< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відповідальність Фонду соціального страхування від нещасних випадків, страхувальників, застрахованих, а також осіб, які надають соціальні послуги, за невиконання своїх обов'язків

Розділ десятий Закону про соціальне страхування розглядає питання про відповідальність при страхуванні від нещасних випадків. Фонд соціального страхування від нещасних випадків несе відповідальність згідно із законодавством за шкоду, заподіяну застрахованим особам внаслідок невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання умов страхування, встановлених законодавством (ст. 50).

Працівники Фонду соціального страхування від нещасних випадків за порушення законодавчих або інших нормативно-правових актів про страхування від нещасного випадку несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Заклади охорони здоров'я, заклади професійної реабілітації та громадяни, які надають соціальні послуги застрахованим особам, несуть цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду соціального страхування від нещасних випадків унаслідок фальсифікації даних про обсяги та якість наданих послуг (ст. 51).

Достовірність зазначених у документах даних, передбачених частиною першою статті 51, перевіряється виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Страхувальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну застрахованому або Фонду соціального страхування від нещасних випадків внаслідок невиконання своїх обов'язків щодо страхування від нещасного випадку, відповідно до законодавства (ст. 52).

За прострочення сплати страхового внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків зі страхувальника стягується пеня згідно із законодавством. За несвоєчасну сплату страхового внеску, несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від нещасних випадків про кількість працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), річну суму заробітної плати на підприємстві, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт, виду діяльності підприємства або його ліквідацію страхувальник притягається до відповідальності згідно із законодавством.

Страхувальнику забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до прийняття ним разом із застрахованою особою спільного рішення, яке може завдати шкоди цій особі.

Застрахована особа несе відповідальність за невиконання своїх обов'язків щодо страхування від нещасного випадку згідно із законодавством (ст. 53).

Збирання, зберігання, використання та поширення інформації у сфері страхування від нещасного випадку здійснюється з додержанням вимог, передбачених законодавством про інформацію (ст. 54).

Перелік відомостей про застрахованих і страхувальників, необхідних для здійснення страхування від нещасних випадків, визначається правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний роз'яснювати населенню через засоби масової інформації права та обов'язки суб'єктів страхування від нещасного випадку, передбачені законодавством. Фонд соціального страхування від нещасних випадків надає страхувальникам і застрахованим консультації з питань страхування від нещасного випадку на безоплатній основі. Спори щодо суми страхових внесків, а також щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються в судовому порядку (ст. 55). За бажанням заінтересована особа з питань вирішення спору може звернутися до спеціальної комісії при виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків. До складу цієї комісії на громадських і паритетних засадах входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.

Такі ж комісії на тих же засадах створюються при робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників. Положення про діяльність і персональний склад цих комісій затверджується правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Рішення комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків може бути оскаржено до комісії, створеної при виконавчій дирекції цього Фонду, а рішення останньої - до його правління.

Закон набрав чинності з 1 квітня 2001 року, підпункти "а"-"в" пункту 5 та пункт 7 статті 21 набрали чинності з 1 січня 2003 року.

До приведення законодавства України відповідно до Закону про соціальне страхування законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить Закону про соціальне страхування. Установлено, що:

 • • відшкодування шкоди, медична, професійна та соціальна реабілітація здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків також особам, зазначеним у статті 8 Закону про соціальне страхування, які потерпіли до набрання ним чинності та мали право на зазначені страхові виплати і соціальні послуги;
 • • уся заборгованість потерпілим на виробництві та членам їхніх сімей, яким до набрання чинності Законом про соціальне страхування підприємства, установи та організації не відшкодували матеріальної і моральної (нема й нової) шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, виплачується цими підприємствами, установами та організаціями, а в разі їх ліквідації без правонаступника - Фондом соціального страхування від нещасних випадків;
 • • абзац четвертий пункту 3 розділу XI виключено (згідно із Законом України від 22.02.2001 р. № 2272-ІІІ) і кожний роботодавець має зареєструватися в робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків у строк, встановлений цим Фондом;
 • • передача документів, що підтверджують право працівника на страхову виплату, інші соціальні послуги внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також що підтверджують розміри цієї виплати та послуг, здійснюється підприємствами Фонду соціального страхування від нещасних випадків за актом. Форма акта, перелік документів, а також строк передачі встановлюються Фондом.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків є правонаступником державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці, передбачених статтею 21 Закону України "Про охорону праці", які ліквідувалися після введення у дію Закони "Про соціальне страхування".

Контрольні запитання та завдання

 • 1. Які питання визначає Закон "Про соціальне страхування*?
 • 2. Які завдання страхування від нещасного випадку?
 • 3. На кого поширюється дія Закону "Про соціальне страхування"?
 • 4. Які основні принципи страхування від нещасного випадку?
 • 5. Визначте поняття "страховий ризик", "страховий випадок", "нещасний випадок".
 • 6. Основні завдання та функції Фонду соціального страхування.
 • 7. Обов'язки Фонду страхування від нещасних випадків.
 • 8. Які права мають страхові експерти?
 • 9. Наглядова рада та її завдання.
 • 10. Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому.
 • 11. Який порядок розгляду справ щодо страхових виплат?
 • 12. У яких випадках Фонд соціального страхування може відмовити у виплатах ризику виробництва?
 • 13. Клас професійного ризику.
 • 14. Показники професійного ризику.
 • 15. Права та обов'язки страхувальника та застрахованого.
 • 16. Розмір страхового внеску підприємств.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >