< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління логістичним процесом на складі

Логістичний процес на складі можна розглядати як управління логістичними операціями пов'язаними із вантажопереробкою (операційне управління), і координацію суміжних служб, які певною мірою забезпечують ефективне функціонування складу.

До основних операцій, які, відповідно до логістичного процесу, протікають на складі слід віднести:

 • o забезпечення потреб в запасах;
 • o контроль за постачанням;
 • o розвантаження і приймання вантажів;
 • o внутрішньоскладське транспортування і перевалка вантажів;
 • o складування і зберігання вантажів;
 • o комплектація замовлень клієнтів;
 • o транспортування і експедиціювання замовлень;
 • o збір і доставка порожніх товароносіїв (тари, контейнерів тощо);
 • o контроль за виконанням замовлень;
 • o інформаційне обслуговування складу;
 • o забезпечення обслуговування клієнтів (надання послуг). Логістичний підхід до управління матеріальними потоками на

складі базується на управлінні всім процесом вантажопереробки в рамках єдиної організаційно-управлінської системи.

Ефективна система управління логістичним процесом на складі передбачає швидку адаптацію умов функціонування складу до змін попиту. Саме попит повинен стати основним при виборі методології процесу створення точного опису системи управління (моделювання). Б зв'язку з цим, для побудови системи управління складом вибрана методологія SADT (Structured Analysis and Design Technique - методологія структурованого аналізу і конструювання).

SADT - модель є ієрархічно організованою сукупністю діаграм, що складаються, в свою чергу, із блоків. Кожен блок також ділиться на частини, з яких власне і складається діаграма. Таким чином, тут має місце детальна структуризація усіх елементів і зв'язків системи управління, на основі якої проводиться детальний аналіз.

Моделювання управлінських процесів на базі БАОТ дозволяє забезпечити:

 • o ємність і виразність, здатність уявити в графічному вигляді величезну кількість комерційних, виробничих та інших операцій для будь-якого рівня деталізації;
 • o простоту і доступність, яка забезпечує точне і зрозуміле зображення і сприяє узгодженості дій при її використанні;
 • o зручність взаємодії між системними аналітиками, розробниками і користувачами завдяки простоті вивчення і використання ієрархічної деталізації.

Ефективність складських систем

При побудові складської системи і розрахунку її параметрів вирішальну роль відводять правильному і обгрунтованому вибору критеріїв оптимізації. Відповідно до яких складська система, яка створюється, повинна бути найкращим чином призвичаєна для реалізації мети функціонування логістичної системи товароруху, елементом якої вона є. Така здатність може проявлятися як ефективність логістичного управління, яка характеризується трьома показниками: величиною очікуваного корисного ефекту, імовірністю його досягнення і витратами ресурсів на досягнення цього ефекту.

В більшості випадків основним критерієм ефективності логістичних систем є мінімум сукупних логістичних затрат, пов'язаних із наскрізним управлінням матеріальними та іншими потоками при забезпеченні відповідного рівня сервісу. Проте, зважаючи на вимоги зовнішнього середовища та корпоративні інтереси такими критеріями можуть бути: максимальний обсяг продажу, максимальний прибуток, захоплення максимальної частки ринку, максимальна ціна акцій тощо.

Загалом показники ефективності логістичного процесу на складі подано у таблиці 9.1.

Більшість показників ефективності, поданих в таблиці 9.1. можуть бути виражені в кількісній формі, що має велике значення для підвищення достовірності контролю логістичного процесу на складі і прийняття правильних управлінських рішень. Подана у таблиці система показників може бути доповнена також й іншими критеріями і показниками ефективності в залежності від цілей аналізу, синтезу або управління складськими системами.

Таблиця 9.1

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ НА СКЛАДІ

Ключові чинники

Показники ефективності і результативності

Якість складського сервісу і за-ловолення потреб споживачів

Забезпечення виконання замовлення точно у вказаний термін;

Повнота задоволення замовлення;

Точність параметрів замовлення;

Кількість повернень замовлень, відсутність запасів;

Помилки при виконанні замовлення;

Випадки крадіжок, втрат, псування;

Повернення товарів покупцем, скарги покупців;

Оцінка споживачами ступеня задоволення сервісом

Використання інвестицій

Швидкість і кількість оборотів запасів; Використання оборотного капіталу; Середній рівень запасів на складі; Повернення на інвестиції в основні фонди; Вкладання інвестицій в складську інфраструктуру; Вкладання інвестицій в технологічне обладнання

Логістичні ви-трати

Затрати на управління складськими запасами; Затрати на внутріскладськс транспортування; Затрати пов'язані із якістю продукції і сервісу; Затрати на складську вантажопереробку і зберігання; Затрати пов'язані з процедурами замовлення

Час логістичних циклів

Час складових циклу замовлення;

Час поповнення запасів;

Час обробки замовлень споживачів;

Час доставки замовлення;

Час підготовки і комплектації замовлення;

Час циклу закупки товарів;

Час циклу підготовки звітів

Продуктивність

Кількість опрацьованих замовлень за одиницю часу; Вантажні відправлення на одиницю складських потужностей і вантажовмістимості транспортних засобів; Використання складського простору; Кількість операцій по ваптажопереробці на годину; Загальні логістичні витрати на одиницю інвестованого в складські запаси капіталу;

Загальні логістичні витрати на одиницю складського товарообігу

Оцінка роботи діючих складів, а також вибір найбільш вигідного варіанту шо будуються і реконструюються робиться по наступних групах техніко-економічних показників:

 • o показники інтенсивності роботи складів;
 • o показники ефективності використання площі складу;
 • o показники механізації складських робіт.

Показники інтенсивності роботи складів включають складський товарообіг і вантажообіг, а також показники оборотності матеріалів на складі.

Складський товарообіг - показник, що характеризує кількість реалізованої продукції за відповідний період (місяць, квартал, рік) з окремих складів підприємства, торговельно-посередницьких організацій і т. д.

Складський вантажообіг - натуральний показник, що характеризує об'єм роботи складів. Обчислюється кількістю відпущених (відправлених) матеріалів впродовж певного часу (односторонній вантажообіг).

Вантажопотік - кількість вантажів, що проходять через ділянку в одиницю часу.

Вантажопереробка - кількість перевантажень по ходу переміщення вантажу. Відношення вантажопереробки до вантажообігу складу характеризується коефіцієнтом переробки, який може бути більшим за вантажопотік в 2-5 разів. Зниження коефіцієнта вантажопереробки говорить про поліпшення технології переробки вантажів і впровадження комплексної механізації і автоматизації на складі.

Коефіцієнт оборотності матеріалів - це відношення річного (піврічного, квартального) обороту матеріалів до середнього залишку його на складі за той же період.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >