< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Страхування електронного обладнання

Електронне обладнання є незамінним атрибутом діяльності сучасних технологічних процесів. Звідси постає необхідність у наявності відповідних страхових послугах щодо захисту майнових інтересів власників або наймачів електронного обладнання. Страхуванню підлягають електронне обладнання, апаратура, прилади, призначені для одержання, обробки, перетворення, передачі та зберігання інформації та даних, включаючи:

 • o обладнання систем зв'язку та передачі інформації;
 • o засоби виміру, перевірки, діагностики, управління та контролю;
 • o засоби обчислювальної техніки та телекомунікації;
 • o оргтехніка;
 • o засоби автоматизації загальнопромислового та спеціального призначення;
 • o засоби візуального та акустичного відображення інформації;
 • o спеціалізоване електронне обладнання різного призначення.

За умовами страхування, застрахованим може бути тільки те електронне обладнання, яке знаходяться у робочому стані під постійним технічним наглядом.

На страхування може прийматися як окреме електронне обладнання, так і електронне обладнання, пов'язане за функціональним призначенням та об'єднане у системи. У випадку страхування електронних систем та мереж, застрахованими можуть бути всі пристрої та обладнання системи, включаючи обладнання телекомунікаційної механіки (шафи й стійки), компоненти кабельних систем та мереж зв'язку.

Електронне обладнання вважається застрахованим під час його використання за функціональним призначенням, зберігання, транспортування у межах місця страхування (у т.ч. навантаження та розвантаження), демонтажу з метою очищення або проведення технічного обслуговування, планових, поточних, середніх та капітальних ремонтів та його наступного повторного монтажу, якщо інше не передбачено договором страхування.

Особливістю страхування електронного обладнання є те, що страхове покриття охоплює ризики, пов'язані з як технічною поломкою та вогневим діянням на об'єкт страхування. Тобто, за даним видом страхування страхові послуги надаються за системою "страхування від усіх ризиків", яке включає знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок таких подій:

 • o вогневі ризики (пожежа, вибух, удар блискавки й падіння пілотованих літальних апаратів);
 • o дія води та вологи (якщо вона не спричинено атмосферними опадами чи умовами виробництва):
 • o дія природних факторів (град, буря, мороз, опускання грунту, зсув, обвал та лавина);
 • o непередбачувані поломки або дефекти, помилки у конструкції й розрахунках, помилки при виготовленні й монтажу, а також дефекти використаного матеріалу;
 • o помилки при обслуговуванні й необережність або недбалість обслуговуючого персоналу;
 • o коротке замикання, перевантаження в електромережі, падіння напруги, раптове припинення подачі електроенергії з мережі енергопостачання та інші електричні ризики;
 • o вихід з ладу систем кондиціювання повітря;
 • o протиправні дії третіх осіб.

Страховим випадком за даним видом страхування є пошкодження (відмова й поломка) або знищення застрахованого електронного обладнання (його частин) внаслідок раптового та непередбачуваного впливу на нього зовнішнього або внутрішнього факторів. Подія буде вважатися страховою, якщо вона відповідатиме таким вимогам:

 • а) пошкодження (відмова й поломка) або знищення застрахованого електронного обладнання відбулася протягом строку дії договору страхування та у місці (території") страхування;
 • б) у результаті пошкодження (відмови й поломки) чи знищення застрахованого електронного обладнання страхувальник поніс або повинен понести витрати на відновлення або заміну пошкодженого (знищеного) обладнання.

До страхових випадків не відносяться та страхове відшкодування не виплачується, якщо збитки страхувальника виникли внаслідок:

 • o подій, не обумовлених, як страховий ризик у договорі страхування;
 • o будь-яких дефектів застрахованого електронного обладнання, що мали місце на момент укладання договору страхування й мали бути відомі страхувальнику;
 • o безпосереднього впливу експлуатаційних факторів (корозії й зносу), забруднення та інших наслідків нормальної експлуатації застрахованих електронних пристроїв, поступової втрати ними своїх корисних властивостей, а також тривалого впливу кліматичних та погодних умов, звичайних для даної місцевості;
 • o гніздування, зараження паразитами, пошкодження або забруднення продуктами життєдіяльності комах, птахів, гризунів та інших тварин.
 • o дефектів зовнішнього вигляду, що не порушують нормальне функціонування застрахованого електронного обладнання (подряпини та потертості на полірованих, лакованих та інших поверхнях, вм'ятини, відколи, тріщини тощо);
 • o забруднення застрахованого електронного обладнання небезпечними речовинами (радіоактивними, хімічними та біологічними);
 • o проведення випробувань або експериментальних робіт, при яких були навмисно завищені нормальні експлуатаційні навантаження;
 • o помилок у конструкції, дефектів лиття та матеріалів, виробничих дефектів, якщо відповідальність за заподіяний збиток у силу гарантійних зобов'язань, законодавства або договору несе виробник або постачальник застрахованого електронного обладнання або особа, яка проводила його ремонт або обслуговування.

Страхова сума визначається окремо за кожним видом електронного обладнання, яка встановлюється у розмірі відновлювальної вартості застрахованого електронного обладнання.

Під відновлювальною вартістю розуміють вартість нової одиниці обладнання, включаючи витрати на сплату митних платежів, транспортування та монтаж.

Якщо страхова сума, зазначена у договорі страхування, менше відновлювальної вартості майна (страхування в частці), то страховик виплачує страхове відшкодування у такому ж співвідношенні до розміру збитку, як страхова сума, що зазначена у договорі страхування, співвідноситься до відновлювальної вартості такого майна, якщо інше не передбачено договором страхування.

Розмір страхового тарифу при страхуванні електронного обладнання залежить від модифікації пристроїв та виду страхових ризиків та може коливатися від 0,4 до 1,5% страхової суми.

Страховик сплачує страхове відшкодування у межах страхової суми (встановлених лімітів відповідальності) з вирахуванням встановленої договором страхування франшизи.

Відшкодуванню підлягають збитки, понесені страхувальником внаслідок заподіяння застрахованому електронному обладнанню матеріального збитку у результаті настання страхового випадку, а також додаткові витрати страхувальника за наслідками страхових випадків, якщо їх відшкодування передбачено договором страхування.

Розмір збитку визначається:

 • o при повному знищенні застрахованого електронного обладнання -у розмірі його дійсної (фактичної) вартості на день настання страхового випадку, якщо інше не передбачено умовами договору страхування, включаючи витрати, пов'язані з демонтажем, у межах страхової суми з відрахуванням вартості залишків майна, що придатні для подальшого використання або реалізації.
 • o при пошкодженні застрахованого електронного обладнання -у розмірі погоджених сторонами витрат на його відновлення до стану, в якому воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку, у межах страхової суми.

Витрати на відновлення включають:

 • а) витрати на демонтаж та монтаж пошкодженого застрахованого електронного обладнання;
 • б) витрати на транспортування матеріалів, вузлів, деталей або самого застрахованого електронного обладнання до місця проведення відновлювальних (ремонтних) робіт;
 • в) витрати й матеріали, деталі та запасні частини, які необхідні для ремонту;
 • г) витрати на оплату ремонтних робіт з метою відновлення пошкодженого застрахованого електронного обладнання;
 • д) митні збори та інші витрати, якщо це передбачено договором страхування та ці витрати, включені до страхової суми.

Активізація розвитку страхування технічних ризиків в Україні можлива лише за умов удосконалення законодавчої бази, яка б враховувала та захищала інтереси всіх учасників страхового процесу. Посилення ділової активності підприємницьких структур у сфері архітектури, будівництва й монтажу потребує розробки та реалізації адекватних страхових послуг, здатних мінімізувати реальні й потенційні ризики суб'єктів господарювання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >