який час

 • 11. Які маєте державні нагороди
 • (вказати вид і дату одержання)
 • 12. Відношення до військового обов'язку і військове звання

Склад___Рід військ___

 • (командний, адміністративний, технічний та ін.) 13. Родинний стан на момент заповнення особового листка
 • (перелічити членів сім'ї із зазначенням року народження) 14. Домашня адреса_______
 • 15. Паспорт: серія__№

виданий

 • (дата заповнення)
 • (найменування органу)

. 20_р. Особистий підпис

Працівник, який заповнює особовий листок, повинен про всі наступні зміни повідомляти за місцем роботи для внесення цих відомостей до його особової картки.

Запам'ятайте!

Особовий Особистий (приватний, власний)

особове посвідчення особиста власність

особовий склад особистий інтерес

особова справа особиста вигода

особовий рахунок особиста думка

особова назва особисте прохання особисті уподобання

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >