< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальні правила ведення бюджетного обліку

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій з виконання бюджетів органами Державного казначейства у первинних документах, збереження протягом установленого терміну оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітності несе керівник органу, який керує органом Державного казначейства відповідно до нормативно-правової бази.

Керівники органів Державного казначейства зобов'язані створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами правомірних вимог служби бухгалтерського обліку щодо дотримання порядку оформлення та обліку первинних документів.

Правила ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів, порядок складання та подання звітності про виконання бюджетів розробляється Управлінням методології з виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України.

Основні функції служби бухгалтерського обліку. Організація роботи бухгалтерської служби грунтується на принципі створення єдиного бухгалтерського підрозділу та надання працівникам прав відповідальних виконавців, яким доручається особисто підписувати документи за визначеною групою операцій, за винятком операцій, які потребують додаткового контролю.

Бухгалтерські операції можуть виконувати працівники будь-якого структурного підрозділу, якщо це передбачено їх функціональними (посадовими) обов'язками. Усі працівники, які виконують операції з бухгалтерського обліку, підпорядковуються головному бухгалтеру органу Державного казначейства або іншій посадовій особі, що очолює бухгалтерську службу.

Головний бухгалтер у своїй роботі керується цим положенням, нормативними актами Державного казначейства України, іншими законодавчими та нормативними актами України, що регламентують бюджетний процес в Україні.

Головний бухгалтер повинен забезпечити:

 • - дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку;
 • - контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх операцій з виконання бюджетів, які здійснюються органами Державного казначейства;
 • - складання і подання внутрішнім та зовнішнім користувачам звітності у встановлені терміни.

Головний бухгалтер (його заступник) мають право вимагати від підвідомчих органів забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку і контролю, подання необхідних документів щодо оформлення операцій, дотримання встановленого порядку прийняття і витрачання бюджетних коштів, а від будь-якого органу Державного казначейства - надання пояснень, а при необхідності безпосередньо втручатися в його робочі процедури, якщо отримані дані викликають сумнів.

Головний бухгалтер (його заступник) проводять організаційні заходи щодо впровадження в підвідомчих органах казначейства та структурних підрозділах визначеної політики бухгалтерського обліку та звітності.

На головного бухгалтера, який виконує організаційні, контрольні функції, не можуть покладатися обов'язки керівника органу за тимчасової його відсутності, а також обов'язки щодо безпосереднього виконання бухгалтерських операцій.

Головний бухгалтер безпосередньо бере участь у формуванні служби бухгалтерського обліку.

Аспекти обмеження ризику при проведенні операцій з виконання бюджетів

Бухгалтерський облік виконання бюджетів в органах Державного казначейства ведеться безперервно.

Для обмеження ризику при проведенні операцій з виконання бюджетів враховуються такі аспекти:

 • 1. Розподіл обов'язків та повноважень щодо здійснених операцій:
  • - перелік операцій (ресурсні" розрахункові та інші);
  • - список осіб, уповноважених на підписання документів;
  • - обмеження щодо розпорядження активами;
  • - делегування повноважень.
 • 2. Виконання операцій:
  • - технічна обробка;
  • - бухгалтерська обробка та робочі вказівки.
 • 3. Контроль операції:
  • - повноважень;
  • - технічної та бухгалтерської обробки даних, обробки коду доступу до обробки даних та після виявлення помилки.

Організація автоматизованої реєстрації й обробки даних повинна забезпечити постійне і безперервне відображення всіх операцій, доказовість інформації, збереження її в електронному вигляді, а також можливість подальшого контролю з одержанням роздрукованої інформації на паперових носіях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >