< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ліцензування турагентської діяльності

Ліцензування є вагомим чинником державного управління туристичною діяльністю. Зокрема, згідно із Законом України "Про туризм", прийнятим 18 листопада 2003 р., суб'єкти туристичної діяльності зобов'язані проводити діяльність в галузі туризму, яка підлягає ліцензуванню, лише за наявності таких ліцензій, тобто документів державного зразка, які дають дозвіл на турагенську чи туроператорську діяльність [1].

Ліцензування туроператорської та турагентської діяльності проводиться з метою створення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту навколишнього природного середовища, підвищення рівня туристичного обслуговування. Причому, слід відмітити, що ліцензування туроператорської діяльності дає більше можливостей, ніж ліцензування турагентської діяльності. Зокрема у ст. 17 Закону України "Про туризм" зазначається, що суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на туроператорську діяльність, має виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України. Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність без отримання на неї ліценції.

Згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", прийнятим 1 червня 2000 р. (із пізнішими змінами та доповненнями), та Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" від 4 липня 2001 р. № 756 орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі в термін не пізніше, ніж десять робочих днів із дати надходження заяви про видачу ліцензії. Причому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі надсилається заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Щоб отримати ліцензію на турагентську діяльність суб'єкт господарювання має подати у Державну туристичну адміністрацію України такі документи:

Заяву про видачу ліцензії, де зазначається найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер фізичної особи; вид господарської діяльності (турагентська) і на який термін (три роки).

Завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію.

Квитанцію про оплату проведення ліцензування (до недавнього часу ця оплата становила 20,2 неоподаткованих мінімуми відповідно для турагенства — юридичної і для турагента — фізичної осіб).

Витяг із трудової книжки керівника турагенства про стаж його роботи у туристичній галузі, який повинен становити не менше як три роки, або копія документа, який підтверджує спеціальну туристичну освіту; для турагента — фізичної особи — копія документа, який підтверджує наявність спеціальної туристичної освіти.

Завірену копію документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності на службове приміщення — офіс (договір купівлі-продажу), або на його оренду (договір оренди).

Завірену копію договору із страховою компанією про здійснення обов'язкового страхування туристів (медичного та від нещасного випадку).

Завірену копію договору із страховою компанією про страхування відповідальності турагента за ненадання чи надання у неповному обсязі туристичних послуг. Згідно з зазначеним вище Законом "Про туризм" мінімальний розмір страхового фінансового забезпечення турагента має становити суму, еквівалентну не менше ніж 2 000 євро.

У разі змін, пов'язаних із назвою чи місцезнаходженням турагента чи зміною його господарської діяльності, турагент зобов'язаний протягом десяти робочих змін повідомити про це органу ліцензування для переоформлення ліцензії. За переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Термін дії переоформленої ліцензії не може перевищувати терміну дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

Підставами для анулювання ліцензії є такі фактори:

заява турагенства про анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

рішення про скасування державної реєстрації турагента;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть турагента — фізичної особи;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих турагентом для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній чи фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про встановлення факту неподання в установлений термін повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для турагентської діяльності.

Анулювання ліцензії забороняє проводити турагентську діяльність. Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слова "туроператор" і "турагент" без отримання ним ліцензії на здійснення, відповідно, туроператорської чи турагентської діяльності.

Не може бути видана ліцензія на туроператорську чи турагентську діяльність суб'єкту підприємницької діяльності із назвою, тотожною назві іншого суб'єкта підприємницької діяльності, якому ліцензія видана раніше й інформація про нього внесена до відповідного реєстру.

Отже, отримання ліцензії є останнім "бар'єром" перед початком здійснення турагентської діяльності. Основними документами, необхідними для подальшої діяльності тур - агента є установчі документи (статут і/чи установчий договір), свідоцтво про державну реєстрацію, ліцензія. Слід зазначити, що названі документи можна "заполучити" за допомогою фірм, які спеціалізуються на розробці установчих документів, і загалом на реєстрації (за відповідну плату) будь-якого підприємства в органах державної влади "під ключ".

Так, туроператор і турагент на видному для туриста місці мають розмістити такі документи (п. 3.2 Ліцензійних умов):

копію ліцензії;

копію свідоцтва про державну реєстрацію;

копію довідки банківської чи іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності ліцензіата;

відомості про працівників: прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступників, головного бухгалтера, менеджерів;

книгу відгуків та пропозицій громадян;

ці Ліцензійні умови;

адреси і телефони центрального та місцевого органів виконавчої влади в галузі туризму, територіального управління у справах захисту прав споживачів, перелік номерів телефонів, факсів ліцензіата (тобто турфірми).

За порушення цієї вимоги на працівників турфірми може бути накладено адмінштраф за ст. 155 КУпАП (порушення правил надання послуг) у розмірі від 17 до 170 грн, а за повторне порушення — від 85 до 459 грн.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >