< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Унесення змін та/або доповнень до умов експортного акредитива

 • 2.1. Якщо бенефіціар, отримавши повідомлення з умовами акредитива, виявив розбіжності з умовами договору, то він має право звернутися до уповноваженого (авізуючого та/або виконуючого) банку бенефіціара з проханням надіслати повідомлення до іноземного банку-емітента або банку, через який було передано умови акредитива, про надсилання запиту наказодавцю акредитива, що стосується внесення ним відповідних змін та/або доповнень до умов акредитива. Таке звернення подається в паперовій формі (засвідчується підписами тих осіб бенефіціара та відбитком печатки, які зазначені ним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки) або в електронному вигляді за допомогою систем дистанційного обслуговування.
 • 2.2. У разі отримання уповноваженим (авізуючим та/або виконуючим) банком бенефіціара від іноземного банку-емітента або банку, через який було передано умови акредитива, повідомлення, яке містить зміни та/або доповнення до умов акредитива, внесені наказодавцем акредитива, то уповноважений (авізуючий та/або виконуючий) банк бенефіціара пересвідчується в достовірності цього повідомлення (перевіряє ключі, підписи, формат S.W.I.F.T.) та надсилає бенефіціару супровідний лист разом з копією повідомлення зі змінами та/або доповненнями до умов акредитива на авізування бенефіціару.
 • ( Пункт 2.2 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 2.3. Якщо бенефіціар погоджується зі змінами та/або доповненнями до умов акредитива, внесеними наказодавцем акредитива, що були ініційовані бенефіціаром, то уповноважений (авізуючий та/або виконуючий) банк бенефіціара діє відповідно до глави 3 цього розділу.
 • 2.4. Якщо наказодавець акредитива не вносить зміни та/або доповнення до умов акредитива, то бенефіціар має право:

відмовитися від здійснення операцій за акредитивом;

(Абзац другий пункту 2.4 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

письмово погодитися на проведення операції за акредитивом на раніше погоджених умовах акредитива, відкритого іноземним банком-емітентом.

 • 2.5. Уповноважений (авізуючий та/або виконуючий) банк бенефіціара закриває акредитив не пізніше третього банківського дня після отримання від бенефіціара листа про неприйняття ним умов акредитива, ав разі неотримання такого листа акредитив закривається після закінчення строку дії акредитива.
 • (Абзац перший пункту 2.5 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

Відповідальний працівник уповноваженого (авізуючого та/або виконуючого) банку бенефіціара робить (у разі потреби) відповідні позначки про зміни та/або доповнення до умов акредитива та/або його закриття в Журналі (відповідно до пункту 1.3 глави 1 цього розділу) та у Справі (відповідно до пункту 1.5 глави 1 цього розділу), а також списує суму акредитива з відповідного позабалансового рахунку.

( Глава 2 розділу III в редакції Постанови Національного банку N25 від 27.01.2006) '

Порядок прийняття уповноваженим банком бенефіціара документів від бенефіціара

 • 3.1. Уповноважений банк бенефіціара отримує від бенефіціара документи за акредитивом разом із супровідним листом, у якому зазначаються номер акредитива (визначений уповноваженим банком бенефіціара), сума за документами (сума комерційного рахунку та/або сума, що має бути сплачена за цими документами згідно з умовами акредитива), перелік наданих документів із зазначенням кількості оригіналів та копій кожного документа, а також інструкції уповноваженому банку бенефіціара щодо оплати документів. Уповноважений банк бенефіціара перевіряє наявність та кількість документів на відповідність даним, зазначеним у супровідному листі бенефіціара.
 • (Абзац перший пункту 3.1 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )

Супровідний лист подається бенефіціаром у двох примірниках і засвідчується відбитком печатки та підписами тих осіб, які заявлені ним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки. Перший примірник супровідного листа зберігається у Справі, другий, засвідчений підписом відповідального працівника та відбитком штампа уповноваженого банку бенефіціара, надається бенефіціару як підтвердження того, що документи прийняті.

 • 3.2. Уповноважений банк бенефіціара надсилає до виконуючого банку документи, отримані від бенефіціара, після перевірки їх наявності та кількості разом із супровідним листом, який містить реквізити, потрібні для перерахування коштів за акредитивом, якщо він виконує виключно функції авізуючого банку. У цьому разі уповноважений банк бенефіціара не зобов'язаний здійснювати перевірку поданих документів та встановлювати їх належне представлення, але може перевірити документи та встановити їх належне представлення, якщо уповноважений банк бенефіціара отримав відповідні інструкції бенефіціара та згоду оплатити комісійну винагороду уповноваженому банку бенефіціара за перевірку поданих документів.
 • ( Пункт 3.2 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 3.3. Якщо уповноважений (авізуючий) банк бенефіціара отримав від виконуючого банку повідомлення про те, що в документах, поданих бенефіціаром, розбіжностей не виявлено і згідно з цим оплата за акредитивом здійснюється виконуючим банком відповідно до умов акредитива та інструкцій, наданих уповноваженим (авізуючим) банком бенефіціара, то уповноважений (авізуючий) банк бенефіціара здійснює перевірку надходження коштів за акредитивом.

Після отримання оплати за акредитивом уповноважений (авізуючий) банк бенефіціара:

зараховує кошти на розподільчий рахунок (якщо в уповноваженому банку бенефіціару відкрито рахунок);

(Абзац третій пункту 3.3 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006)

або перераховує кошти за реквізитами, отриманими від банку бенефіціара або самим бенефіціаром (якщо бенефіціару відкрито рахунок в іншому уповноваженому банку).

 • 3.4. Якщо уповноважений (авізуючий) банк бенефіціара отримує від виконуючого банку повідомлення про те, що в документах, наданих бенефіціаром, виявлено розбіжності (із зазначенням цих розбіжностей) і згідно з цим оплата за цим акредитивом може бути здійснена лише за згодою наказодавця акредитива, то уповноважений (авізуючий) банк бенефіціара надсилає бенефіціару відповідний запит (із зазначенням цих розбіжностей) щодо отримання подальших інструкцій стосовно документів, у яких виявлено розбіжності.
 • (Абзац перший пункту 3.4 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 25 від 27.01.2006, N 580 від 29.09.2009 )

Після отримання від бенефіціара належних інструкцій уповноважений (авізуючий) банк бенефіціара надсилає до виконуючого банку повідомлення, яке містить отримані інструкції бенефіціара стосовно документів з розбіжностями.

(Абзац другий пункту 3.4 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006)

Відповідно до отриманих інструкцій бенефіціара стосовно дій щодо документів, у яких виявлено розбіжності, виконуючий банк бенефіціара або повертає ці документи на виправлення бенефіціару або надсилає їх до банку-емітента або наказодавцю акредитива для здійснення ним оплати за цими документами.

 • ( Пункт 3.4 глави 3 розділу III доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 25 від 27.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 580 від 29.09.2009 )
 • 3.5. Якщо уповноважений банк бенефіціара отримав від виконуючого банку повідомлення про згоду наказодавця акредитива на здійснення оплати за акредитивом, незважаючи на розбіжності в документах, то уповноважений банк бенефіціара діє згідно з пунктом 3.3 цієї глави.
 • 3.6. Якщо уповноважений банк бенефіціара отримав від виконуючого банку повідомлення про відмову наказодавця акредитива від здійснення оплати за акредитивом через виявлені в документах розбіжності, то уповноважений банк бенефіціара має повідомити про це бенефіціара.

Уповноважений банк бенефіціара після отримання від виконуючого банку неоплачених документів за акредитивом передає їх бенефіціару під розпис або надсилає їх до іншого банку бенефіціара, уякому бенефіціару відкрито рахунок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >