< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Народне волевиявлення

Поняття, види виборів та їх соціальна функція

Вибори є найбільш поширеною формою прямого народовладдя. Конституція України визначає, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії (ст. 69 Конституції України). Наука конституційного права виокремлює дві основні форми народовладдя - безпосередня (пряма) і представницька (непряма) демократія.

Безпосередня демократія - це форма прямого народовладдя, що пов'язана зі здійсненням прямого волевиявлення народу України, територіальної громади чи іншої визначеної законом спільноти громадян.

Форми безпосередньої демократії - це способи здійснення влади народом України або його частиною, які виключають передавання владних повноважень будь-яким органам чи особам.

Формами прямої демократії є:

 • o вибори (ст. 69 Конституції України);
 • o референдуми (ст. 69 Конституції України);
 • o дорадче опитування громадян (консультативний референдум) -ст. 46 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від 3 липня 1991 р.;

* загальні збори громадян (ст. 8 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р.);

* місцеві ініціативи (ст. 9 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

o громадські слухання (ст. 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Усі зазначені форми прямої демократії є важливими, проте вибори є одним із наймасовіших заходів, які організовує держава з метою утворення публічної влади. Організація і порядок проведення виборів згідно з п. 20 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначаються виключно законами України.

Сьогодні важко уявити демократичну державу, в якій би не проводилися вибори. Дійсно, шляхом виборів формуються найважливіші органи публічної влади - парламенти, органи місцевого самоврядування, заповнюються вакантні виборні посади глави держави.

Упродовж складного шляху становлення та історичного розвитку вибори набули якісно нових юридичних властивостей. Сьогодні вибори проводяться в більшості країн світу і є свідченням того, що в державі формально чи фактично існує демократія - влада народу, який є єдиним сувереном, представником верховної влади в державі.

Поняття "вибори" можна трактувати по-різному:

o як акт самоврядування народу;

* як процедуру формування державних органів або надання відповідних повноважень посадовій особі через голосування громадян за умови, коли на кожний мандат можуть претендувати двоє і більше кандидатів;

* як процедуру заповнення вакантних виборних посад;

* як волевиявлення народу щодо формування державних органів влади або органів місцевого самоврядування, яке реалізується через голосування.

Відтак, вибори - це форма безпосередньої демократії, народного волевиявлення, в процесі яких шляхом голосування формуються державні органи та органи місцевого самоврядування, а також заповнюються вакантні виборні посади, зокрема, пост глави держави.

Ознаки виборів:

* є формою безпосереднього народовладдя, оскільки під час виборів народ або його певна частина здійснює владу;

* проводяться шляхом голосування;

* необхідні для формування органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Класифікація виборів здійснюється за різними критеріями. 1. За об'єктом обрання".

 • 1) вибори парламенту - вибори до Верховної Ради України;
 • 2) вибори на пост Президента України;
 • 3) вибори представницького органу територіальної автономії - вибори Верховної Ради АРК;
 • 4) вибори представницьких органів місцевого самоврядування, тобто сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад;
 • 5) вибори на посади сільських, селищних, міських голів.
 • 2. За територіальною ознакою:
 • 1) загальнонаціональні (загальнодержавні), які здійснюються на всій території країни, наприклад, вибори до Верховної Ради України, вибори Президента України;
 • 2) локальні - місцеві вибори до представницьких органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад та сільських, селищних, міських голів).
 • 5, За часом проведення:
 • 1) чергові, які проводяться в період закінчення строку повноважень певного виборного органу;
 • 2) позачергові або дострокові, які проводяться у випадку дострокового припинення строку повноважень виборного органу;
 • 3) повторні, які проводяться за умови визнання судом попередніх виборів (чергові або/чи позачергові) недійсними через їх фальсифікацію або визнання відповідною виборчою комісією виборів такими, що не відбулися, наприклад, жодного кандидата не обрано;
 • 4) вибори замість депутатів, голів (сільських, селищних, міських рад), які вибули;
 • 5) вибори, що проводяться в разі утворення нової адміністративно-територіальної одиниці.
 • 4. За кількісною ознакою участі виборців:
 • 1) загальними, основними, коли в них за законом мають право брати участь усі виборці держави;
 • 2) частковими (додатковими), коли поповнюється склад місцевих рад у разі дострокового вибуття деяких депутатів, або в разі визнання виборів недійсними.
 • 5. За правовими наслідками:
 • 1) дійсні - це вибори, проведені в порядку, визначеному Конституцією і законами України;
 • 2) недійсні - вибори, в ході яких мали місце порушення виборчого законодавства, які вплинули на підсумки виборів.

Соціальні функції виборів - це найбільш важливі напрями впливу на суспільно-державні відносини.

Зазначені функції мають такі ознаки:

 • 1) є формою легітимізації державної влади взагалі й конкретно того чи іншого представницького органу;
 • 2) є однією з форм реалізації національного суверенітету;
 • 3) через вибори, як демократичну форму обрання представників народу, забезпечується стабільність, поступовість і наступність існування публічної влади;
 • 4) є способом забезпечення місцевої самостійності, наприклад, вибори представницьких органів місцевого самоврядування;
 • 5) демократичні вибори є способом відносно якісного добору або своєрідного фільтру складу представницьких органів, що зумовлює реальну можливість забезпечення ефективного функціонування державного механізму та органів місцевого самоврядування, оскільки періодичні вибори дають змогу позбутися непопулярних політиків;
 • 6) є способом протиставлення волі народу інтересам управлінців, які обіймають найвищі державні посади, тобто вибори є одним із найважливіших способів формування і вираження суспільної думки.

Отже, через вибори народ України чи його частина реалізує на практиці свою державно-владну функцію, чим зумовлюється демократичний, соціальний напрям розвитку держави та суспільства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >