< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Показники і методи визначення продуктивності праці

Оцінка рівня продуктивності праці персоналу підприємства здійснюється за допомогою таких показників.

Показники продуктивності праці

Прямий показник - виробіток (У) розраховується за формулою

де (} - обсяг виробництва продукції підприємства за певний період;

Т - загальні витрати праці на виробництво продукції, які вимірюються в людино-годинах, людино-днях, людино-місяцях або людино-роках.

Виробіток характеризує кількість продукції, виробленої одним працівників за одиницю робочого часу (за годину, день, місяць або рік).

Залежно від того, в яких одиницях вимірюються витрати праці, розрізняють такі види виробітку:

- годинний:

- місячний:

- річний:

На підприємствах, аналізуючи рівень продуктивності праці, розраховують річний виробіток за формулою

де Я - річний обсяг продукції;

^пвп - середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу.

Приклад 5.2.

Середньооблікова чисельність персоналу підприємства у звітному році становила 20 осіб. За рік відпрацьовано 300 днів по 8 год кожного дня і виготовлено 100 тне. т продукції.

Визначте:

 • 1) загальні витрати робочого часу за рік на виготовлення продукції;
 • 2) річний, денний і годинний виробіток. Розраховуємо річні витрати робочого часу на виготовлення

усієї продукції:

 • - у людино-роках: 20 осіб * 1 рік = 20 людино-років;
 • - у людино-днях: 20 осіб o 300 днів = 6000 людино-днів;
 • - у людино-годинах: 20 осіб * 300 днів o 8 годин - 48 000 людино-годин.

Визначаємо виробіток:

 • - річний: 100 000 : 20 = 5000 т - виготовляє один працівник підприємства за рік;
 • - денний: 100 000 : 6000 = 16,7 т - виготовляє один працівник підприємства за день;
 • - годинний: 100 000 : 48 000 - 2,1 т - виготовляє один працівник підприємства за годину.

Обернений показник - трудомісткість (Тр) визначається за формулою

Трудомісткість характеризує витрати робочого часу (в людино-годинах, людино-днях, людино-місяцях або людино-роках) на виготовлення одиниці продукції. Показник застосовується для оцінки рівня продуктивності праці, а також у процесі планування чисельності персоналу, який має бути залучений до роботи в умовах розширення виробництва, для виконання строкових замовлень, здійснення ремонтних робіт тощо.

Приклад 5.3.

Інформацію про витрати робочого часу на підприємстві за поточний період можна отримати з балансу робочого часу (табл. 5.4).

Таблиця 5.4. Баланс використання робочого часу промислово-виробничого персоналу підприємства

Баланс використання робочого часу промислово-виробничого персоналу підприємства

Баланс використання робочого часу промислово-виробничого персоналу підприємства

Середня тривалість робочого дня - 7,96 год. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу - 584 осіб.

Річний обсяг виробленої продукції становить:

- у вартісному вираженні: 19 548 тис. грн; -- у натуральних одиницях - 10 120 тис. кг. Річний виробіток: УГ = 19 548 : 584 = 33, 473 тис. грн.

Денний виробіток: УГюн = 19 548 :125 648 = 0,15558 тис. грн = 155,58 грн.

Годинний виробіток: V/ = 19 548 : 1 000 673 = 0,0195 тис. грн =19,5 грн. Трудомісткість:

 • - у людино-годинах: 1 000 673 : 10120 = 98,9 людино-год на 1 тис. т;
 • - у людино-днях: 125 648:10120 = 12,4 людино-дн. на 1 тис. т.
 • - Приклад 5.4.

Користуючись даними табл. 5.5. проаналізуйте динаміку продуктивності праці на підприємстві.

З метою нейтралізації впливу інфляційної компоненти на динаміку рівня продуктивності праці при обчисленні виробітку застосовують порівнянні ціни на продукцію. У цьому прикладі порівнянною є ціна станом на 1 січня 2005 р. Незважаючи на значне (на 37,7 %) зростання рівня продуктивності праці підприємства в діючих цінах, реальний приріст виробітку становить лише 3,0 %.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >