< Попер   ЗМІСТ   Наст >

У чому полягає негативний вплив низької ефективності системи управління проектами у капітальному будівництві?

Низька ефективність управління за рахунок використання застарілих технологій організації взаємодії виражається у несвоєчасній організації взаємодії учасників проекту, низької стійкості цієї взаємодії. Дані різних підрозділів за одним і тим проектом передаються на папері, що значно збільшує час їх обробки, підвищує напруженість праці. Це свідчить про необхідність створення єдиного інформаційного середовища з метою підвищення ефективності роботи над проектами.

Якими є шляхи вдосконалення системи державного управління капітальним будівництвом?

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що виділяються на капітальне будівництво, можна запропонувати на рівні інвестиційно-будівельного комплексу регіону впровадити систему дворічного планування інвестиційно-будівельних проектів. Це дозволить стабілізувати процес проектування і будівництва об'єктів, уникнути заморожування об'єктів капітального будівництва, що дозволить знизити фінансові втрати і ліквідувати відсутність зацікавленості органів управління галуззю у зменшенні обсягів робіт.

Для підвищення ефективності управління та реалізації будівельних проектів необхідно створити систему фінансування проектів списком із закріпленням за конкретними проектами річних сум, а не конкретно вступників коштів. Це дозволить органам управління приймати рішення щодо спрямування коштів на той чи інший об'єкт у залежності від необхідності і ситуації, що склалася. Таке рішення дозволило б знизити втрати, що виникають через простій тих чи інших об'єктів, кошти на які ще не надійшли. Крім того, подібний порядок дозволив би органам управління розподіляти кошти за переліком будівельних проектів планомірно, підтримуючи матеріальну зацікавленість підрядників, знижуючи можливість перебоїв у реалізації проектів.

Для підвищення зацікавленості у виборі найбільш економічних шляхів реалізації будівельних проектів пропонується запровадити іншу систему фінансування потреб державних структур, що передбачає оптимальне фінансування на основі річних кошторисів, і передбачає матеріальне заохочення установи в разі економії бюджетних коштів.

Яким чином використовуються інформаційні технології в управлінні капітальним будівництвом?

З метою підвищення оперативності та ефективності прийнятих рішень у системі управління можуть використовуватись інтегровані інформаційно-обчислювальні системи управління. Така система базується на нових алгоритмах і прикладних комп'ютерних програмах.

Необхідно впровадити інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення, яке активно використовуються в сучасному будівельному комплексі. Це системи управління проектною документацією та кошторисне програмне забезпечення. Програми дадуть оцінку проекту з точки зору обсягів робіт, вартості, загальної потреби в ресурсах за проектом. Пропонується ці системи доповнити такими важливими для успішного виконання проекту відомостей, як календарний план робіт, графік потреби у ресурсах, календарний профіль затрат.

В організаціях будівельного комплексу існує висока потреба в програмному забезпеченні саме по календарному плануванню. Оскільки знаходження оптимального способу реалізації проекту з часу при максимально ефективному використанні ресурсів є ключовими факторами успіху, а при зростаючій з кожним днем конкуренції — гарантом виживання організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >