< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інститут виробництва

Інститут виробництва здійснює організацію праці та управління трудовою діяльністю, спираючись на систему організаційно-управлінських соціальних організацій і структур. До засобів реалізації мети належать засоби виробництва - фабрики, заводи, науково-дослідні і проектні інститути та установи. Ознаки інституту виробництва притаманні і феномену туризму, в якому також здійснюється трудова діяльність щодо виробництва туристичних товарів і надання туристичних послуг. Управління цією діяльністю здійснюється системою організаційно-управлінських організацій, а засобами реалізації туристичної місії слугують як виробничі підприємства - для виготовлення туристичних товарів, так і установи та організації - для надання туристичних послуг. Туризму, як інституту виробництва, притаманні також система стимулів та санкцій як щодо учасників виробничого процесу, так і тих, хто здійснює інституалізаційні функції щодо продукування туристичних послуг.

Туризм, як інститут виробництва, реалізує потреби значної частки населення - у туристичних товарах та послугах, а для значних соціальних груп, залучених до процесу виробництва - задоволення потреб у роботі і заробітку. Останні мають різні соціальні статуси і відповідні соціальні ролі: робітники і роботодавці, управлінці і виконавці, підприємці, службовці, спеціалісти та ін.

Туризм, як інститут виробництва, має за мету забезпечення матеріальних і духовних ресурсів для задоволення життєвих потреб людей у предметах ужитку, релаксації, засобах виробництва. Здійснюється ця мета через виконання виробництвом головної функції - діяльності щодо виготовлення сукупності туристичних промислових товарів і послуг, а також техніки, обладнання та інших засобів виробництва для випуску цих товарів. Ще однією важливою функцією туризму як інституту виробництва є його соціалізаційна функція в процесі праці. У процесі праці людина навчається отримувати і передати інформацію, реагувати на тиск зовні і вирішувати конфліктні ситуації, дозувати власні зусилля, встановлювати зв'язки і напрацьовувати авторитет. У цьому процесі виявляється когнітивний елемент, пов'язаний з отриманням нових навичок і пізнанням предметної сторони світу, а також естетичний елемент, що виражається в наданні продукту деякої закінченої форми. Праця є обміном діяльністю в самому широкому сенсі слова. І навіть індивідуальна праця втілює інтерналізовані норми, вироблені в процесі такого обміну. Праця - це школа соціалізації, у якій проходить вагома частина всього нашого життя. І поряд із виробництвом продуктів і послуг, праця виступає як виробництво і відтворення самої людини.

Інститут ринку

Складність наступного елемента туризму як економічного інституту - інститут ринку - полягає в тім, що він тільки починає досліджуватися соціологами, описаний в соціологічній літературі, з'явилися перші вітчизняні роботи з соціології ринку. Ось одне із соціологічних визначень ринку: ринок - це сукупність структурно пов'язаних продавців і покупців певного товару (товарної групи), діяльність яких регулюються певними правилами і концепціями контролю, які поділяє більшість учасників. Як видно із визначення, туризмологію турбують насамперед наявність структурних та національних елементів ринку у галузі туризму, а також їхній зв'язок з діями учасників ринкових відносин.

В соціології до складу елементів, що утворюють ринок, відносять:

  • o склад учасників ринку (продавців і покупців);
  • o склад товарів (товарної групи), які учасники виробляють і обмінюють;
  • o структурні елементи, що виражають стійкі форми організації і зв'язки між учасниками ринку;
  • o інституціональні елементи (формальні і неформальні), що обмежують і стимулюють поведінку учасників ринку;
  • o концепції контролю, що регулюють формування ділових стратегій учасників ринку.

Як бачимо, феномену туризму притаманні всі основні елементи ринку. Дійсно, є продавці і покупці туристичних товарів і послуг, є певний асортимент цих товарів і послуг, що утворює туристичну товарну групу, існують туристичні фірми, агенції і виробництва, що забезпечують сталі зв'язки між учасниками ринку туристичних товарів і послуг. Ці зв'язки реґламентуються у вигляді законодавства, норм і приписів, що регламентують поведінку учасників ринку, визначають ділові стратегії ринкової поведінки, виконання яких контролюється на інституційному рівні. Основною функцією інституту ринку є діяльність із забезпеченням та здійсненням процесу обміну між учасниками ринку. Для здійснення цієї функції інституту ринку туристичних товарів і послуг має відповідні засоби - ресурси (форми капіталу) та організації (підприємство та бізнес), а також ділові зв'язки (стратегічні альянси, ділові мережі та ділові асоціації).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >