< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ергономічний аспект організування роботи учнів за комп'ютером

Інформаційні технології є невід'ємною складовою сучасного життя. Комп'ютер допомагає інтенсифікувати процес навчання, зробити його наочним, динамічним, формувати у школярів уміння працювати з інформацією. Як пропедевтичний курс, інформатика необхідна для розв'язання пізнавальних і освітніх задач у навчально-виховному процесі. Дитина має набути первинних навичок роботи за комп'ютером у початкових класах для того, щоб згодом (7-9 класи) оволодіти базовим курсом інформатики, а в середній школі (10-11 класи) - курсом допрофесійної підготовки з урахуванням спеціалізації навчального закладу та бажання учня.

Причинами порушень здоров'я користувачів комп'ютером є неправильне організування робочого місця, незадовільні санітарно-гігієнічні умови праці та низькі ергономічні характеристики монітора. Систематична робота за комп'ютером може спричинити численні хворобливі симптоми (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Хворобливі симптоми у постійних користувачів комп'ютерів

Симптоми

Частка користувачів, %

Загальна втома

22

Зорова втома

45

Біль та відчуття піску в очах

31

Свербіння очей

24

Біль у хребті, закам'янілість та оніміння м'язів шиї і плечового п ояса

53

Пошкодження дисків хребта, порушення постави, судоми м' язів ніг

43

Хронічне розтягнення зв'язок

15

Пошкодження зап'ясткового нерва

15

Підвищена загальна втома, головний біль, відчуття важкості голови, поганий сон

58

Підвищена роздратованість, відчуття неспокою, депресивні стани

40

За даними ВООЗ до 92% дорослих, які працюють за комп'ютером, наприкінці робочого дня скаржаться на неприємні відчуття та втому, що мають негативні наслідки. Навіть нетривала робота за комп'ютером (не більше 1-2 год.) зумовлює у 73% підлітків загальну і зорову втому, а звичайні навчальні заняття - лише у 52%.

Організаційно-педагогічні рекомендації з використання комп'ютера

Вивчення інформатики в початковій школі спрямовано на досягнення таких цілей:

 • - розвиток умінь орієнтуватися в інформаційних потоках;
 • - оволодіння практичними способами роботи з інформацією (пошук, аналіз, передавання, зберігання; її використання в навчальному процесі та повсякденному житті);
 • - формування комп'ютерної грамотності та складових інформаційної культури;
 • - розвиток уваги, пам'яті, логічного та образного мислення; створення позитивного емоційного настрою.

У сучасній школі до використання комп'ютера розроблено три підходи:

 • 1) комп'ютер є об'єктом вивчення, що забезпечується курсом "Основи інформатики і обчислювальної техніки";
 • 2) комп'ютер застосовують як засіб навчання у курсі інформатики і при вивченні інших навчальних дисциплін (для тренувальних вправ, тестів, як електронний посібник, мультимедійний засіб тощо);
 • 3) комп'ютер є інструментом, що дає змогу моделювати навчальну задачу, досліджувати певну предметну галузь, допомагаючи зробити навчання творчим процесом.

У початковій школі комп'ютер переважно використовують як засіб навчання для фронтальної роботи (всім класом), групами, індивідуально. Це залежить не тільки від кількості комп'ютерів, а й від дидактичних цілей.

1. Фронтальна форма навчання. Можна організувати вивчення інформатики в інтеграції з іншим предметом у кабінеті, обладнаному одним комп'ютером, звуковими колонками та медіа-проектором з настінним екраном або телевізором із великим екраном, підключеним до комп'ютера. Цей комп'ютер можна під'єднати до локальної мережі школи та Інтернету. У такому разі комп'ютер застосовують як "електронну" дошку, до якої викликають учнів для виконання завдань, передбачених навчальною комп'ютерною програмою. Для зручності фронтальної роботи з класом бажано підключити комп'ютер до проектора або телевізора з великим екраном.

Загальний час роботи учня з комп'ютером не має перевищувати 15 хв. Можна використовувати комп'ютер фрагментарно по 2-3 хв., розподіляючи час взаємодії дітей із комп'ютерними програмами в режимі фронтальної діяльності впродовж уроку. До комп'ютерної підтримки уроків вдаються у навчальних програмах з рідної мови, читання, природознавства, математики, трудового навчання, музики, правил дорожнього руху тощо.

2. Групова форма навчання. На уроці інформатики можна організувати комп'ютерну підтримку в інформаційному центрі школи - кабінеті з 3-7 комп'ютерами, підключеними до локальної мережі з виходом в Інтер-нет. Це сучасний аналог читального залу комп'ютеризованої бібліотеки, тому може бути обладнаний саме в читальному залі школи.

В інформаційному центрі потрібно передбачити і традиційні робочі місця учнів - столи, стелажі для роздавальних настільних засобів. Навчати інформатики молодших школярів можна за допомогою методу проектів. Для цього клас поділяють на групи по 3-4 особи, для яких передбачають робочу зону: дві парти, один комп'ютер, настільні засоби та роздавальні матеріали (конструктори, наприклад "Лего", кольоровий папір, альбоми, розвиваючі ігри тощо). Роботу за комп'ютером контролює вчитель: один учень працює за ним протягом 5-7 хв., інші виконують настільну частину проекту.

Один раз на чверть з учнями необхідно проводити бесіду (інструктаж), нагадуючи правила поведінки в комп'ютерному класі:

 • - входити у клас і виходити з нього можна лише з дозволу учителя;
 • - займати тільки робоче місце, призначене вчителем;
 • - вмикати або вимикати комп'ютер і підключені до нього пристрої учням не дозволяється;
 • - навчальні компакт-диски (або інші носії) відтворює вчитель або лаборант.
 • 3. Індивідуальна форма навчання. Урок з інформатики проводять у шкільному кабінеті інформатики. Клас поділяють на дві групи (в межах одного уроку). Для проведення уроку (1 год.) залучають учителів початкової школи та інформатики, заняття проводять блоками по 15 хв. Першу частину уроку інформатики, у якій не потрібен комп'ютер, проводить учитель початкової школи в класі спочатку для першої групи протягом 15 хв., потім для другої групи. Другу частину уроку, коли використовують комп'ютер, проводить безпосередньо учитель інформатики спочатку для другої групи протягом 15 хв., потім відповідно для першої. Таке заняття з інформатики для молодших школярів можна проводити будь-яким уроком за розкладом. Перед ним учні мають пройти інструктаж із правил поведінки в кабінеті інформатики, затверджених директором школи, Інструктаж проводить особа, відповідальна за кабінет інформатики.

Оскільки у молодших школярів переважає наочно-дійове та наочно-образне мислення, увесь понятійний матеріал з інформатики необхідно супроводжувати демонстраціями та дослідами. Це стосується насамперед таких понять, як "інформація", "характеристики інформації", "кодування інформації" тощо. Кращому сприйманню, розумінню та запам'ятовуванню навчального матеріалу з інформатики сприяє ігрова методика подання матеріалу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >