< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень

Особливий порядок апеляційного оскарження для окремих судових рішень передбачено ст. 394 КПК України.

Так, вирок суду першої інстанції на підставі угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим може бути оскаржений в апеляційному порядку:

  • - обвинуваченим, його захисником, законним представником, а також потерпілим, його представником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого (чи менш суворого), ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди обвинуваченого (потерпілого) на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами 5, 6, 7 ст. 474 КПК України відповідно, в тому числі нероз'яснення обвинуваченому (потерпілому) наслідків укладення угоди;
  • - прокурором виключно з підстав: затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з ч. 3 ст. 469 КПК України угода не може бути укладена.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:

  • - обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди обвинуваченого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами 4, 6, 7 ст. 474 КПК України, у тому числі нероз'яснення обвинуваченому наслідків укладення угоди;
  • - прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода не може бути укладена.

Таким чином, на відміну від оскарження вироку на підставі примирення, вирок на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений прокурором з двох підстав.

Прокурору необхідно врахувати, що ухвала суду про відмову у затвердженні угоди та повернення кримінального провадження для продовження досудового розслідування оскарженню не підлягає. У такому випадку подальше провадження здійснюється на загальних підставах. Повторне звернення з угодою до суду в одному кримінальному провадженні кримінальним процесуальним законом не допускається (ч. 8 ст. 474 КПК України).

Певні обмеження стосуються також можливості оскарження вироку суду за результатами спрощеного провадження щодо кримінальних проступків (ч. 1 ст. 394 КПК України).

Згідно зі ст. 381 КПК України суд за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, має право розглянути обвинувальний акт щодо вчинення кримінального проступку без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження.

Судовий розгляд у спрощеному провадженні можливий лише за умови, якщо: обвинувачений, що був представлений захисником, беззаперечно визнав свою винуватість; обвинувачений не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден з розглядом обвинувального акта за його відсутності; потерпілий не заперечує проти такого розгляду.

Кримінальний процесуальний закон визначає, що спрощене провадження щодо кримінальних проступків здійснюється згідно із загальними правилами судового провадження з урахуванням положень параграфа 1 Глави 30 КПК України.

За приписами ч. 4 ст. 382 КПК України копія вироку за результатами розгляду обвинувального акта з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні не пізніше дня, наступного за днем ухвалення, надсилається учасникам судового провадження, які мають право на його апеляційне оскарження, з урахуванням особливостей, передбачених ч. 1 ст. 394 КПК України.

Такий вирок, зокрема, не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав: розгляду провадження за відсутності його учасників; недослідження доказів у судовому засіданні; з метою оспорювання встановлених досудовим розслідуванням обставин.

Водночас він може бути оскаржений у зв'язку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого, неправильним застосуванням законодавства про кримінальну відповідальність.

Зазначимо, що спрощене провадження щодо кримінальних проступків не можна ототожнювати зі спрощеною процедурою судового розгляду згідно з ч. 3 ст. 349 КПК України (у КПК України 1960 року відповідні положення регулювалися ч. 3 ст. 299 цього Кодексу). У такому випадку суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. Скорочення обсягу дослідження доказів стосується виключно спрощення процедури судового розгляду, де явка сторін кримінального провадження є обов'язковою (ч. 2 ст. 318 КПК України).

Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України.

Отже, логічно, що оскарження судового рішення у кримінальному провадженні, розглянутому за спрощеною процедурою з підстав, передбачених пунктами 1, 2 ст. 409 КПК України, є неможливим.

Інша річ, що у такому разі до початку розгляду провадження суд повинен з'ясувати, чи правильно розуміють учасники судового провадження зміст фактичних обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз'яснити їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку (ч. 3 ст. 349 КПК України).

Невиконання цих вимог процесуального закону є підставою для оскарження судового рішення у зв'язку з істотним порушенням кримінального процесуального закону.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >