< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості українського сегмента Internet

Початок XXI сторіччя для вітчизняного сегмента Internet (Uanet) характеризується наступними тенденціями:

 • o збільшення кількості користувачів та Internet-провайдерів (зокрема тільки у травні 2007 р. Inetrnet-аудиторія складала 4 928 533 осіб. При цьому регулярний доступ до мережі протягом того ж 2007 р. мали близько 5,4 млн осіб, що становить 16 % усього населення України);
 • o поява низки перспективних як комерційних так і некомерційних проектів з наповнення сайтів інформацією, яка є корисною певній аудиторії;
 • o прихід нових інвесторів на вітчизняний Internet-ринок;
 • o створення нових структур за участю залученого капіталу;
 • o зростання інтересу до розміщення інформації в мережі (Inetrnet-аудиторія, що визначається за кількістю користувачів, які здійснюють більше одного перегляду web-сторінки за місяць та користувачів, які проглядали web-сторінки за останні два місяці, збільшується в середньому на 10,4 %. При цьому для 35 % користувачів мережа Inetrnet є джерелом інформації про товари та послуги);
 • o збільшення попиту на Web-хостинг (надання власниками сайту місця для розміщення інформації).

Проте кількість користувачів Internet в Україні є порівняно незначною з розвиненими країнами (табл. 2.2), хоча існує тенденція до значного поступового їх збільшення, в зв'язку з чим є всі підстави очікувати продуктивного розвитку електронної комерції.

Згідно з даними агентства МАСМІ, приблизно 41 % користувачів користуються доступом до мережі Internet понад 4 роки, причому основним місцем доступу понад 60 % користувачів є власна домівка. 35 % користувачів відвідують мережу щодня. Основною метою доступу для 89 % осіб є пошук інформації, використання електронної пошти (85 %) та читання новин (71 %). Покупки в мережі здійснюють близько 17 % користувачів.

Таблиця 2.2

ЧИСЕЛЬНІСТЬ INTERNET-КОРИСТУВАЧІВ (МЛИ ОСІБ) У 2000-2007 PP.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

(прогноз)

&

2007

У світі

413,6

514,5

560,0

606,0

943,5

1010,7

1280,8

1460,2

В

Україні

0,5

0,75

2,1

3,2

4,3

5,3

6,0

6,5

Важливим показником, що характеризує роботу вітчизняного сегмента Internet є його інформаційна структура (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

ПРИБЛИЗНА ІНФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО СЕГМЕНТА INTERNET У 2007 Р

Інформаційна структура

Частка в загальному обсязі (%)

Інформація щодо діяльності суб'єктів господарювання

35

Інформаційно-довідкові ресурси

20

Інформація розважального характеру

15

Інформація щодо діяльності науково-дослідних установ та навчальних закладів

5

Інша інформація

25

Товарна структура продажу у мережі визначається показниками, що характеризують переважання продажів традиційних і звичних товарів (рис. 2.1.), споживчі властивості яких не викликають сумніву або вже перевірені покупцями.

Приблизна товарна структура у вітчизняному сегменті мережі Internet у 2007 р.

Рис. 2.1. Приблизна товарна структура у вітчизняному сегменті мережі Internet у 2007 р.

Процедура створення Web-сайта

З точки зору комерсанта Web-сайт є сукупністю певних інформаційних блоків та інструментів, що призначені для взаємодії з одним чи кількома сегментами цільової аудиторії споживачів.

В цілому структура представленої інформації, набір задіяних інструментів та їх взаємодія залежить від обраної власником сайта бізнес-моделі, поставлених довгострокових та короткострокових завдань, типу та величини сегмента цільової аудиторії, а також від можливості взаємодіяти з нею тим чи іншим способом.

Загалом процедура створення Web-сайта складається з таких основних етапів (рис. 2.1):

 • 1. Визначення комерційних цілей та шляхів їх досягнення, для чого проводяться маркетингові дослідження і розробляється детальний план необхідних заходів.
 • 2. Реалізація Web-сайта. На цьому етапі вирішуються питання вибору місця розміщення сервера, вибору провайдера, розробки дизайну сервера та його структури, первинне інформаційне наповнення сервера. Наступним кроком етапу є вирішення питань сполучення сервера з існуючою бізнес-системою фірми, його попереднє тестування та розміщення в Internet.
 • 3. Проведення комплексу заходів для залучення клієнтів на сервер із застосуванням різноманітних видів реклами.
 • 4. Підведення підсумків яке проводиться шляхом порівняння одержаних результатів з раніше прогнозованими показниками.

Найлегший спосіб створення Web-сайта - скористатися послугами спеціального агентства. Можна також самостійно створити сайт за допомогою спеціальних програм Web-дизайну, таких як Front Page, Dreamweaver, Go Live (на дисках).

Процес створення web-сайт Internet- компанії

Існують також спеціальні сайти в мережі Internet, допомогою та інформацією з яких можна скористатися для розробки власного. Серед них: websitesthatsuck.com; moonfish.co.uk; builder.com; webdesign.about.com.

Бізнес-моделі сайтів

Характеристики моделей новоствореного Web-сайту залежить від мети та завдань, що ставляться перед ними. Розрізняють наступні бізнес-моделі сайтів:

 • 1. рекламна бізнес-модель;
 • 2. підтримка існуючого бізнесу;
 • 3. створення нового бізнесу.

Рекламна бізнес-модель сайта створюється в тому випадку, коли до нього потрібно залучити постійну аудиторію відвідувачів. Остання за потребою може бути максимально широкою або чітко сегментованою. Контакт з цією аудиторією продається рекламодавцям або спонсорам.

Для цього слід вирішити такі завдання:

 • o Початкове залучення відвідувачів на сайт;
 • o Стимулювання наступних відвідувань;
 • o Збільшення часу, проведеного відвідувачами на сайті;
 • o Залучення користувачів до життя сайту (дискусії, конкурси, опитування);
 • o Залучення користувачів до розвитку та просування ресурсу.

Підтримка існуючого бізнесу. Така модель застосовується, коли фірма вже володіє реальним бізнесом, а з допомогою рекламних та комерційних заходів в Internet бажає розширити інструментальну базу взаємодії з ринком та збільшити кількість клієнтів.

В цьому випадку завдання можуть бути наступними:

 • o Реклама та просування фірми або її товарів;
 • o Розширення системи public relations (зв'язки з громадськістю);
 • o Забезпечення користувачів та контрагентів фірми найбільш повною та об'єктивною інформацією про неї та її товари.
 • o Інформаційна до- і післяпродажна підтримка споживачів;
 • o Організація прямих продажів;
 • o Організація продажів між фірмами;
 • o Організація Internet-каналів розподілу та поширення продукції.

Створення нового бізнесу. Такі бізнес-моделі засновані на широких можливостях Internet. Ними можуть бути Internet-магазин, Internet-аукціон, торговельний майданчик, електронна біржа, надання різноманітних послуг тощо.

В залежності від особливостей та спеціалізації бізнес-діяльності кожна модель може бути розбита на певну кількість підмоделей або один сайт може мати одночасно риси різних бізнес-моделей

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >